Nguyễn thị Hải H�

 

Qu� Gi�ng Sinh

 


chuyện ngắn

 

 

C�n mười hai giờ nữa l� Gi�ng sinh.

Dung đ�ng cửa tiệm sớm để c�c c� thợ chuẩn bị ăn lễ. Bao nhi�u ng�y rộn r� chờ đ�n Gi�ng sinh, buổi chiều �p lễ kh�ng kh� dường như lắng lại. C�c c� đ� dọn dẹp b�n l�m việc sạch sẽ ngăn nắp. Người lao c�ng sẽ đến lau nền nh� v� cửa k�nh sau. Đảo mắt một v�ng Dung nh�n ch�m mistletoe lấm tấm tr�i đỏ tr�n tr�n khung cửa ra v�o v� tự hỏi ai đ� treo ch�m l� n�y. Tất cả những trang tr� Gi�ng sinh trong tiệm l� do n�ng l�m v� c�c c� thợ gi�p v� n�ng kh�ng nhớ đ� nh�n thấy n�.

-T�i đ� treo ch�m mistletoe đấy.

Dung quay lại. Người đ�n �ng da trắng, cao, mặc c�i �o kho�c m�u x�m, cổ qu�ng khăn ấm m�u xanh dương. Tr�ng �ng c� n�t hao hao Robert Redford. Nh�n vẻ ngỡ ng�ng của Dung �ng ta giải th�ch.

- T�i l� người qu�t dọn to�n thể khu thương x� n�y. Thường thường t�i đến lau dọn buổi tối sau giờ l�m việc, nhưng h�m nay t�i đến sớm để ch�c b� một m�a Gi�ng sinh vui vẻ.

- C�m ơn �ng. T�i cũng ch�c �ng như thế.

 

Nghi�m đứng đắn v� lễ độ. T�nh t�nh h�a nh�, ch�ng c� giọng n�i cũng dịu d�ng như t�nh của ch�ng. Nghi�m sống c� qui củ, thứ tự, đơn giản. Nghi�m l�c n�o cũng nghi�m trang, như c�i t�n của ch�ng. Tuy đằm t�nh nhưng cứ sau lễ Tạ ơn l� Nghi�m thấy bức rức v� biết l� m�a Gi�ng sinh sắp đến. C�i bức rức n�y kh�ng r� rệt lắm nhưng mỗi khi Nghi�m thấy một c�i nơ đỏ, một v�ng nguyệt quế, hay những b�ng đ�n trắng nhỏ li ti như những v� sao rụng tr�n c�y, l� n� (c�i bức rức) lẩn quẩn bao quanh ch�ng như m�i th�ng tươi tho�t ra từ c�y Gi�ng sinh năm n�o Dung cũng mua cho�n chỗ trong ph�ng kh�ch. Nghi�m kh�ng gh�t lễ Gi�ng sinh nhưng ch�ng gh�t thậm tệ chuyện qu� c�p. V� những b�i h�t lập đi lập lại tr�n radio hay Tivi l�m ch�ng bực m�nh. Đ�m th�nh v� c�ng. Deck the hall. Gh�t nhất l� chỗ n� cứ l� la l� l� la, la l� l� la. C�n b�i g� m� c� con trĩ tr�n c�y l�, hai con r�a, ba con g� m�i đ�? Twelve days of Christmas. Những �m thanh rỉ rả l� th� đ� xo�y v�o tai ch�ng. Nghi�m mong cho ng�y lễ ch�ng qua để cuộc sống trở lại b�nh thường.

 

