Nguyễn Thị Hải

 

 

hoa cải

 

Nhà bà hàng xóm trồng một đám cải

Rau cải ăn hoài hủy suốt mùa đông

Sau cùng sót lại một đám hoa cải

Tặng lũ bướm xuân vừa mới ra ràng

 

 

 

trên đường tối

 

Bà cụ tôi gặp trên đường tối

Cặp chiếc rổ bên hông lầm lũi

Tôi chào bà cũng chào

Rồi ngờ ngợ

Con nhà Thỏa có phải?

Tôi dạ thầm đi vội

Vào chỗ bóng tối sâu hơn

Bước chân bà cụ xa dần im ắng

Cần ǵ thú nhận

Mới tự xa về

Cứ làm ra thể

Ḿnh hoài ở quê

 

 

Nguyễn Thị Hải

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

© gio-o.com 2017