photo:NAT@gio-o.com

 

Nguyễn thị Hải H�

Ghen


chuyện ngắn

 


Qu� liếc nh�n tờ giấy đặt ở g�c b�n l�m việc của chồng. Đến gần hơn một ch�t chị nhận ra đ� l� tờ b�o c�o h�ng th�ng của Visa. Qu� ngạc nhi�n, chồng chị kh�ng khi n�o để giấy tờ li�n quan đến tiền bạc lộ liễu như thế. Lấy nhau l�u năm chị kh�ng hề biết chồng l�m bao nhi�u tiền, ti�u x�i v�o khoản n�o bởi v� chồng chị giấu rất kỹ những chuyện �ri�ng� như thế. C� lẽ anh vội v� chuyện g� đ� n�n qu�n. T� m� chị cầm tờ b�o c�o l�n xem, dịp may c� một kh�ng hai m�. Tr�n tờ b�o c�o đa số l� những khoản chi ti�u b�nh thường như tiền chợ ở Shop Rite, đổ xăng, c�i b�nh sinh nhật mừng ch� em rể. Tuy nhi�n, c� ba khoản tiền lạ, đ� l� tiền ăn ở nh� h�ng sushi ở Highland Park v�o buổi trưa một ng�y thứ Tư, tiền ăn ở một tiệm sushi
 kh�c ở Edison v�o chiều thứ s�u, v� tiền ăn ở c�i Diner Sunset c�ch nh� Qu� hai đ�n giao th�ng v�o s�ng thứ Bảy. Thứ Tư v� thứ S�u Qu� đi l�m. Thứ Bảy Qu� đi thư viện rồi đi chợ v� thật t�nh chị kh�ng ch� � anh ở nh� hay đi đ�u. M� anh c� đi đ�u loanh quanh th� cũng l� chuyện b�nh thường. Anh em của anh sống gần chung quanh. Anh đến nh� anh em, ở ăn cơm hay gi�p l�m giấy tờ nếu c� ai nhờ.

Chị biết t�nh chồng rất giản dị. Anh kh�ng th�ch đi ăn ở nh� h�ng, viện cớ phải đ�ng bộ cho tươm tất, phải chờ đợi l�u lắc, thức ăn dầu mỡ kh�ng tốt cho sức khỏe. Anh lại c�ng kh�ng th�ch sushi bảo rằng ăn gỏi cuốn ngon hơn gấp mấy lần. Qu� kh�ng thể n�o h�nh dung chồng chị v�o nh� h�ng gọi thức ăn rồi ngồi ăn một m�nh bởi v� c�i h�nh ảnh ấy qu� kh�c biệt với người chồng chị chung sống bao nhi�u năm.


Ai? Đồng tiền nối liền kh�c ruột. Đ�n �ng thường mở hầu bao nơi họ đặt tr�i tim. Ai l� người khiến anh vượt qua th�i quen kh�ng đi ăn nh� h�ng v� kh�ng th�ch ăn
 sushi? Nếu anh đi ăn với bạn b� sao chẳng nghe anh n�i? Trước h�m tiệc Gi�ng sinh, anh đi mua sắm quần �o. Đ�y l� chuyện lạ, �t khi anh chưng diện se sua. C� lẽ chị để lộ vẻ ngạc nhi�n n�n anh giải th�ch, �tiệm n�o cũng c� big sale, anh thấy rẻ qu� n�n mua th�m quần �o gi�y vớ.�

Qu� vừa khen chồng, vừa đ�a: �Anh diện l�n tr�ng trẻ hẳn ra. Coi chừng người ta m� l� mệt nh�!�

Anh trả lời: �Anh kh�ng diện cũng c� người m�!�

�Ai m�?� - Chị hỏi.

Anh cười, kh�ng trả lời.


