BS NGUYỄN HY VỌNG

Đào Sâu Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

     Uả, tiếng Việt ch́nh ́nh nơi miệng của  # 83 triệu người Việt, mắc mớ ǵ  mà phải đào bới sâu cạn ǵ?

     Phải đào sâu v́ cái mà ta tưởng vậy, nó lại không như vậy và cái ta tưởng là không phải… th́ nó lại đúng.

     Tiếng Việt, ngay cả với các nhà ngữ học, vẫn c̣n là một thứ "đất mới"#  terra incognito; v́ vậy mà tha hồ "ông nói gà bà nói vịt" về cái ư nghĩa của chừng 27,000 tiếng đó.

TRỜI  … khắp thế giới gọi là sun, sol, soleil / Tàu th́  thiên, chỉ có Việt là trời thôi sao!

Đâu có, cả vùng Nam Á đều nói vậy, chỉ  khác một chút thôi!

 

Mường gọi là        tlời

                             blời

                             meăt blời                                [mặt trời]

                             plời

                             lời

                             lời lẵn                                     [mặt trời lặn]

 

An Nam Dịch Ngữ         bột lôi*

Trần Cang Trung           pô lôi

Chữ Nôm                        blời

Al de Rhodes                 blời

Khasi                             bloi

Bahnar                          blon

Palaung                         broi                        weather [trời mưa, trời nắng]

Pali                               phloi                          ông trời / God, sky, heaven / holy being

                                                                        divinity

                                                                        thiêng liêng, linh thiêng, thần thánh

Mon                     brey, broy                         cloud, sky, weather, climate

                               trey, troy                         hallow, divine, holy, sacred

                               mat brey                          mặt trời

Chàm                            proi                          ông thần mưa / rain god

 

     Vậy là đào sâu tiếng Việt, nếu ta đào sâu được cả  # 27,000 tiếng Việt th́ ta sẽ có một cái nh́n mới mẻ, rất rơ ràng về nguồn gốc của tiếng Việt, trừ phi có những người …vẫn cứ muốn cho là trời do thiên mà ra [sic] th́:  nói người "khôn" không lại, nói người dại không cùng

     Phải không bạn?

 

trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012