BS NGUYỄN HY VỌNG

CÁI ZỌNG, CÁI GIỌNG, CÁI YIỌNG

sưu tầm & tản mạn

 

Mắt và mặt… biết rồi, khổ lắm, nói măi !

Ai cũng thấy khác nhau, mà ít ai thấy cái giống nhau

Người Mường chỉ phát âm và đọc không có dấu là MĂT

Mà vẫn hiểu

 

Mắt                      Mặt

- trời                     - trời                     mắt trời hợp lư hơn [trời có con mắt]

Áp - vào               áp - vào

Ổ mắt                   00

Ánh mắt               00

Bầm -                   bầm -                    cũng được chứ sao

Bét -                     00

Bừng -                  bừng -

Bung -                  bung -

Bịt -                      bịt -

Bốn - nh́n nhau   id

Bắt - quá              00

Sáng bảnh -          00

Cặp -                    00

Cay -                    00

Có -                      có -                       cả hai đều có

Bị cuờm -             00

Coi -                     coi -                      coi cả hai càng tốt

Che -                    che -                     cho chắc ăn

Chói -                   00

Chóa -                  00

Chuớng -              00

Chớp -                  00

Chợp -                  00

Chột -                   00

Chọc vào -            chọc vào -

Chùi -                   chùi -

Chặm -                 00

Chống mắt nh́n   00

Do -                      do -

Dụi -                     dụi -

Dim -                    00

Đuoi -                   00

Đôi -                     00

Đáy -                    00

 

C̣n nhiều nữa, bạn hăy tự t́m lấy để thấy rằng, a ha, tuy khác mà không khác v́ :

Đối với nguời Muờng, chỉ có măt [không dấu] cho cả hai ư nghĩa : con mắt và cái mặt, cho mặt trời hay mắt trời, măi sau này khoảng 1000 năm qua, tiếng Việt mới có dấu sắc và dấu nặng đó [theo giả thuyết nổi tiếng của Haudricourt]

   Lại nữa, trừ ra gịng giống Việt, 60 các ngôn ngữ khác ở miền nam Á cũng đều nói MăT nhu nguời Việt và đều không có dấu, dù là sắc hay nặng, chỉ lấy thêm hai thí dụ trong số đó : nguời Hawai thổ dân cũng nói là MĂKa [face / eye]

Nguời Chàm  cũng nói MATa [face, oeil]

Dễ sợ chưa

    Lại nữa, hăy để ư rằng mătmắt giống nhau trong giọng Huế, không cần dấu sắc, v́ nguời Huế  phát âm cũng giống  với mat / math của Anh Pháp Mỹ  

    Trái lại dấu sắc cho giọng Bắc và Nam rất là cần có v́ cái giọng của họ quá sắc và khét, và cao, và thanh

    Và lẽ ra phải có một dấu sắc cho sái, bái, cái, ái, chái, dái, đái … [color] và hai dấu sắc cho sách, ách, bách, cách, dách, đách, chách, ngách, lách … [hăy đọc và so sánh hai âm hưởng ấy mà nghe xem ! Cả trăm âm như thế, trừ phi có hai dấu sắc khác nhau mới diễn tả trọn vẹn hai cái giọng sắc rất khác nhau, một gịọng th́ nghe khá êm tai, giọng kia th́ nghe rất chói tai dù là cái lỗ tai của người nào đi nữa … Bắc hay Trung hay Nam.

     Cũng v́ thế mà các cô cậu trên TV cứ là oét min to, oét min to suốt ngày nghe điếc con ráy.

    Chúng nghe khác nhau rất nhiều, ngay cả với lỗ tai của 31 triệu người phương Bắc và 35 triệu người miền Nam hiện nay, và khác nhiều với cái dấu giọng “sắc’ mà không sắc  của 10 triệu người miền bắc Trung Việt

    Lại nữa, dấu sắc Bắc kỳ mới thật là sắc, dấu sắc Nam kỳ chỉ là dấu cao, cao hơn dấu sắc miền Trung kỳ đúng một “octave” :  nêu co tiềng th́ đong chiêc thuyềng Nếu có tiền th́ đóng chiếc thuyền  đi yuợk biêng, co kho ý mà cu noi hoài đi vượt biên, có khó ǵ mà cứ nói hoài   [ới cụ Rhodes ơi, làm ơn làm phuớc zuyệt lại ba cái zấu zọng zùm cho chúng conn nhờ !

    V́  bây zờ chúng conn phát zọng tùm num cạ zồi đấy !]  Nói nhỏ mà nghe, 10 đời cụ ấy sống lại cũng không duyệt lại nổi, từ 400 năm nay, cái zọng, cái giọng, cái yiọng của ba miền đâu c̣n ź zống nhau đâu mà đ̣i chuẩn lên chuẩn xuống, thống nhất thống nhị tùm lum .

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2011