Nghi�m cương quyết kh�ng tặng qu� cho ai cả, kể cả vợ con của ch�ng. Ở Hoa Kỳ, Gi�ng sinh l� một m�a của l�ng ph�. Người ta l�ng ph� thức ăn, nh� n�o cũng b�nh tr�i t� hụ, thảo n�o d�n Mỹ c�ng ng�y c�ng ph� nộn. Qu� c�p biếu x�n l� một l�ng ph� lớn hơn cả l�ng ph� thức ăn. Cứ xem cửa h�ng b�n thiệp l� đo�n được mức độ số thiệp sẽ tu�n ra th�ng recycle. Chỉ ri�ng thiệp Gi�ng sinh, người Mỹ tốn chừng một tỉ s�u đ� la tiền mua thiệp, t�nh đổ đồng vừa thiệp lẻ, vừa cả thiệp hộp. Thiệp trong hộp chừng mười c�i mỗi hộp. Gi� của mỗi thiệp lẻ từ hai đến bốn đ� la. Mỗi hộp thiệp từ năm đến mười đ� la. Người ta treo thiệp lủng lẳng tr�n c�y Gi�ng sinh, hay gắn l�n tường chung quanh b�n l�m việc; cứ ra Gi�ng lại phải gỡ xuống n�m v�o th�ng r�c. Người nhận được nhiều thiệp l� người c� nhiều bạn b� v� nhiều người th�n nhớ đến m�nh. N�i thật, Nghi�m kh�ng phải l� người duy nhất kh�ng t�n th�nh chuyện tặng thiệp hay tặng qu�. Một đồng nghiệp của ch�ng đ� dặn d� ch�ng từ l�u, �kh�ng bao giờ tặng qu� v�o bất cứ ng�y lễ hay sinh nhật n�o cả. �ng chỉ cần l�m một lần l� đ� tạo ra một th�ng lệ v� như thế người ta sẽ chờ đợi qu� của �ng hằng năm đ�ng v�o dịp tặng qu�.�

 

Kh�ng phải Santa cho qu�, ch�nh bố mẹ mới l� người bỏ tiền t�i ra mua qu� cho con của họ. Nghi�m �n tồn giải th�ch với đứa con g�i đầu l�ng mới l�n năm. Ch�ng kh�ng muốn con m�nh lớn l�n trong một niềm tin kh�ng c� thật. Anna n�i với Tracy, bạn c�ng lớp, �Santa kh�ng c� thật. Tất cả qu� của bạn c� đều l� của bố mẹ cho đấy. Tớ chẳng bao giờ tin v�o Santa.� Mẹ Tracy đ� ph�n n�n với Dung: �Tại sao lại ph� vỡ niềm tin Santa như thế. Chẳng kh�c n�o ch�ng ta ph� vỡ sự ng�y thơ của trẻ con. �

 

Nghi�m lớn l�n trong một gia đ�nh c�ng chức, con đ�ng. Sau năm bảy mươi lăm gia đ�nh ch�ng c�ng thiếu hụt hơn. Sống g�i gh�m l� b�i học c�c anh em ch�ng thấm nhuần từ trong bụng mẹ. Người n�o trong nh� cũng biết chuyện �ng H�n, b�c của bố Nghi�m, một nh� thầu kho�n rất gi�u giữa thập ni�n bốn mươi đến đầu thập ni�n năm mươi ở ngo�i Bắc. B� H�n phung ph� ph� t�n sự nghiệp đến mức về sau con �ng H�n phải đi ăn m�y. Nghi�m y�u vợ nhưng nhất định kh�ng bao giờ giao ph� chuyện tiền bạc cho vợ ph� phạm, như �ng H�n.

 

Nghi�m lập gia đ�nh kh� trễ. Học h�nh xong, x�y dựng sự nghiệp đ�ng kể ch�ng mới về Việt Nam cưới vợ. Ch�ng muốn c� một người vợ ngoan hiền đ�ng kiểu phụ nữ Việt Nam. Đ�n b� Việt ở Mỹ ng�y nay họ hư hỏng lắm. Họ c� học, c� tiền, c� tự do, họ chẳng c�n biết qu� trọng chồng v� gia đ�nh của chồng. Nghi�m muốn vợ ch�ng biết sống h�a thuận với anh em ch�ng. Ch�ng tự h�o l� anh chị em của ch�ng rất thương y�u biết đ�m bọc lẫn nhau. Họ sống gần nhau trong v�ng b�n k�nh chừng mười ph�t l�i xe. Gh�t việc trao đổi qu� c�p Gi�ng sinh, nhưng năm nay thấy h�ng h�a hạ gi� qu� rẻ, ch�ng mua một số dụng cụ l�m vườn, m�y h�t bụi, đồ l�m bếp cho anh em của ch�ng. Kh�ng phải qu� Gi�ng sinh, thấy anh em c� thể d�ng được th� mua, một c�ch để thắt chặt t�nh gia đ�nh.