Bạn g�i của anh chỉ c� Katya, c� bạn học chung trường Luật. C� chừng hơn bốn mươi, t�c v�ng, mắt xanh. Katya n�i tiếng Anh c� giọng Nga kh� nặng. N�ng c� một con trai v� đ� ly dị chồng. Katya c� cặp mắt rất to, dường như thu hồn người. Trước khi gặp Katya, Qu� kh�ng thể n�o tưởng tượng được c� người c� cặp mắt to v� s�u như thế. Qu� nghĩ với đ�i mắt ấy nh�n s�u v�o c� thể thấy được rừng c�y kh� sau nh�, vẽ th�nh tranh chắc cũng đẹp như tranh Đinh Tiến Luyện tr�n những b�a của b�o Tuổi Ngọc. C� kh�ng đẹp đến cho�ng người nhưng c�ng nh�n c�ng thấy xinh. H�m lễ Tạ ơn, anh đột nhi�n bảo Qu�:

�Ng�y mai Qu� l�m gỏi cuốn nh�.�

Qu� hơi ngạc nhi�n. Anh �t khi n�o đặt m�n ăn như thế. Thậm ch� chị hỏi anh th�ch ăn m�n g� anh cũng chỉ ừ � cho qua chuyện. Qu� hỏi:

�Tại sao lại l�m gỏi cuốn?�

�V� ng�y mai C� Linh ở trường về, sẵn dịp đ�i con b�.�

C� Linh đang học nội tr� ở Rutgers , trường đại học c�ch nh� chừng nửa giờ l�i xe. M�i một l�c sau, giữa những chuyện lặt vặt trong nh� anh như sực nhớ ra, n�i th�m: �Ng�y mai sau khi k� giấy tờ sang t�n nh� của anh Tu chị Na cho đứa con trai của anh chị, anh mời Katya ở lại ăn tối.�

Anh giải th�ch th�m l� tuy anh l�m sẵn giấy tờ nhưng anh muốn Katya l�m luật sư cho anh chị bởi v� anh l� người trong gia đ�nh n�n kh�ng muốn ra mặt chịu tr�ch nhiệm. Qu� đo�n l� anh muốn gi�p đỡ Katya bằng c�ch đưa th�n chủ cho n�ng. N�ng mới mở văn ph�ng luật, chưa c� th�n chủ, nợ nần tứ tung lại c�n phải nu�i đứa con trai tật nguyền. Chị c� cảm tưởng anh muốn đ�i Katya m�n gỏi cuốn; nhưng tại sao lại kh�ng n�i thẳng với chị? Bữa ăn ấy Qu� kh�ng l�m gỏi cuốn v� C� Linh bảo muốn ăn c�-ri. Qu� nghe anh giải th�ch với Katya, gỏi cuốn tương tự sushi v� n�ng nh�n Qu� với đ�i mắt xanh thăm thẳm bảo rằng n�ng rất th�ch sushi nhưng chưa bao giờ được ăn gỏi cuốn. Qu� cười n�i với Katya: �Lần kh�c Qu� xin được đ�i bạn m�n n�y. Qu� kh�ng biết chồng Qu� muốn giới thiệu m�n gỏi cuốn với bạn. Gi� m� anh ấy bảo với Qu� th� Qu� đ� l�m.� 

C� thể n�o l� n�ng kh�ng? Qu� kh�ng d�m nghĩ s�u xa hơn. L�u nay chị ho�n to�n tin cậy chồng; giữa hai người nếu c� vấp ng� th� chỉ c� Qu� l� người vấp ng�. D� g� hai người cũng quen nhau từ hồi ở Việt Nam, gặp lại nhau ở trại tị nạn, y�u nhau gi�p đỡ nhau học h�nh suốt mười năm trời trước khi ch�nh thức kết h�n. T�nh s�u nghĩa nặng lắm m�. Ăn tối xong, Qu� dọn dẹp rửa ch�n b�t, c�n anh v� Katya ngồi n�n lại ở b�n ăn n�i chuyện th� thầm rất l�u. �ch Cơ, đứa con lớn bảo với Qu�, Katya đến nh� v�i lần khi mẹ kh�ng c� ở nh�, mẹ c� biết kh�ng? Qu� tự bảo m�nh kh�ng n�n ghen xằng nhưng bỗng dưng thấy mệt đuối. Ng�y mai anh sẽ đưa Qu� đi leo n�i nh�n dịp n�y chị sẽ hỏi anh cho biết đầu đu�i.


