BS NGUYỄN HY VỌNG

Đếm Tiếng Chàm và Tàu

Trong Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

 

Chữ viết nào cũng như cái lột xác của con rắn , so với thân h́nh con rắn cứ phải lớn và lột xác nhiều lần! Chữ Pháp, chữ Anh Mỹ, chữ Bồ đào nha ...th́ cũng vậy thôi, cứ măi lẽo đẽo đi theo cái thay đổi muôn đời của cái âm phát ra.

   

Tiếng Tàu và chữ Tàu lại c̣n tệ hơn nữa v́ cái chữ hoàn toàn không cho biết cái âm nó như thế nào!

 

Chữ Nôm của ta c̣n đỡ hơn nhiều, tuy c̣n nhiều khó khăn khi suy cho ra cái âm [trường hợp của song viết và nhiều chữ Nôm khác đă làm nhức đầu các cụ xưa cũng như nay!

  

Trong số # 7500 từ đơn thông dụng của tiếng Tàu, chỉ có 581 từ, [7%], là một âm một nghĩa; 93% là một âm mà nhiều nghĩa, thường là cả chục nghĩa khác nhau, v́ chữ Tàu không diễn tả được cái dấu giọng của Tàu bao giờ cả!

   

Tiếng miền Trung c̣n giữ lại rất nhiều tiếng thôi nôi xưa của các ngôn ngữ Đông Nam Á mà tiếng miền Bắc không c̣n biết đến nữa !

 

Sau # 2000 năm, tiếng Việt vẫn c̣n giữ lại bao nhiêu từ đồng nguyên với tiếng Chàm?

 

Và đă có bao nhiêu tiếng Tàu vay mượn qua # 2000 năm ?

 

[ t́m xem : Từ điển đồng nguyên Việt-Đông Nam Á của Bs Nguyễn Hy Vọng]

 

 

trong      từ Việt th́ có            từ Chàm                 tỷ lệ            từ Hán Việt        tỷ lệ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A-Y           570                          90                       15,7%                 85               17%

B                795                        103                      12, 7%               159               20%

C                625                        133                      21,%                  159               25%

CH             815                        149                      18,0%                100               12%

D                420                          90                      21, 5%               114               27%

ñ                609                        146                      24%                   204               33%*

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

TC        3839 từ Việt               711 từ Chàm       18,5%                821 Tàu        22,3%

 

 

[Mẫu thống kê sample này khá nhiều, 3839  từ Việt trong số toàn thể là # 27,400 từ]  [Thường người ta chỉ lấy ra độ 40 đến 200 đơn vị từ để khảo sát tính cách đồng nguyên giữa hai ngôn ngữ anh em]

 

Sample này cho thấy tiếng Chàm có trong tiếng Việt rất nhiều !, Gần bằng tiếng Tàu ! Một ngạc nhiên trong rất nhiều cái ngạc nhiên mà tiếng Việt dành cho chúng ta .

 

Tỷ lệ 33% tiếng Tàu trong chữ  Đ là giả tạo, v́ có rất nhiều âm Tàu  là / đ /  nhưng qua cách đọc Hán Việt th́ là / t /

 

Hăy xem tỷ lệ của / t / th́ biết, thành thử nếu thế th́ tỷ lệ của Hán Việt là c̣n ít hơn 22,3 % nữa [đếm trong chữ T sẽ cho ta biết]

 

V́ là đồng nguyên, anh em với nhau, dù từ xa xưa, nên các tỷ lệ tiếng Chàm trong tiếng Việt không xê xích nhiều [từ 12,7 % đến 24%]

 

Trái lại, v́ chỉ là vay mượn một chiều , Việt mượn tiếng Tàu mà dùng, nên dù qua > 2000 năm ảnh hưởng mạnh, các từ  Hán Việt vẫn có tỷ lệ xê xích nhau quá nhiều [wildly erratic borrowing] từ 12% - 33% .

 

Chú ư : đặc biệt là trong âm R có chừng 500 từ Việt mà không có một tiếng Tàu nào xen vào nằm trong đó được cả,  zero phần trăm, v́ cả ngàn triệu người Tàu không có phát âm R được/ họ không có cái gene R về ngôn ngữ , vậy th́ làm sao mà bảo là tiếng nói của Tàu sinh ra tiếng nói của Việt Nam  được ?!                                                                           

                                                      

 

trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012