BS NGUYỄN HY VỌNG

Những ci lạ lng về Tiếng Việt

sưu tầm & tản mạn

 

 

Người ta thường cho l huyền ng nặng đi với nhau, hỏi sắc khng cng thế.

Khng đng !

Dấu sắc đi với dấu nặng trong mọi trường hợp

V tiếng Muờng [tiền Việt] khng c dấu nặng :

mắt v mặt đều pht m l MĂT !

Tiếng Việt ngy nay cũng thế, d c hai dấu sắc v nặng, nhưng vẫn cng nghĩa :

p / ọp

p, ẹp

ch / ịch

ch / ạch

mết / mệt

mt, mịt

bp / bọp

bt / bịt

bết / bệt

bứt / bực

cch / cạch

cắp cặp

lc cc, lọc cọc

lt tt / lọt tọt

muớt / muợt

cht bt / cht bẹc

mốt / một

trt / trịt

tht tht / sụt sịt

lắp / lặp

lu lt / lịt mặt

lắt nhắt / nhỏ nhặt

ngat / ngạt

ngốt / ngột

ngt / ngụt

mt, mụt

ht / hụt

lt / lụt

nht / nhụt

rt / rụt

tht / thụt

trt / trụt

vt / vụt

nắn nt / nặn nọt

tht / thọt

 

( trch Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, tc giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ pht hnh tại Paris, ma H năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

gio-o.com 2011