Qu� soi m�nh trong gương thấy thương hại c�i gi� nua xấu x� của m�nh. Kh�ng b�o lắm nhưng đ� c� cằm đ�i. Qu� c� gương mặt tr�n ng�y c�n nhỏ thường bị mắng l� mặt thịt, mặt thịt l� mặt của người ngu. Nhiều khi ngẫm nghĩ Qu� thấy m�nh thật th� qu� h�a ngu. C�i eo của Qu� ng�y trước h�nh chữ V nay đ� biến th�nh chữ U. Qu� bị chứng mặc cảm tự ti rất nặng; �t khi giao du bạn b� v� Qu� tin rằng người n�o tiếp x�c với chị đều kh�ng th�ch chị v� chị kh�ng dịu d�ng hay bặt thiệp. Qu� đi leo n�i với chồng v� anh bảo Qu� cần phải vận động nhiều hơn, ngồi một chỗ nhiều dễ sinh bệnh tật, nhất l� mới đ�y Qu� bỗng bị ngất xỉu đ�i lần. Biết m�nh cần đi kh�m tim nhưng Qu� cứ chần chờ, dường như chị sợ kh�m ph� tr�i tim của chị c� chứa những điều kh�ng hay.

 

Địa điểm leo n�i c�ch nh� khoảng hơn một giờ l�i xe. Điểm cao nhất khoảng ba trăm năm mươi m�t so với mực nước biển. M�a Đ�ng năm nay thời tiết �n h�a, giữa m�a Đ�ng m� ấm đến 45 độ F. Qu� nh�n rừng n�i, tuy đ� rụng hết l� m� vẫn đầy vẻ rậm rạp n�i với chồng:

�M�a h� m� đến đ�y c� lẽ sẽ bị con tick cắn hay muỗi cắn anh nhỉ?�

Chồng chị n�i nhẹ nh�ng: �Con tick l� con bọ ch�t. Em c� c�i tật hay ch�m tiếng Anh n�i ho�i kh�ng được.� Anh l�c n�o cũng kh�n hơn, giỏi hơn, cầu to�n hơn v� lu�n lu�n chỉnh sửa Qu�. Nhiều khi kh�ng vui nhưng Qu� vẫn im lặng v�ng lời chồng. Vợ chồng Qu� �t khi c�i nhau, bạn b� người th�n vẫn thường kh�o nhau gia đ�nh Qu� hạnh ph�c nhất. Anh n�i th�m: �Bọ ch�t th� c� thể nhưng muỗi chắc kh�ng nhiều v� ở đ�y kh�ng c� đầm lầy.�

Tin cậy chồng, Qu� lặng lẽ nối buớc. Qu� kh�ng thường thắc mắc chất vấn v� biết t�nh chồng cẩn thận chu đ�o. Đ�i khi Qu� c� � th�ch kh�c nhưng biết rằng kh� m� lay chuyển quyết định của chồng n�n thường chịu thua trước khi mở lời. Mỗi khi đi đ�u anh nghi�n cứu bản đồ biết r� địa thế nơi muốn đến v� thế Qu� thường để t�y anh quyết định. L�c n�y chị thấy bảng ở b�i đậu xe cho biết đ�y l� con đường m�n v�ng quanh n�i Turkey. Chị đi theo anh, qu� th�n thuộc n�n kh�ng c� g� phải n�i. Bước đi của hai người đều đặn nhịp nh�ng như một bản đ�n quen thuộc. Anh chỉ cho chị thấy những � vu�ng m�u đỏ khắc tr�n c�y.