 

Dung trẻ hơn chồng hơn con gi�p. Chẳng những th�ng minh xinh đẹp, Dung c�n đảm đang ngoan hiền. Nghi�m đ� quan s�t thăm d� rất nhiều người nhiều nơi, mất mấy năm liền mới chọn được Dung. Dung cũng h�nh diện v� Nghi�m đ� ch� � đến n�ng giữa bao nhi�u c� g�i đẹp v� đảm đang ở Việt Nam. Nghi�m bảo bọc n�ng chu to�n, cuộc sống tuy giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi. Chỉ c� điều Dung kh�ng thoải m�i l� Nghi�m kh�ng bao giờ đưa tiền cho n�ng giữ. N�ng c� credit card do chồng đứng t�n, muốn ti�u g� cũng được, nhưng n�ng kh�ng d�m ti�u tiền của chồng. Tiền chợ ch�ng đưa hằng tuần, hoặc l� ch�ng đi chợ một m�nh, mua đầy đủ những thứ n�ng ghi ra tr�n giấy. Nhiều l�c Dung thấy buồn, c� cảm gi�c m�nh chỉ l� c� gi�p việc kh�ng được chủ tin trọn vẹn. Vợ, như mẹ Dung, l� người tay h�m ch�a kh�a quyết định việc chi ti�u trong nh�. Ngỏ � với chồng, Nghi�m nhẹ nh�ng giải th�ch, �em c�n trẻ, mới qua Mỹ, tiếng Anh c�n yếu n�n việc giao tiếp tiền bạc cứ để anh lo. Em cần g� cứ n�i với anh.� Dung tự �i kh�ng muốn phải ngửa tay xin chồng mỗi khi muốn mua c�i �o hay đ�i gi�y.

 

Ng�y c�n ở Việt Nam Dung muốn được theo học ng�nh mỹ dung v� n� hợp với năng khiếu của n�ng. Dung sung sướng khi một người phụ nữ bước v�o tiệm của n�ng v� trở n�n xinh đẹp tự tin hơn khi ra khỏi tiệm. Sau nhiều lần năn nỉ, than ở nh� m�i rảnh rang qu� đ�m ra buồn ch�n, Nghi�m đồng � để n�ng đi học. Tốt nghiệp xong Nghi�m gi�p n�ng mở tiệm uốn t�c v� l�m m�ng tay. Ngo�i ra Dung c�n b�n th�m đồ mỹ nghệ v� mỹ phẩm. Tiệm của Dung ng�y c�ng ph�t đạt. Sau khi thanh to�n chi ph� thu� cửa tiệm v� trả tiền c�ng cho thợ, Dung, cất giữ số tiền n�ng l�m ra. Nghi�m kh� c�ng bằng, ch�ng kh�ng đưa tiền của ch�ng cho vợ giữ �cũng kh�ng đ�i giữ tiền vợ l�m ra. Việc chi ti�u trong nh� n�ng kh�ng phải d�ng tiền của chồng nữa.

 

Kh�c với Nghi�m, xem việc tặng qu� l� một h�nh động hoang ph�, Dung xem việc tặng qu� l� một c�ch b�y tỏ l�ng thương y�u. Ng�y c�n b� qu� Tết l� hai bộ quần �o mới mẹ may cho. Hồi năm s�u tuổi đi với mẹ tr�n đường Phạm Ngũ L�o thấy người ta b�n xe đạp ba b�nh cho trẻ em n�ng xin mẹ mua cho. Mẹ n�ng ngần ngừ m�i, rồi ch�u � n�ng khi thấy mắt n�ng ngấn nước. Chiếc xe đạp con ấy l� m�n qu� Gi�ng sinh đầu ti�n của n�ng, d� gia đ�nh n�ng ngoại đạo. Dung biết mẹ n�ng rất y�u thương n�ng.

 

Xem việc tặng qu� l� một c�ch b�y tỏ l�ng y�u thương n�n cứ gần Gi�ng sinh l� Dung hớn hở đi mua qu�. Tuy nhi�n qu� của n�ng thường bị Nghi�m v� anh chị em tiếp đ�n lạnh nhạt. C� lẽ n�ng chọn qu� kh�ng đ�ng � hoặc những m�n qu� của n�ng kh�ng đắt gi�. Nghi�m n�i thẳng, �Em chỉ ph� tiền. M�nh l� người Việt Nam, lại kh�ng c� đạo, chỉ n�n mừng Tết th�i. Anh kh�ng th�ch ai tặng qu� cho anh m� cũng kh�ng muốn tặng qu� cho ai.� Nghe chồng n�i thế nhưng Dung vẫn hy vọng l� nếu n�ng cứ tặng qu� cho chồng th� thế n�o c� ng�y chồng n�ng cũng đ�p lại.

