BS NGUYỄN HY VỌNG

Cái Ngạo Nghễ Của Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

   Cách đây # 2000 năm khi chữ "minh" chui vào chơi với tiếng Việt th́ liền bị chữ sáng đá cho một đá văng ra ngoài giường,  thành thử đành phải đánh bạn với  bạn bè bên Tàu của nó mà thôi : minh bạch, minh mẫn, minh nguyệt …

   C̣n chữ sáng th́ chỉ chơi với bạn bè Việt của nó mà thôi : sáng sủa, sáng trăng, sáng mai, sáng nhu gương, gương sáng, ánh sáng, trong sáng, hừng sáng không bao giờ thèm chơi với Minh nên không có cặp Minh Sáng  bao giờ cả !.

   Thành thử dù cho qua 2000 năm ông bà ta đă xài nhiều tiếng Tàu nhưng mà không hề đi nô lệ tiếng Tàu, tiếng chi ḿnh đa có th́ ḿnh xài, không thèm muợn luỡi muợn miệng của Tàu mà nói.

    Cái sự hiểu lầm là có quá nhiều tiếng Tàu trong tiếng Việt sinh ra từ quan niệm độc tôn tiếng Tàu [coi nó như thần như thánh]  của mấy ông  Hán Việt "lỗm nhỗm" qua mấy trăm đời làm "quan" làm "lại" cho Tàu.

    Nhưng mà nguời Việt buôn thúng bán bưng, đi cày đi cấy th́ lại cóc cần nói tiếng Tàu làm chi, khi họ không biết chữ.

    Họ bèn bày ra một cách để học tiếng Tàu mà chính các quan lại Hán Việt cũng không ngờ ! Họ cặp đôi tiếng Tàu vào tiếng Việt mà vẫn chọn lọc rất kỹ !

    Họ bày ra những cặp tiếng như : xuất ra, nhập vào, thượng lên, hạ xuống, trừ bớt, cọng thêm, sinh sống già lăo, truy lùng đánh chiếm … cả mấy ngàn cặp như thế mà không ông Tàu nào hiểu được là cái chi chi, ngay cả mấy ông Hán Việt sồn sồn chữ nghĩa cũng tuởng bở, tuởng đâu nó là tiếng Việt @ Đao Duy Anh

    Té ra một tiếng Tàu cặp đôi với một tiếng Việt 50/50 làm sao mà bảo là Việt 100% đuợc hở các ông ?

Thành thử ra, những tiếng mà mấy ông Hán Việt thường cho là "tiếng Hán Việt" đó, như là chính phủ, chủ nghĩa thật ra chúng nó là tiếng Tàu 100%, mà qua 2000 năm rồi ta vẫn không phát âm cho đúng, trong khi chính hàng ngàn tiếng thật sự là Hán Việt, lai 50% Tàu 50% Việt, như các cặp tiếng trên đây, th́ lại tuởng lầm là tiếng Việt 100.

 

( trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, tác giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ phát hành tại Paris, mùa Hè năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012