�Cứ đi theo những � vu�ng m�u đỏ khắc tr�n c�y như thế n�y l� sẽ đi hết con đường m�n v�ng quanh n�i v� về địa điểm khởi h�nh.� - Anh n�i.

Rừng gi�, l� v�ng kh� rơi phủ mặt đất d�y như thảm. V�i nơi, nước đ�ng th�nh băng từ dưới l�ng đất trồi l�n tr�ng giống như những c�y đinh to m�u đ� cẩm thạch trắng đục c� v�n đen. Đường đi mỗi l�c một cheo leo. B�n cạnh con đường m�n hẹp l� hố s�u. Chỉ cần kh�ng ch� � l� c� thể trượt ch�n rơi xuống hố. �Gi� m� rơi xuống c� lẽ sẽ kh�ng đau đ�u nhỉ, thảm l� d�y tr�ng �m �i như thế kia. Nhưng c� lẽ kh� m� leo l�n từ hố s�u như thế.� - Qu� nghĩ thầm. Một cơn mưa to những đường trũng ấy sẽ biến th�nh những con suối ồ ạt chảy. Chăm ch� leo n�i, Qu� thở gấp. Đ�i ba lần chị muốn hỏi về những lần đi ăn nh� h�ng của anh nhưng kh�ng tiện mở lời.

Ở đỉnh n�i, nh�n ph�a xa xa l� một chục ng�i nh� dưới thung lũng. B�n tay phải l� hai c�i hồ, một c�i rất to, một c�i nhỏ hơn, nối v�o nhau. Anh bảo:

�Đ� l� hồ Valhala. M�nh đi đến đ� để chụp ảnh nh�.�

Qu� y�u th�ch cảnh đẹp. Những lần đi chơi chị đều mang theo c�i m�y ảnh bỏ t�i để ghi lại cảnh thi�n nhi�n. Qu� thường xa l�nh những nơi nhộn nhịp, thi�n nhi�n l� nơi tịnh dưỡng t�m hồn. Rủ đi đ�u chị c� thể từ chối nhưng để được ngắm cảnh đẹp Qu� sẵn s�ng lặn lội. Đi để c� thể viết b�i v� c� h�nh đăng l�n blog.

Hai người leo qua những tảng đ�, lội qua những con suối cạn, nước trong veo thấy những h�n đ� trắng dưới đ�y. Qu� bảo với chồng:

�Hễ c� hồ l� c� nước đọng v� thế n�o cũng c� muỗi.�

Hai người bắt đầu chuyến đi hơi trễ. Ra khỏi nh� một giờ trưa. Đến nơi hơn hai giờ. Lang thang trong n�i rừng vẹt lau xua cỏ tr�nh nh�nh gai, chị mệt đuối sức v� mặt trời sắp lặn. Buổi chiều sụp xuống rất nhanh, hơi n�i l�m chị thấy lạnh. Hai c�i hồ thấy gần như vậy m� đi ho�i kh�ng đến. Qu� thấy lo lắng, đ�i về.

�Th�i m�nh đi về đi anh, tối rồi, coi chừng bị lạc trong rừng.�

Chồng chị đưa cho chị b�nh nước anh đeo trong ba-l�. Mấy tiếng đồng hồ m� b�nh nước tr� c� pha ch�t c� ph� vẫn c�n ấm �p.

�Em ăn th�m ch�t ph�-mai cho đỡ mệt.�

Qu� nh�n quanh, những c�y chung quanh Qu� kh�ng c�n � vu�ng đỏ n�o cả. Qu� n�i với chồng: �M�nh đi lạc rồi anh.�

Chồng chị n�i giọng vẫn đầm ấm tỉnh t�o:

�M�nh chỉ cần đi l�n ch�t nữa đến gần hồ sẽ bắt v�o con đường m�n kh�c v� sẽ trở ra đường lớn chỗ để xe.�

