BS NGUYỄN HY VỌNG

Đếm Tiếng Ch�m v� T�u

Trong Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

Chữ viết n�o cũng như c�i lột x�c của con rắn , so với th�n h�nh con rắn cứ phải lớn v� lột x�c nhiều lần! Chữ Ph�p, chữ Anh Mỹ, chữ Bồ đ�o nha ...th� cũng vậy th�i, cứ m�i lẽo đẽo đi theo c�i thay đổi mu�n đời của c�i �m ph�t ra.

���

Tiếng T�u v� chữ T�u lại c�n tệ hơn nữa v� c�i chữ ho�n to�n kh�ng cho biết c�i �m n� như thế n�o!

 

Chữ N�m của ta c�n đỡ hơn nhiều, tuy c�n nhiều kh� khăn khi suy cho ra c�i �m [trường hợp của song viết v� nhiều chữ N�m kh�c đ� l�m nhức đầu c�c cụ xưa cũng như nay!

��

Trong số # 7500 từ đơn th�ng dụng của tiếng T�u, chỉ c� 581 từ, [7%], l� một �m một nghĩa; 93% l� một �m m� nhiều nghĩa, thường l� cả chục nghĩa kh�c nhau, v� chữ T�u kh�ng diễn tả được c�i dấu giọng của T�u bao giờ cả!

���

Tiếng miền Trung c�n giữ lại rất nhiều tiếng th�i n�i xưa của c�c ng�n ngữ Đ�ng Nam � m� tiếng miền Bắc kh�ng c�n biết đến nữa !

 

Sau # 2000 năm, tiếng Việt vẫn c�n giữ lại bao nhi�u từ đồng nguy�n với tiếng Ch�m?

 

V� đ� c� bao nhi�u tiếng T�u vay mượn qua # 2000 năm ?

 

[ t�m xem : Từ điển đồng nguy�n Việt-Đ�ng Nam � của Bs Nguyễn Hy Vọng]

 

 

trong����� từ Việt th� c󠠠�������� từ Ch�m���������������� tỷ lệ����������� từ H�n Việt������� tỷ lệ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A-Y���������� 570������������������������� 90���������������������� 15,7%���������������� 85�������������� 17%

B��������������� 795����������������������� 103�������������������� �12, 7%�������������� 159�������������� 20%

C��������������� 625����������������������� 133��������������������� 21,%����������������� 159�������������� 25%

CH������������ 815����������������������� 149��������������������� 18,0%��������������� 100������� �������12%

D��������������� 420������������������������� 90��������������������� 21, 5%�������������� 114�������������� 27%

񠠠������������ 609����������������������� 146��������������������� 24%������������������ 204�������������� 33%*

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

TC �������3839 từ Việt�������������� 711 từ Ch�m������ 18,5%��������������� 821 T�u������� 22,3%

 

 

[Mẫu thống k� sample n�y kh� nhiều, 3839 �từ Việt trong số to�n thể l� # 27,400 từ] �[Thường người ta chỉ lấy ra độ 40 đến 200 đơn vị từ để khảo s�t t�nh c�ch đồng nguy�n giữa hai ng�n ngữ anh em]

 

Sample n�y cho thấy tiếng Ch�m c� trong tiếng Việt rất nhiều !, Gần bằng tiếng T�u ! Một ngạc nhi�n trong rất nhiều c�i ngạc nhi�n m� tiếng Việt d�nh cho ch�ng ta .

 

Tỷ lệ 33% tiếng T�u trong chữ� Đ l� giả tạo, v� c� rất nhiều �m T�u� l� / đ /� nhưng qua c�ch đọc H�n Việt th� l� / t /

 

H�y xem tỷ lệ của / t / th� biết, th�nh thử nếu thế th� tỷ lệ của H�n Việt l� c�n �t hơn 22,3 % nữa [đếm trong chữ T sẽ cho ta biết]

 

V� l� đồng nguy�n, anh em với nhau, d� từ xa xưa, n�n c�c tỷ lệ tiếng Ch�m trong tiếng Việt kh�ng x� x�ch nhiều [từ 12,7 % đến 24%]

 

Tr�i lại, v� chỉ l� vay mượn một chiều , Việt mượn tiếng T�u m� d�ng, n�n d� qua > 2000 năm ảnh hưởng mạnh, c�c từ� H�n Việt vẫn c� tỷ lệ x� x�ch nhau qu� nhiều [wildly erratic borrowing] từ 12% - 33% .

 

Ch� � : đặc biệt l� trong �m R c� chừng 500 từ Việt m� kh�ng c� một tiếng T�u n�o xen v�o nằm trong đ� được cả,� zero phần trăm, v� cả ng�n triệu người T�u kh�ng c� ph�t �m R được/ họ kh�ng c� c�i gene R về ng�n ngữ , vậy th� l�m sao m� bảo l� tiếng n�i của T�u sinh ra tiếng n�i của Việt Nam �được ?!����� ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

 

tr�ch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

� gio-o.com 2012