Nguyễn Thị Hải

 

 

sơn m�i

 

Những tia chớp l�e �nh v�ng kim

Khảm nạm v�o b�ng tối sơn m�i

Suốt đ�m mưa đ�nh b�ng

L�ng Bảo H� ng�n c�y l� r� r�o

 

 

* L�ng Bảo H�, l�ng nghề đi�u khắc, sơn m�i, x� Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Ph�ng

 

Về Bảo H� nghe rối kể chuyện:


 

 

 

 

chạy mưa

 

 

Mưa ập xuống c�nh đồng

Người chạy tr�u b� chạy

C�y cuốc chạy quang g�nh chạy

T�i với con b� nhỏ cũng chạy

Chạy với mọi người tr�n đường c�i

Chỉ c� một người kh�ng chạy

Đi dạt sang lề hai tay �m bụng

C�i bụng sắp sinh ra đứa b�

Một ng�y n�o đ� c�ng chạy mưa

 

 

 

ngủ

 

 

T�i chợt nghĩ rằng

Đ�m h�m khuya khoắt

Vắng người

C�i cuốc sẽ tr� chuyện với c�i liềm

C�i gầu sẽ l�n tiếng với quang g�nh

Th�ng mủng sẽ th� thầm với giần s�ng

Tr�n gi�n gi�ng tre nh� dưới

T�i đi ch�n trần khe khẽ

Trộm nghe

Nhưng trong m�n đ�m y�n tĩnh

�nh trăng lờ mờ

Chỉ c� tiếng con lợn ụt ịt

Con g� vỗ c�nh

Những đồ vật hết thảy ngủ say

Đặt đ�u y�n đấy

Cả c�i chổi rơm t�i su�t x� v�o

Cũng dựa v�o tường ngủ say như chết

 

 

Nguyễn Thị Hải