B�ng c�y với những c�nh kh� c� vẻ g� dọa nạt, tr�ng giống như những b�n tay xương xẩu m�ng nhọn n�u xước �o chị. Qu� thấy sợ h�i, tim đập mạnh kh� thở cho�ng v�ng. Anh đi trước, nhẹ nh�ng, nhanh nhẹn tay bật đ�n pin. C�y gậy d�ng để giữ thăng bằng khi leo n�i vung vẩy tr�n tay. Qu� nghĩ chồng giống Hiệp Kh�ch H�nh. Tr�n đồi cao tr�ng anh dường như cao lớn hơn. Qu� c�ng l�c c�ng bị tuột lại sau lưng. Qu� c� cảm tưởng suốt đời m�nh cứ phải cố gắng để đi theo kịp chồng trong gia đ�nh cũng như ngo�i x� hội. Một cố gắng l�u d�i đ�i khi Qu� thấy m�nh mỏi mệt như kiệt sức. Anh đi nhanh qu�, khỏe qu�, hăng say qu� kh�ng ng� lại sau lưng. Tho�ng một c�i anh khuất sau những bụi c�y tảng đ� rồi mất dạng. Qu� cố gắng ng�ng cổ t�m bỗng trượt ch�n, bổ nh�o hai ba bước. Qu� thấy m�nh rơi, quơ n�u hụt hẫng. V� tất cả chỉ c�n lại b�ng tối.

 

Khi tỉnh lại, Qu� thấy vầng trăng đ� l�n. Hai ch�n Qu� mềm �o nằm quặt dưới th�n người Qu� như hai sợi d�y thừng. Qu� kh�ng thấy đau, chỉ thấy t� dại. Trăng tr�n n�i thật lạ, gần như ở s�t mặt của Qu�. Ở giữa mặt trăng l� một đường rạn nứt thật to. Một b�n trăng m�u n�u đỏ tr�ng giống như một miếng kẹo c� đường phơn phớt, b�n kia m�u xanh l� c�y thật nhạt c� thủng nhiều lỗ tr�n tr�ng ngon như một miếng Swiss cheese. Nghi�ng đầu, Qu� nh�n thấy ph�a dưới chỗ m�nh đang nằm l� những vệt trắng đang chuyển động. Nh�n kỹ, Qu� thấy đ� l� những con m�o, ch�, chim c�, ếch nh�i, ốc s�n đủ loại đủ cỡ m�u đất s�t nung đang di động như đang sống trong c�i x� hội nho nhỏ của ch�ng. Con ch� to như con voi trong khi con b� th� lại b� cở nắm tay v� ếch nh�i giống như những c�i c�c �o. Qu� nghĩ, m�nh đang nằm mơ chăng? Đ�m th� vật m�u đất s�t nung di chuyển nhưng cứng ngắc như những pho tượng bị giới hạn trong một d�ng chảy chậm từ từ tr�i đi đều đặn li�n tục. Qu� thấy c� c�i g� vừa nh�m vừa ấm tr�n m�. Con m�o Nora đang liếm mặt Qu�. N� mang mắt k�nh đen, mặc v�y, đi hai ch�n như trong phim hoạt họa.

�Nora đấy �? Sao Nora lại ở đ�y? Anh đ�u?� - Qu� hỏi.

�Anh đi t�m người đem chị về. L�u lắm anh mới quay lại.� -Nora trả lời.

�Qu� bị ng�?� - Nora kh�ng trả lời.

Đầu �c Qu� bỗng dưng kh�ng c�n mụ mị nữa. Qu� nhận ra � định của chồng. Qu� bảo Nora. �Đ�y l� �m mưu của anh!�

