BS NGUYỄN HY VỌNG

  Đồng Nguyn Nng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

 

slậu bộ sậu group of columns

khưn khứt hừng hực blazing

nưng hồi một hồi a while

nồng mặn salty

nua gi nua senile

nặc nồng nặc strong smelling

đi-n nn should

slng sng gun

thưng nổi đến nỗi to such an extent that

nuớc nảy nuớc ny this country

chang slim trong lng in the heart

việc hươn việc nhࠠ home chores

 

nhận xt : tiếng Nng l 50/50 Thi Việt nhưng đặc biệt l người Nng ni kh nhiều từ hn việt chung với tiếng Việt

chứ khng ni những tiếng gốc Pali Sanskrit như người Thi.

 

 

 

Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

gio-o.com 2012