 

Dung cho rằng đ�n �ng cất tiền v�o chỗ họ đặt tr�i tim, thế n�n khi l�ng y�u c�ng nhiều, m�n qu� đem tặng người y�u c�ng đắt tiền. Ai cũng biết, đ� tặng qu� th� kh�ng n�n đ�i được đền đ�p d� thật ra ai cũng th�ch c�i kiểu �b�nh �ch đi b�nh qui lại.� Người Mỹ cũng như người Việt cuối năm trao đổi qu� với nhau c� khi b�y tỏ sự tương k�nh, hoặc biểu lộ sự biết ơn v� người kia đ� gi�p m�nh trong năm. Ai cũng th�ch qu� đắt tiền v� th�ch cả người tặng qu�, tuy nhi�n, c� người quan niệm kh�ng n�n tặng qu� đắt tiền v� e rằng người nhận qu� cố gắng đ�p lại một c�ch tương xứng.

 

Điều đ�ng buồn cho một phụ nữ gi�u c� l� kh�ng c�n được ai tặng qu� nữa. N�i kh�ng ai tặng qu� cho Dung th� cũng hơi qu� đ�ng. N�ng nhận được rất nhiều qu� từ kh�ch h�ng. Cứ đến Gi�ng sinh th� n�o l� b�nh, kẹo, chocolat, nến hương, v.v� v� Dung cũng tặng lại kh�ch h�ng những m�n qu� nho nhỏ. N�ng cảm thấy bị bỏ qu�n v� Nghi�m kh�ng bao giờ t�m hiểu xem Dung th�ch g�, mơ ước g�. Những chăm s�c tỉ mỉ n�ng cho l� biểu lộ t�nh y�u, th� ch�ng gạt phắt đi bảo đ� l� kiểu l�ng mạn của trẻ con. Nhiều khi Dung c� cảm tưởng l�ng y�u mến của n�ng bị lợi dụng. Một số người th�n của Dung c�n ở Việt Nam cứ chờ đợi tiền n�ng gửi về mỗi Gi�ng sinh như một th�ng lệ. D� Việt Nam đ� ăn n�n l�m ra, d� người ở Việt Nam cuộc sống đ� khấm kh�, qu� tặng cứ đi đường một chiều, từ Mỹ về Việt Nam. Mỗi c� điện thoại ở Việt Nam gọi sang l� một cuộc hỏi tiền, �t th� v�i trăm nhiều th� v�i ng�n. Xin kh�ng được th� mượn. Lần vừa qua con của người chị đ�nh đề c� độ sao đ� đem cầm căn nh�. Chị nức nở k�u kh�c nhờ Dung gi�p. Những lần như vậy Dung rất buồn nhưng chẳng lẽ ngồi nh�n chuyện chị mất nh�. Dung cũng ngờ chuyện c� thể kh�ng thật sự xảy ra nhưng xua đuổi � nghĩ ấy đi tự cho l� m�nh kh�ng tốt bụng.