Nora lặng thinh. Chị nhớ một lần anh đ�i l�i xe bắt đầu từ l�c mười giờ khuya đưa Qu� v�o hồ Tahoe, chung quanh l� n�i đ�o cao bảy t�m ng�n feet. Qu� sợ kh�ng d�m đi bảo rằng đi như thế rất nguy hiểm. Qu� kh�ng muốn chết. Anh nổi giận gắt to, đi với anh l�m sao m� chết được. Lần đầu ti�n Qu� nghe theo linh t�nh v� chống lại quyết định của chồng đưa đến chỗ hai vợ chồng to tiếng với nhau ở một nơi c�ng cộng, c�y xăng. Anh bảo Qu� thuộc loại đ�n b� bossy. Lần kh�c anh nhất định chọn con đường lạ băng rừng trong khi xe đ� hết xăng. Mỗi lần sợ h�i l� Qu� cho�ng v�ng kh� thở muốn ngất đi. Tai nạn chết người dễ d�ng xảy ra với người bị ngất xỉu, ch�ng mặt rơi xuống hồ chết đuối, nứt sọ, hay g�y cổ. Gia đ�nh của Qu� nổi tiếng l� hạnh ph�c, sẽ kh�ng ai nghi ngờ nếu tai nạn xảy ra. Một lần đang ngủ thức giấc Qu� thấy chồng đang d�ng ng�n tay ấn chặt mạch m�u cổ của Qu� như muốn chắn đường kh�ng cho m�u chạy l�n �c. Qu� cố xua đuổi những nghi ngờ của m�nh. T�nh anh vẫn dịu d�ng ngọt ng�o như ban đầu khi mới quen nhau.

�Qu� cho anh đầy đủ tự do, nếu kh�ng muốn ở với nhau nữa th� cứ chia tay tại sao lại �m mưu giết Qu�? Tại sao?� - Qu� hỏi Nora. �Nora ở nh�, thấy hết, biết hết. N�i cho Qu� biết đi. V� tiền phải kh�ng?�

Nora gỡ cặp mắt k�nh đen. �nh trăng rọi v�o mắt n� một b�n c� m�u xanh biếc c�n b�n kia đỏ như lửa ch�y. V� đ�i mắt của n� bỗng nở to ra s�u thăm thẳm như đ�i mắt Katya. N� n�i thong thả, nghe như tiếng g� g� trong cổ n� mỗi lần n� nằm tr�n l�ng Qu� l�c chị viết blog.

�Tiền l� một trong những l� do. Chị kh�ng gi�u lắm nhưng c� thể n�i l� kh� nhiều tiền. Nếu ly dị tiền của phải chia hai. Nếu chị chết tiền gom về người thừa kế.�

Qu� v� chồng tuy ch�nh thức kết h�n nhưng mỗi người c� ng�n h�ng ri�ng. Đời sống v� văn h�a ở đ�y cho ph�p như thế. L�c mới lấy nhau tiền bạc thường l� l� do c�i v� của hai người. Giữ tiền ri�ng nhưng c�ng g�p chung v�o những chi ph� trong gia đ�nh giữ được h�a kh� của hai người.

�Tuy nhi�n tiền kh�ng phải l� l� do duy nhất.� - Nora bảo.

Qu� suy nghĩ. Chồng chị biết, chị kh�ng bao giờ van xin hay kh�c l�c nếu anh muốn chia tay. Nora cười, nhe mấy c�i răng nhọn hoắc. Con m�o n�y kỳ cục, đ�ng lẽ n� phải mếu v� thương x�t chị chứ. Chẳng lẽ n� chẳng thương mến Qu�? Suốt ng�y n� quấn qu�t với Qu� thế m� ừ, phải đến l�c ngặt ngh�o th� mới biết được ai l� người thương y�u m�nh. Nora hỏi:

�Chị c� nhớ chuyện năm năm về trước kh�ng? L�c chị ��

Qu� vội ngắt lời Nora v� kh�ng muốn nghe th�m. �Nhớ chứ. Nhưng sau đ� anh đồng � qu�n qu� khứ, bắt đầu lại từ đầu v� x�y lại hạnh ph�c với Qu�.�

�Nhưng anh kh�ng thật sự qu�n. Anh vẫn nghi ngờ, theo d�i v� bắt đầu lập mưu kể từ khi anh thấy chị mở blog v� bắt đầu viết trở lại.� - Nora n�i một c�ch đầy hiểu biết.

