BS NGUYỄN HY VỌNG

Cái thỰc tẾ không mẤy ǵ vui

 cỦa phát âm ViỆt ba miỀn


sưu tầm & tản mạn

 

Tiếng bắc Việt giống Tàu nhiều, không có Tr mà chỉ có phát âm tch / gi / d / z  thế cho Tr

    Hăy xem cái âm / trai /   để biết rằng các tiếng nói Đông nam  Á cũng phát ra cái âm đó bằng nhiều cách khác nhau, rất là đa dạng [fluid ]

Vậy  th́ cái ǵ làm cho nó nối kết nhau dù cho là phát âm lung tung ?  Đó là cái ư nghĩa, v́ một khi đồng ư hiểu như vậy rồi th́ dù có phát âm lung tung, vẫn hiểu một cách thôi

Nùng :   trai / chai                             [male, masculine / boy]

Lào  :    chai / tchai                           [mâle, masculine / garcon]

Thái  :  phlai / tdiai / th.nai / chai

    Các tiếng nói Âu châu cũng thế researchrecherche phát âm khác nhau  mà vẫn một nghĩa.

    Các tiếng nói ở Đông nam Á có rất nhiều phụ âm kép / cluster consonants / qua tiếng Mường chỉ c̣n lại 6 cặp là : BL, KL, PL, Pr, T-L và T-r

    Qua tiếng Việt th́ P cũng không c̣n [Mường : hai pợ chồng / hai vợ chồng]  và chỉ c̣n mỗi một Tr nhưng đă dính trít vào nhau rồi , và lại chỉ c̣n cho miền Trung mới nó tr mà thôi, người Bắc th́ đă láy âm tr 100% thành ra giời, tchời, dời, zời  từ hồi nào không hay,  c̣n miền Nam th́ có một số nói là chời, chời đất !

    Cái này không phải là nói ngọng nói nghịu, nói lịu, nói chớt ǵ đâu, chẳng qua là cái đă phát âm tự nhiên mà thay đổi qua quá khứ của tiếng Việt 3 miền đó thôi.

    Cho  nên ta cần xét lại cái quan niệm xưa, lỗi thời và chủ quan rằng tiếng miền này sai âm này, tiếng miền kia sai âm kia, tiếng miền nọ sai cái dấu giọng, tiếng miền Trung và Nam sai cái hỏi ngă, tiếng miền Bắc sai  cái s /x vân vân,.

     Không có cái nào sai hay đúng cả, chúng nó là cái định mệnh của phát âm con người Việt, thay đổi  thế nào đuợc thực tế của phát âm là một hiện tuợng vật lư rất quyết định, đâu phải là chữ viết mà nay đ̣i thay mai đ̣i đổi, mốt đ̣i chuẩn … mà nào có làm đuợc đâu, c̣n lâu, c̣n khuya !

 

      ( trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, tác giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ phát hành tại Paris, mùa Hè năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2011