Dung ở vị tr� tặng qu�; kh�ng ai nghĩ đến việc tặng qu� cho Dung v� ai cũng nghĩ n�ng chẳng thiếu thốn g�. Quần �o, nữ trang, kh�ng cần phải mất th� giờ ra mall, chỉ cần mở catalog l� n�ng c� thể mua tất cả những g� n�ng muốn. Nhưng c�i Dung muốn kh�ng phải l� vật chất. N�ng muốn được ch� �, được t�ng tiu, cưng ch�u, như mọi người đ�n b� chung quanh n�ng. Cứ nh�n vẻ mặt rạng rỡ của Suny, c� thợ trẻ tuổi nhất trong tiệm, mỗi khi khoe với Dung m�n qu� người y�u c� tặng bất ngờ, thường l�m Dung bắt th�m. Kh�ng c� g� đắt gi� cho lắm nhưng David để � biết Suny th�ch g� v�o những dịp như Gi�ng sinh, sinh nhật, hay Valentines tặng cho n�ng những thứ n�ng th�ch. Đ� kh�ng c�n l� qu�, đ� l� biểu tượng của t�nh y�u. Thỉnh thoảng Dung thầm ước phải chi chồng n�ng chịu kh� đi t�m mua cho n�ng một m�n qu� trong lễ Gi�ng sinh. Nếu như Nghi�m tặng n�ng những thứ n�ng đ� c�, nhưng qu� từ Nghi�m vẫn c� � nghĩa đặc biệt với n�ng. Một x�u chuỗi hay lọ nước hoa loại n�ng thường d�ng đ�u c� kh� khăn g�. Dung nghĩ thầm, c� đem lọ nước hoa đưa qua đưa lại trước mũi ch�ng cũng chẳng nhận ra vợ m�nh d�ng loại nước hoa n�o. Nh�n thấy chồng bỏ ra cả mấy ng�y để đi mua đồ d�ng cho c�c em của ch�ng, Dung đ� thầm hy vọng thế n�o cũng c� một c�i g� đ� cho n�ng. N�ng kh�ng muốn l�n tiếng xin hay đ�i hỏi, d� đ�i hỏi một c�ch nũng nịu. N�ng mơ ước một sự tự nguyện chọn qu�, mua qu� cho n�ng, chỉ để l�m n�ng vui v� ngạc nhi�n. Sự ngạc nhi�n ấy kh�ng bao giờ đến, thay thế v�o đ� l� nỗi thất vọng tr�n ngập tr�i tim nhỏ b� của n�ng. Nghi�m đ�ng l� một người suy nghĩ theo đ�ng khu�n mẫu văn h�a cổ truyền Việt Nam. �Huynh đệ như thủ t�c. Phu th� như y phục.� C� lẽ ng�y nay, cuộc sống Việt Nam đ� kh�c, nhưng Nghi�m muốn giữ c�i truyền thống văn h�a in s�u trong tr� nhớ của ch�ng.

 

Dung thỉnh thoảng nh�n thấy người lao c�ng qu�t dọn từ đằng xa, hoặc ph�a sau. Đ�y l� lần đầu ti�n n�ng gặp �ng tận mặt. N�ng ngạc nhi�n v� khi ăn mặc tươm tất, tr�ng �ng kh� trẻ v� rất đẹp trai. C� lẽ c�i lưng hơi c�ng của �ng khi nh�n từ ph�a sau l�m n�ng tưởng �ng phải l� một người lớn tuổi.

Dung ch�a tay.

- Ch�o �ng. Rất vui được biết �ng. T�i t�n Dung, chủ tiệm n�y. C�m ơn �ng đ� săn s�c tiệm của t�i rất sạch sẽ.

�ng bắt tay n�ng.

- T�i t�n Dan. Nh�n m�a Gi�ng sinh, v� b� đang đứng dưới mistletoe t�i xin ph�p được h�n b�.

�ng h�n nhẹ l�n m� Dung.

- T�i ở căn ph�ng cuối h�nh lang. Gần tiệm Dunkin Donut. H�m nay t�i đến ch�o b� lần cuối v� sang năm mới t�i dọn đi ở chỗ kh�c. T�i c� một m�n qu� nhỏ muốn tặng b� nhưng t�i để qu�n. Nếu b� kh�ng vội lắm xin chờ v�i ph�t t�i trở về ph�ng lấy m�n qu�.

- T�i đậu xe ở hướng ấy, t�i c� thể c�ng đi với �ng.

Dan đi c� vẻ hơi khập khiễng. Như đo�n được sự t� m� của Dung, Dan giải th�ch.

- T�i bị mất một ch�n khi đi l�nh ở Việt Nam. T�i đ�ng qu�n ở miền Trung, b�n ngo�i Đ� Nẵng, năm 67 t�i bị thương n�n được đưa trở lại Hoa Kỳ.

- Năm 67 t�i chỉ l� một đứa b� l�n hai. T�i kh�ng biết nhiều về chiến tranh Việt Nam. Xin chia buồn với �ng. T�i hy vọng �ng kh�ng gh�t t�i, v� t�i l� người Việt Nam. Dung n�i.

- Chuyện đ� qua rồi. Vả lại đ�u c� phải l� lỗi của b�. Ch�ng ta đều l� nạn nh�n của guồng m�y chiến tranh.

