�����

 

BS NGUYỄN HY VỌNG

C�i thỰc tẾ kh�ng mẤy g� vui

�cỦa ph�t �m ViỆt ba miỀn


sưu tầm & tản mạn

 

Tiếng bắc Việt giống T�u nhiều, kh�ng c� Tr m� chỉ c� ph�t �m tch / gi / d / z �thế cho Tr

��� H�y xem c�i �m / trai /�� để biết rằng c�c tiếng n�i Đ�ng nam� � cũng ph�t ra c�i �m đ� bằng nhiều c�ch kh�c nhau, rất l� đa dạng [fluid ]

Vậy� th� c�i g� l�m cho n� nối kết nhau d� cho l� ph�t �m lung tung ?� Đ� l� c�i � nghĩa, v� một khi đồng � hiểu như vậy rồi th� d� c� ph�t �m lung tung, vẫn hiểu một c�ch th�i

N�ng :�� trai / chai��������� ������������������ [male, masculine / boy]

L�o� :��� chai / tchai�������������������������� [m�le, masculine / garcon]

Th�i� :� phlai / tdiai / th.nai / chai

��� C�c tiếng n�i �u ch�u cũng thế research v� recherche ph�t �m kh�c nhau� m� vẫn một nghĩa.

��� C�c tiếng n�i ở Đ�ng nam � c� rất nhiều phụ �m k�p / cluster consonants / qua tiếng Mường chỉ c�n lại 6 cặp l� : BL, KL, PL, Pr, T-L v� T-r

��� Qua tiếng Việt th� P cũng kh�ng c�n [Mường : hai pợ chồng / hai vợ chồng] �v� chỉ c�n mỗi một Tr nhưng đ� d�nh tr�t v�o nhau rồi , v� lại chỉ c�n cho miền Trung mới n� tr m� th�i, người Bắc th� đ� l�y �m tr 100% th�nh ra giời, tchời, dời, zời� từ hồi n�o kh�ng hay, �c�n miền Nam th� c� một số n�i l� chời, chời đất !

��� C�i n�y kh�ng phải l� n�i ngọng n�i nghịu, n�i lịu, n�i chớt g� đ�u, chẳng qua l� c�i đ� ph�t �m tự nhi�n m� thay đổi qua qu� khứ của tiếng Việt 3 miền đ� th�i.

��� Cho� n�n ta cần x�t lại c�i quan niệm xưa, lỗi thời v� chủ quan rằng tiếng miền n�y sai �m n�y, tiếng miền kia sai �m kia, tiếng miền nọ sai c�i dấu giọng, tiếng miền Trung v� Nam sai c�i hỏi ng�, tiếng miền Bắc sai� c�i s /x v�n v�n,.

���� Kh�ng c� c�i n�o sai hay đ�ng cả, ch�ng n� l� c�i định mệnh của ph�t �m con người Việt, thay đổi� thế n�o đuợc thực tế của ph�t �m l� một hiện tuợng vật l� rất quyết định, đ�u phải l� chữ viết m� nay đ�i thay mai đ�i đổi, mốt đ�i chuẩn � m� n�o c� l�m đuợc đ�u, c�n l�u, c�n khuya !

 

      ( tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, t�c giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ ph�t h�nh tại Paris, m�a H� năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2011