nguyễn thị hải

 

 

bờ bụi

 

 

Hành hành nhật tương tịch, hoang thôn cổ trủng vô nhân tích.

Mông lung kinh cức nhất điểu ngâm….

 

Thôn vắng, mồ hoang, bờ bụi gai,

Có con chim hót giọng bi ai.

Như hồn ai đó còn bên mộ,

Khóc với trần gian mối hận dài.

 

Rượu rót bao nhiêu thời mới đủ,

Lỡ làng số kiếp, bóng trời Tây.

Vừa đó chen chân trên đường lớn,

Đã rợn hoang vu, biệt dấu giầy.

 

 

Chú thích:

“Hành hành nhật tương tịch, hoang thôn cổ trủng vô nhân tích. Mông lung kinh cức nhất điểu ngâm…” trích trong bài thơ “Đối tửu ngâm” của Thôi Quốc Phụ, thi nhân đời Thịnh Đường.

Toàn bài như sau:

 

对酒吟

 

[] 崔国辅

行行日将夕,荒村古冢无人迹。

朦胧荆棘一鸟吟,屡唱提壶酤酒吃。

古人不达酒不足,遗恨精灵传此曲。

寄言当代诸少年,平生且尽杯中渌。

 

Đối tửu ngâm

Thôi Quốc Phụ

 

Hành hành nhật tương tịch,

Hoang thôn cổ trủng vô nhân tích.

Mông lung kinh cức nhất điểu ngâm,

Lũ xướng đề hồ cô tửu khiết.

Cổ nhân bất đạt tửu bất túc,

Di hận tinh linh truyền thử khúc.

Ký ngôn đương đại chư thiếu niên,

Bình sinh thả tận bôi trung lục.

 

Dịch nghĩa:

 

Tà tà bóng chiều sắp tắt,

Thôn hoang, mộ cũ, không một dấu chân người.

Có con chim hót trong đám bờ bụi gai góc mịt mờ,

Hót mãi điệp khúc “xách bầu mua rượu uống”.

Người xưa không toại, rượu bao nhiêu cũng không đủ (khuây sầu),

Nên linh hồn còn để lại nỗi hận trong điệu khúc này.

Như muốn gửi lời đến những niên thiếu đời nay,

Sống ở trên đời, hãy tận tình uống cạn rượu ngon trong chén.

 

*”Đối tửu ngâm” là tựa đề trong thơ Nhạc phủ.

 

*提壶鸟 Đề hồ điểu, (còn viết là 鹈鹕鸟), tức chim Bồ nông. Người xưa mượn hình tượng loài chim này tượng trưng cho việc khuyến tửu (mời uống rượu).

 

*Thôi Quốc Phụ (678-755), quê quán Ngô quận (Tô Châu ngày nay), là nhà thơ có tên tuổi đương thời, sánh ngang với Vương Xương Linh, Vương Chi Hoán. Đỗ tiến sĩ năm 725 (niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 13). Từng giữ chức Tập hiền học sĩ, Lễ bộ viên ngoại lang, bị giáng chức làm Tư Mã quận Cánh Lăng (huyện Thiên Môn, Hồ Bắc ngày nay) không lâu thì mất. “Toàn Đường thi” chép được 41 bài thơ của ông.

 

 

 

nguyễn thị hải

 

2021