Đ�y l� khu thương x� kh� sang. Kh�ch h�ng của Dung l� những người phụ nữ gi�u c� Dung đo�n biết qua c�ch chi ti�u, v� những cuộc du lịch ngoại quốc một năm hai lần, m�a h� v� m�a đ�ng, của họ. Dung biết ch�u � kh�ch h�ng, lu�n giữ cho tiệm của n�ng sạch sẽ, trang tr� đẹp mắt, �m nhạc, tr�, c� ph�, b�nh ngọt đ�ng khẩu vị của kh�ch h�ng.

Dung đứng chờ ở h�nh lang trong khi Dan mở cửa căn ph�ng của �ng. �ng bước ra đưa cho Dung một g�i nhỏ c� gắn nơ trắng bạc.

- C�m ơn �ng. T�i c� thể mở qu� b�y giờ chứ? Dung hỏi.

- Ồ! Dĩ nhi�n.

Qu� của n�ng l� một con b�p b� bằng gỗ c� h�nh d�ng của một c� b� Việt Nam mặc �o d�i hoa mai. Con b�p b� kh� lạ mắt, kh�ng giống loại b�p b� gỗ thường b�n ở Việt Nam.

- C�m ơn �ng. L�m sao �ng c� được con b�p b� xinh xắn n�y?

- T�i tự l�m lấy đấy. Tạc b�p b� gỗ l� sở th�ch của t�i.

Dung thấy t� m� về người đ�n �ng đ� từng đi l�nh ở Việt Nam n�y. N�ng n�i:

- Nếu �ng kh�ng phiền t�i muốn được nghe �ng n�i về khoảng thời gian �ng ở Việt Nam.

- Trời kh� lạnh v� chuyện của t�i kh� d�i. Nếu b� cho ph�p t�i xin mời b� một ly c� ph� ở tiệm Dunkin Donut kia.

 

Dan sang Việt Nam được một năm th� quen với một c� g�i chuy�n giặt quần �o cho qu�n đội Mỹ. Dan rất y�u c� g�i n�y nhưng khi bị thương phải trở lại Hoa Kỳ �ng kh�ng thể mang c� g�i theo.

- T�i v� c� ấy kh�c qu� chừng nhưng t�i mới c� mười t�m tuổi, chưa c� sự nghiệp g� trong tay. Khi t�i c� thể mang c� ấy sang Mỹ th� t�i mất li�n lạc. Nhiều người bảo rằng người như c� ấy chỉ muốn tiền nhưng t�i tin l� c� ấy thật sự qu� mến t�i. Thỉnh thoảng c� mang cho t�i chả gi�. C� ấy l� người bạn g�i đầu ti�n của t�i. Vả lại, t�i nghĩ khi c�n trẻ t�i kh� đẹp trai. Dan cười.

Dung nghĩ thầm. B�y giờ �ng vẫn c�n đẹp trai đ� chứ.

- V� sao m� �ng lại c� thể ở trong c�i building n�y. T�i nghĩ đ�y chỉ l� nơi cho thu� l�m cửa tiệm kh�ng c� chỗ cho người ở.

- T�i l�m việc cho một h�ng điện thoại lớn. H�ng điện thoại ph� sản v� người ta chuyển sang l�m phone di động. T�i bị mất việc v� lớn tuổi n�n kh� t�m việc l�m. T�i cần một chỗ ở kh�ng đắt tiền miễn sạch sẽ v� an to�n. T�i muốn d�ng số tiền d�nh dụm sống d� xẻn để c� thể viết lại hồi k� của t�i về chiến tranh ở Việt Nam v� mối t�nh với người đ�n b� ng�y xưa. Một người quen giới thiệu t�i với �ng chủ của thương x� n�y. �ng ấy l� người Việt Nam. Thay v� trả tiền thu� ph�ng t�i lau dọn c�c cửa tiệm, tr�ng chừng để kẻ gian kh�ng cạy cửa tiệm hay người kh�ng nh� ngủ l� la. Căn ph�ng t�i ở tuy nhỏ nhưng c� đầy đủ tiện nghi tối thiểu cho một người độc th�n. �ng chủ thương x� n�y ng�y xưa ở căn ph�ng đ�. Nhưng b�y giờ �ng ấy gi�u lắm rồi.

- Thế c� nghĩa l� �ng đ� viết xong quyển s�ch v� v� thế �ng kh�ng ở đ�y nữa?

- Quyển s�ch xong rồi t�i nhận được một số tiền đủ để t�i sống thoải m�i hơn trong khi viết quyển kế tiếp.

