BS NGUYỄN HY VỌNG

Cái Ngạo Nghễ Của Tiếng Việt


sưu tầm và tản mạn

 

   Cách đây # 2000 năm khi chữ "minh" chui vào chơi với tiếng Việt thì liền bị chữ sáng đá cho một đá văng ra ngoài giường,  thành thử đánh phải đánh bạn với  bạn bè bên Tàu của nó mà thôi : minh bạch, minh mẫn, minh nguyệt …

   Còn chữ sáng thì chỉ chơi với bạn bè Việt của nó mà thôi : sáng sủa, sáng trăng, sáng mai, sáng như gương, gương sáng, ánh sáng, trong sáng, hừng sáng

không bao giờ thèm chơi với Minh nên không có cặp Minh Sáng  bao giờ cả !.

   Thành thử dù cho qua 2000 năm ông bà ta đã xài nhiều tiếng tàu nhưng mà không hề đi nô lệ tiếng tàu, tiếng chi mình đã có thì mình xài, không thèm mượn lưỡi mượn miệng của Tàu mà nói.

    Cái sự hiểu lầm là có quá nhiều tiếng Tàu trong tiếng Việt sinh ra từ quan niệm độc tôn tiếng Tàu [coi nó như thần như thánh]  của mấy ông hán việt "lỗm nhỗm" qua mấy trăm đời làm "quan" làm "lại" cho Tàu.

    Nhưng mà người Việt buôn thúng bán bưng, đi cày đi cấy thì lại cóc cần nói tiếng Tàu làm chi, khi họ không biết chữ.

    Họ bèn bày ra một cách để học tiếng Tàu mà chính các quan lại hán việt cung không ngờ ! Họ cặp đôi tiếng Tàu vào tiếng Việt mà vẫn chọn lọc rất kỹ !

    Họ bày ra những cặp tiếng như : xuất ra, nhập vào, thượng lên, hạ xuống, trừ bớt, cọng thêm, sinh sống, già lão, truy lùng, đánh chiếm … cả mấy ngàn cặp như thế mà không ông tàu nào hiểu được là cái chi chi, ngay cả mấy ông hán việt sồn sồn chữ nghĩa cung tưởng bở, tưởng đâu nó là tiếng Việt @ Đào duy Anh

    Té ra một tiếng Tàu cặp đôi với một tiếng Việt 50/50 làm sao mà bảo là Việt 100% được hở các ông ?

Thành thử ra, những tiếng mà mấy ông hán việt thường cho là "tiếng hán việt" đó, như là chính phủ, chủ nghĩa  thật ra chúng nó là tiếng Tàu 100%, mà qua 2000 năm rồi ta vẫn không phát âm cho đúng, trong khi chính hàng ngàn tiếng thật sự là hán việt, lai 50% tàu 50% việt, như các cặp tiếng trên đây, thì lại tưởng lầm là tiếng Việt 100%.

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

gio-o.com 2012