Từ l�u Qu� nh�n thấy vết rạn nứt trong l�ng m�nh nhưng kh�ng thể n�i với ai. Kh�ng ai hiểu được v� sao Qu� kh�ng thấy hạnh ph�c. Dường như c� chồng tốt, kh�ng cờ bạc, kh�ng đĩ điếm, kh�ng hoang đ�ng l�ng ph� vẫn kh�ng l�m người ta thấy hạnh ph�c khi kh�ng thể b� lấp khoảng c�ch giữa hai t�m hồn. Anh đ�i hỏi một sự to�n hảo từ nhan sắc đến t�m hồn m� Qu� kh�ng thể n�o c� được. Qu� m� văn chương. V� phải kiếm sống, nu�i con, trong m�i trường ng�n ngữ xa lạ, Qu� chỉ c� thể viết blog cho đỡ nhớ tiếng Việt. Đ�n b� m�, khi m� say một c�i g� qu�, cũng bị người ta cho l� lố bịch. Anh chỉ tr�ch, Qu� viết to�n những chuyện nhảm nh�. Thời buổi n�y, Qu� c� viết cũng chẳng ai đọc. Qu� n�i như phản đối d� rằng phản đối với con m�o th� chẳng ăn nhằm g�. �Qu� chỉ viết th�i. C�n anh th� �m c�i computer tủm tỉm cười một m�nh đến cả hai ba giờ s�ng. Qu� kh�ng bao giờ gặng hỏi anh l�m g�, tr� chuyện với ai. Qu� để cho anh tự do.�

�Ch�nh v� thế anh mới nghi ngờ chị. Chị chỉ ch�i đầu v�o c�i computer kh�ng đếm xỉa g� đến người chung quanh. Rồi chị viết những chuyện t�nh ướt �t. Chị y�u thương, kh�c cười, dịu d�ng, đam m� với nh�n vật trong khi chị nguội lạnh với anh. Những nh�n vật ấy l� ai? Li�n hệ như thế n�o với chị? Phải c� thật th� viết mới giống thật như thế. Chị phải c� người n�o n�n chị mới chẳng quan t�m đến chuyện mất chồng.� - Nora giải th�ch. Qu� muốn kh�c nhưng kh�ng kh�c được; chợt thấy một nửa mặt trăng rơi những hạt nước mắt m�u xanh. Nửa mặt trăng m�u n�u đỏ tho�t ra tiếng dồn dập như tiếng trống, như nhịp tim đập nhanh, rối loạn, nhức nhối. Ước g� được nghe những kh�c s�o v� vĩ cầm trong phim Chocolate nhỉ? Kh�c nhạc n�y c� thể ru ngủ. Qu� nghĩ nếu ngủ được l�c n�y m�nh sẽ dễ chịu biết mấy. C�i cảm gi�c c� một khối nặng đ� tr�n ngực c�ng l�c c�ng tăng.

�Thế Nora c� thể gi�p Qu� tho�t ra khỏi nơi n�y kh�ng?� -Qu� dịu giọng với con m�o.

�Nora c� nhiệm vụ rước chị rời nơi n�y v� chị chỉ c� Nora l� bạn. Chị c� thể nghi�ng người v� lăn xuống c�i d�ng chảy c� những con th� m�u đất s�t nung, rồi chị cũng biến th�nh m�u đất nung như thế. Hay chị c� thể đi theo Nora.� Con m�o lấy đ�i k�nh đen đeo l�n mắt. Tr�ng n� c� vẻ sang trọng, bệ vệ. Nora kh�ng phải l� một c� b� mười lăm tuổi như Qu� vẫn tưởng. Tr�ng Nora như một người phụ nữ ch�n chắn ở tuổi bốn mươi. Kh�ng. Qu� kh�ng muốn đi theo Nora nữa. Qu� sẽ đi một m�nh. Mặt trăng s� xuống gần mặt Qu�. Qu� rướn người v�i lấy mặt trăng để đứng dậy. Mặt trăng vỡ l�m đ�i, v� Qu� lại rơi. Rơi cho đến khi Qu� nghe tiếng k�u �Mẹ! Mẹ!�


C� Linh đang lay vai Qu� thật mạnh. �Mẹ! Mẹ! Nước tr�n ra ngo�i l�u rồi.�
Qu� đang đứng rửa ch�n m�i suy nghĩ kh�ng ngờ nước tr�n m� kh�ng hay.

