BS NGUYỄN HY VỌNG

Con Người Gọi Cha Là Gì ?

sưu tầm & tản mạn

 

Việt thì gọi là : ba, cha, bọ, bố, ông già, cậu, ông bô, ông cụ, ông via, thầy, tía *

 

Aficans                       vader

Albanian                    baba

Armenian                   hayr

Adzerbaijan                ata

Basque                       aita

Belarussian                baka

Bengali                       pitar

Bulgarian                   bashta

Catalan                       pare

Chinese                      phu xin

Croatian                     otaẻ

Czech                         otec

Danish                        far

Dutch                         vader

Estonian                     isa

Filipino                       a-ma

Finnish                       issa

Francais                      père

Galicia                        pa-i

Geargia                       mama

German                      vater

Greek                         pater-as

Gujaras                       pita

Hebreu                        ?

Hindi                          pita

Hungarian                  a-pa

Icelandic                     fadir

Indonesian                a-gia-h

Irish                           a-thai-r

Italian                         padre

Japan                         chi chi

Kanada                       tande

Korean                       abeogi

Latvian                       tevs

Lithuanian                  tevas

Macedonian               tatko

Malay                         bapa

Maltese                       missier

Norwegian                 far

Persian                       ?

Polish                         ojeiec

Romania                     tata

Russian                      otey

Serbia                        otay

Slovak                        otec

Slovenia                     oce

Spanish                      padre

Swahili                       baba

Tamil                          tantai

Telugu                        tandri

Thái                           pọ

Turkish                       baba

Ukrainian                   batko

Vietnamese                 ba, cha, bọ, bố, ông già, cậu, ông bô, ông cụ, ông via, thầy, tía  *

Welch                         tad

Yiddish                       t’at’

     

Nhận xét : Việt gọi nhiều cách và giống  cách gọi của Thái, Malay, Indonesian

chứng tỏ cái nguồn gốc Nam Á của tiếng Việt.

Trong khi khắp thế giới thì các phụ âm mở đầu cho cái tên ấy thường là  : b > p > v > t > d

 

* cậu, ông bô, ông cụ, ông via, thầy, tía : các từ do Lê Thị Huệ bổ túc khi đưa lên trang www.gio-o.com

 

trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012