- Xin ch�c mừng �ng. T�i rất buồn phải chia tay �ng.

Dung thấy mến người đ�n �ng đ� để lại một phần th�n thể ở xứ n�ng. C� thể n�i, lần đầu ti�n được một người đ�n �ng ngoại quốc h�n, mấy sợi r�u m�p l�m n�ng nhột nhạt, Dung thấy vui. Dung th�ch c�ch �ng ta tr� chuyện với n�ng, d� tiếng Anh của n�ng kh�ng giỏi lắm. Kh�c với Nghi�m, �ng ta kh�ng đặt những c�u hỏi kh� để nh�n n�ng l�ng t�ng, kh�ng d�ng những chữ kh� hiểu để chứng tỏ �ng hiểu biết hơn Dung. Ở �ng c� một vẻ cởi mở th�n thiện v� t�n trọng n�ng. �ng k�o ghế cho Dung ngồi v� k�o ghế cho Dung đứng dậy khi chia tay. Chưa bao giờ Dung được tiếp đ�i một c�ch �n cần chỉ v� n�ng l� phụ nữ như thế n�y. C� người chồng như thế n�y rất tuyệt, n�ng nghĩ.

- �ng c� biết t�n v� địa chỉ của �ng chủ thương x� n�y kh�ng? T�i kh�ng ngờ chủ thương x� n�y lại l� một người Việt. Dung n�i.

- V�ng. �ng m�c trong t�i một quyển sổ tay nhỏ v� ghi con số lại cho Dung. Dung gấp mảnh giấy cho v�o v�.

 

Dung thấy vui nghĩ rằng n�ng được những m�n qu� Gi�ng sinh độc đ�o. Con b�p b� bằng gỗ, một phần k� ức của người cựu qu�n nh�n, c�i h�n tr�n m�, ly c� ph� v� khoảng thời gian �ng ta kể chuyện cho n�ng nghe ở qu�n donut. Dung th�ch nghe kể chuyện v� từ khi l�m người lớn đến giờ kh�ng c� ai c� th� giờ kể chuyện cho n�ng nghe. Trong khoảng thời gian Dan kể chuyện Dung thấy m�nh như trở lại thời ng�y xưa c�n b�.

 

Nghi�m kh�ng chối ch�ng l� chủ của c�i thương x�, v� giải th�ch v� vẫn c�n nợ nh� băng n�n ch�ng d�ng tiền Dung đưa trả tiền thu� tiệm, trả v�o chỗ nợ. Dung kh�ng gặn hỏi th�m v� kh�ng muốn mối bất h�a giữa hai vợ chồng s�u rộng hơn. N�ng cũng biết l� kh� thay đổi được g� trước sự t�nh to�n th�m trầm của Nghi�m. N�ng tự hỏi Nghi�m c�n dối tr� với n�ng điều g� nữa. Tiền bạc của Nghi�m c� chia ra để c�c anh em cất giữ d�m kh�ng. Nghi�m quả quyết l� kh�ng c� cho �ng Dan n�o ở căn ph�ng ch�ng ở trước khi lập gia đ�nh v� người lao c�ng qu�t dọn trong thương x� kh�ng c� ai t�n Dan.

 

Sau lễ Gi�ng Sinh Dung trở lại chỗ cũ t�m Dan, nhưng dĩ nhi�n kh�ng c�n ai ở đ�. Dung tự hỏi với tất cả những điều Dan gi�p n�ng kh�m ph� trước ng�y Gi�ng sinh, Dan l� ai? Một vị thi�n thần mang tặng n�ng một m�n qu� v� biết n�ng đang th�m được tặng qu�, trong tinh thần Gi�ng sinh? Nhưng Dan cũng mang đến cho n�ng một sự ho�i nghi, một vết rạn nứt lớn trong t�nh vợ chồng của Dung. Từ trước đến nay n�ng vẫn ngỡ m�nh được chồng y�u thương, m�nh đang sống trong hạnh ph�c. Dung kh�ng t�m thấy dấu vết g� chứng tỏ Dan hiện diện v� từng sống trong khu thương x� c� cửa tiệm của n�ng. Nếu kh�ng c� con b�p b� gỗ l�m bằng chứng, Dung c� thể ngờ l� m�nh đ� trải qua một giấc chi�m bao.

 

Nguyễn thị Hải H�

12.2013

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html

 

� gio-o.com 2013