thơ

MẠC NGÔN

gửi

VŨ HÁN

 

nguyễn thị hải dịch

 

 

庚子事多变,

鼠年开局惊。

虽无刀剑影,

却有死生情。

众志驱瘟鬼,

同心筑卫城。

何时妖雾散,

举酒泪纵横。

 

Canh Tý sự đa biến,

Thử niên khai cục kinh.

Tuy vô đao kiếm ảnh,

Khước hữu tử sinh tình.

Chúng chí khu ôn quỷ,

Đồng tâm trúc vệ thành.

Hà thời yêu vụ tán,

Cử tửu lệ tung hoành.

 

 

dịch thơ:

 

Canh Tý xảy tai biến,

Năm Chuột mở màn kinh.

Tuy không bóng đao kiếm,

Mà chia lìa tử sinh.

Chung lòng trừ ôn dịch,

Sát cánh dựng trường thành.

Ngày nào mây mù tản,

Nhấc chén lệ vòng quanh.

 

(Nguyễn Thị Hải dịch)

 

 

Ngoài bài thơ ngũ ngôn trên, nhà văn Mạc Ngôn còn kèm theo một câu đối:

Đồng tâm khu lệ quỷ

Chúng chí trúc trường thành

 

 

Trích nguồn:

http://culture.people.com.cn/n1/2020/0205/c1013-31572718.html?fbclid=IwAR0ds_5qxiq1OVLAFeZSiKHEPByPxYFXGb-zi9B9Kj9yglj9KJVkCyBzKdA

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiHai.html

 

2020