BS NGUYỄN HY VỌNG

Đừng Quá Xem Trọng

Cái Tiếng Cái Chữ

Của Người Khác 


sưu tầm & tản mạn

 

 

    Xưa ta quá trọng chữ Tàu, một miếng giấy vụn có viết một hai chữ Nho  cũng không dám vất đi cho là chữ nghia của thánh hiền của ông bà [sic]

    Nay cái chữ Tàu đă hết thời trong chữ Việt, không c̣n ai viết  nữa, cái tiếng hán-Việt th́ đang c̣n ngo ngoe đôi chút … Nhưng coi bộ cũng hết hơi hết nghỉn rồi, bọn con nít nó nói computer ào ào, đứa nào nghe mấy chữ hán việt như là nhu liệu, cương liệu, vi tính ǵ đó, nó cuời muốn té đái ra quần.

    Nay th́ ta lại quá trọng chữ Anh Mỹ làm như thể chúng nó phải là  khuôn mẫu ?! Cho chữ viết abc hiện nay của ta, nên mới có chuyện buồn cuời là một ông trí thức mức đại học Mỹ, đem ba cái chữ cái abc mà hỏi học tṛ Việt là tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái , mà chàng ta không hiểu là con số chữ cái ba miền khác nhau, tùy theo là tiếng Việt của miền nào mới đuợc chứ ?

1/ với miền bắc, phát âm bắc th́ làm ǵ có các âm d, gi, tr ?

tất cả , họ đều phát âm là / z / hay là / ch 

chên  zời / xao / zầu không [betel]

chính chị / politics thay v́ chính trị

2/ họ cũng đâu có phân biệt đuợc s và x  

[cả hai phụ âm ấy đều bị xào nấu lại thành ra một âm x mà thôi :

zù xao th́ xét cung đánh chên zời / the lightning came from the sky no matter what

3/ họ làm ǵ có âm và vần / -inh /  ?

tất cả họ đều nói, đọc và phát âm nhu là  / ing / [t́ng h́ng chíng chị] / political event mặc dù họ viết là inh

4/ nguời Bắc, họ c̣n nhiều trẹ âm viết một đang mà đọc một nẻo, làm cho con số âm, vần và chữ cái của tiếng nói của nguời bắc đều trật lất không thể nói chắc là bao nhiêu cả

5/ với miền Trung và Nam th́ làm ǵ có âm con, côn, con, cun v.v..?

    Tất cả đều phát âm bằng conk, cônk, conk, cunk, chữ Việt khó viết diễn tả cho đúng cái âm này đuợc, mà đó là một âm rất thuờng nói ra ở khắp đông nam Á, 400 triệu nguời nói, của mấy chục thứ ngôn ngữ chung quanh Việt nam, chỉ có nguời bắc là không, thành thử trong cách phát âm đó, chính nguời bắc lại là thiểu số

6/ Với tiếng nói từ Huế mà vào đến Cà mâu, th́ làm ǵ có vần / oi /, họ đều nói là / oai /

thí dụ noài giống / race 

          conk thoai / the shuttle

          ít oải  /  few, little

          ăng noái / to speak.

    Nguời Trung và Nam cung viết một đang mà nói một nẻo  ăng uống … nhung mà  phải chịu thua họ thôi, v́ họ là đa số đấy nhé, với họ, vần tiếng Việt không đủ cho họ noáiviếk [sic] / to speak and write, vậy mà họ nói và phát âm và viết chỉnh hon nguời bắc nhiều

    Xin đừng buồn và mặc cảm v́ fruitfruit lại đọc khác nhau, tùy theo bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh đó nghe bạn ! thành ra cái tiếng nguời ta cung năm cha bảy mẹ, cái tiếng của ḿnh cung năm thê bảy thiếp, đừng có tuởng bở mà đoi chuẩn lên chuẩn xuống cái tiếng Việt tùm lum nhu cái Viện ngôn ngữ học Hànội, đ̣i chuẩn theo kiểu "em nguời hàlội", nghe bạn !

    Cũng xin đừng có ngây ngô mà đem tiếng Pháp tiếng Mỹ làm “model” cho tiếng Việt, v́ nuớc mắm không so sánh với tương, mà cũng đừng có mèo khen mèo zài đuôi mà cho rằng tiếng Việt của ta ? đă chuẩn rồi, chuẩn rồi, hăy đem tiếng miền này mà làm chuẫn cho tiếng miền kia, không khéo bị nó chuẩn ngược lại cho một cú méo mặt.

    Hăy đợi ngày lành tháng tốt, vài trăm năm nữa mà làm cái chuyện đó, chưa biết ai chuẩn cho ai đó, hạ hồi phân giải nghe bạn !

    Thành ra, không những con số chữ cái khác nhau từng miền mà con số âm tiết, vần trong tiếng Việt cũng thay đổi, con số dấu giọng cũng thế, khi sáu khi năm, tùy theo ba miền

    Ta không nên dựa vào cái chữ viết của Anh, Mỹ, Pháp mà so sánh với tiếng và chữ của ta là nên, không nên, đúng không đúng, chuẫn không chuẫn cái ǵ cả,

Chỉ có giữ nguyên cái thói quen của ta viết sao cứ vậy là đă quen rồi, mấy ông học zổm đừng nên“thay quèn đổi quờn” thay lào đổi mọi rồi ngă ngửa ra mà chẳng hiểu mô tê ni nớ cái cả, hăy t́m hiểu thêm, học hỏi thêm nữa truớc khi muốn ngo ngoe cái chữ nghĩa của họ.   

          

Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012