�Mẹ đang lo nghĩ chuyện g�?� - Con g�i �t của Qu� nh�n mẹ d� hỏi. 
Qu� n�i với C� Linh: �Mẹ c� một thắc mắc mấy h�m nay mẹ suy nghĩ m�i v� nghi ngờ bố. Bố kh�ng th�ch ăn ngo�i, cũng kh�ng th�ch sushi thế m� mẹ thấy bố d�ng thẻ t�n dụng trả tiền nh� h�ng
 sushi ở Highland Park trưa ng�y thứ Tư th�ng trước.�
��! C�i đ� của con. Con v� c�c bạn đi ăn.� C� Linh n�i.
�Bố cũng đi ăn sushi ở Edison .� - Qu� n�i.
�C�i đ� cũng của con lu�n.� - C� Linh n�i.
�Thế c�n c�i bữa ăn s�ng ở Diner Sunset?� - Chị hỏi.
�C�i đ� cũng của con. Mẹ kh�ng nhớ con đ� kể với mẹ �. Con ở chơi qua đ�m nh� bạn Rohini, buổi s�ng tụi con đi ăn trước khi chia tay.� - C� Linh n�i. 
�Nhưng tại sao lại tr�n thẻ của bố?�
�Bố đưa thẻ của bố cho con d�ng, chỉ dặn con l� đừng ti�u qu� mức.� Qu� nhận ra Highland Park v� Edison đều gần trường Rutgers . 
Qu� hỏi C� Linh: �Nora đ�u rồi?�
�Nora đang ngủ tr�n giường của con.� - C� Linh nh�n Qu� lạ lẫm. Qu� thấy cục nghẹn trong ngực m�nh đ� biến mất tự bao giờ. �May m� m�nh kh�ng đặt vấn đề với anh nếu kh�ng đ� để lộ t�nh ghen bậy.� - Qu� tự nhủ.

 

Một tuần sau b�o địa phương đăng tin c� một cặp vợ chồng người Việt Nam tr�n đường leo n�i để chụp ảnh, người vợ bị ng�. L� do chết l� v� mệt qu� sức. Người vợ dường như biết c�i chết sẽ đến với m�nh n�n đ� viết một b�i rất chi tiết đăng tr�n facebook. Cảnh s�t phỏng vấn, người chồng kh�ng biết vợ anh c� trang facebook. Anh chỉ biết trang blog của chị th�i.

 

Nguyễn thị Hải H�

 

Tiểu sử: Nguyễn thị Hải H� hiện định cư tại New Jersey , Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Kỹ sư Cơ kh�, Cao học ng�nh Quản Trị Kỹ Nghệ v� X�y Dựng ở trường New Jersey Institute of Technology. Hiện đang quản trị đồ �n x�y dựng cho h�ng xe lửa ở  New Jersey. Dịch hai quyển, Nửa Mặt Trời V�ng v� Cuộc Đời Ngắn Ngủi Lạ Kỳ của Oscar Wao. Viết v� dịch. C�c b�i điểm s�ch, truyện ngắn, bi�n khảo, tạp ghi v� tin văn học đ� xuất hiện tr�n Thư Qu�n Bản Thảo, S�i G�n Nhỏ, T�n Văn, Chiến Sĩ Cộng H�a, Da M�u, Hợp Lưu, Tiền Vệ, Gi� O, Văn Chương Việt, Newvietart, Blog Nguyễn Xu�n Ho�ng, Blog Nguyễn Xu�n Thiệp, v� Blog Thời Sự Phật Ph�p.

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHaiHa.html

 

� gio-o.com 2012