photo: NAT


 

 

Nguyễn Thị Hải

 

 

h�

 

C�y hoa phượng bọc k�n trong b�ng tối

Con c� say nắng đ� bị nấu th�nh m�n canh c�

Kh�p lại ng�y

Bằng que kem giải nhiệt

B� Amidan

H�t vang trong v�m họng t�i

B�i ca m�a h�

Lạnh buốt

 

 

m�a thu

 

Mặt trời qu�ng l�n lưng b� mẹ tia nắng cuối c�ng

Rồi lẳng lặng ch�m xuống d�ng s�ng mờ tối

Đợi tia nắng tắt dịu d�ng như mu�n lời kh�ng n�i

Mới chầm chậm l�a về trong gi� lạnh heo may

 

 

rau củ m�a đ�ng

 

Trong m�n sương muối gi� buốt

Những người đi chợ sớm

G�nh rau thồ củ

Kĩu kịt

Mẹ t�i cầm v�i đồng tiền

Chờ sẵn đầu cầu

Ới gọi b�n rau g� đấy

Đ�p lại l�

Xu h�o x� l�ch bắp cải c� chua

Cải đắng cải ngọt s�p lơ

Khoai t�y rau m�i rau diếp

 

Những rau củ m�a đ�ng

Lần lượt qua cầu

Mờ ảo trong sương

V� hiện ra rất thực

Trong chiếc rổ của mẹ

 

 

trong đ�m

 

Những v� sao xa

Những tinh cầu xa

Gần b�n t�i

Con m�o nhỏ th�m sữa mẹ

Đang được b� trong giấc ngủ

Đặt b�t xuống b�i tập về nh�

Rồi lại cầm l�n

Con m�o rồi sẽ lớn

T�i cũng vậy

Tội nghiệp l�m sao

 

Nguyễn Thị Hải

 

www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

 

� gio-o.com 2017