BS NGUYỄN HY VỌNG

NHẬn XÉT VỀ CÁC ÂM D, GI, V, GH

sưu tầm & tản mạn

Nhận xét về âm d và âm gi

Theo Alexandro de Rhodes th́ :

Tiếng Bắc Việt xưa có đủ các âm như Âu châu trừ ra / z / không có phát âm được như Âu châu / d / nhẹ như Bắc bây giờ mà ông ta gọi là không cần thiết cho cách nói của người Việt [sic] /

Trích nguyên văn :

"Excepto uno / z / nam quamus etiam propriè nostrum”,  vậy th́ theo ổng, xưa người Bắc cũng chỉ có phát âm nặng như miền Trung, miền Nam, Thái, Lào, Miên bây giờ.

Vậy mà sau 355 năm, toàn thể người Bắc đều nói là za, ză, zâ, , ze, zê, zi, zo, zô, zo, zu, zu ào ào, và không những là ào ào mà họ c̣n  / z / hoá tất cả mọi phụ âm khác như / gi / / tr / [ông giời] và luôn cả phụ âm R của toàn thể người Việt cũng bị họ đọc và phát âm là e-zờ luôn [ zầu zi # rầu ri] có cả thảy 500 tiếng R bị z hoá như vậy

     Bởi v́ trong 4 thế kỷ vừa qua người Bắc xui xẻo đă bị ảnh hưởng nặng nề của tiếng Tàu Quảng đông và của tiếng Hmong,  hai sắc dân này cũng zù ź zụt zịt  y hệt như cái lưỡi của người Bắc

Thí dụ : dong dảy   th́ người Hmong phát âm là      zong zảy

            rửa rau      th́                                               zửa zau

            rừng rú      th́                                          zừng zú

Thí dụ : biểu diễn   th́ Tàu Quảng đông  phát âm là piệu  ziễn

[y hệt như bắc Việt, trừ ra âm /p/ và /b/]

Lẽ tất nhiên, cái này, cụ Rhodes nhà ta chết đă ba thế kỷ rồi làm ǵ biết, nếu có sống lại chắc cũng phải la làng và đ̣i in lại sách của ổng !

Vậy mà các ông học zả nhà ta cứ cho là chong xáng, chuẫn, thống nhất cho bằng đuợc !

     Cái thực tế của ngôn ngữ và giọng nói ba miền là con ḱ đà cản mũi cái "wishful thinking" #  những điều vớ vẩn hoang đuờng, nói ra như chuyện thông thuờng … có luôn" của các ông "học zả  ba phải" .

 

nhận xét về âm / v /

[Nên biết là âm / v / là rất mới mẻ ,

Ngay cả với tiếng Pháp !

Xưa là uelle  nay là voyelle [mới cách đây 300 năm thôi !]  Ngay cả tiếng Spanish / Tây ban Nha cũng không có nói đuợc âm / v / cho rơ ràng.

Thí dụ : la vie / đời sống / th́ họ viết là "vida' nhưng vẫn phát âm là  biđa

Năm 1651, nghĩa là mới cách đây 355 năm, ta cũng phát âm là uiêc  uàn [việc vàng]

@ Alexandro de Rhodes

Hiện nay tiếng Lào Thái vẫn chưa có / v / như ta  .

Họ nói và viết Việt nam là "uyệt  nàm

Tại sao Việt gọi là [chicken] mà Lào, Thái, Miên đều gọi là r-kà

Trả lời:

Mường cũng gọi là ca, kà

Họ không có cái âm gh

Tôi đă từng thách một người Lào nói trong 10 lần chỉ nói đuợc ba lần thôi

Cái luỡi của họ nó vậy

Nhà ngữ học Maspero cũng viết là "người Việt cũng chỉ phát âm gh gần đây thôi nghĩa là khoảng 4 hay 5 trăm năm vừa qua

 

Tại sao lại gọi là trời cao đất dày?

Dày có phải là thick / épais không ?

Không phải

Dày là gốc Lào Thái : yày   có nghĩa là to lớn / rộng lớn

Cũng như dạ dày, dạ con vậy, không có nghĩa là dày , dày dặn hay là bề dày đâu

Ta c̣n nói “Dày công luyện tập”, “Ơn đức cao dày”, “Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên” có nghĩa là nàng Kiều lớn con, không phải là cái ǵ đó của Kiều nó dày vài inches đâu !

 

Từ điển của Alexandro de Rhodes giữ ba kỹ lục sau đây:

1/ Nó là một trong năm quyển từ điển xưa nhất trong thế giới, truớc cả Khang Hy từ điển 1716 của Tàu đến 65 năm ! Nó chỉ sau từ điển xưa nhất của Spain chỉ 100 năm

2/ Nó là từ điển ba tiếng đầu tiên trên thế giới

3/ Vô t́nh nó là từ điển Mường Việt đầu tiên cho ta thấy rơ cái gốc Mường của ông bà ta mà sau đó cả 200 năm các nhà ngữ học mới thấy ra

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2012