BS NGUYỄN HY VỌNG

Nhà Văn B̀NH NGUYÊN LỘC

sưu tầm & tản mạn

 

Rancho Cordova, CA  12-9-86

Kính gởi bs Nguyễn hy Vọng

Kính thưa bs

Anh bạn Trần cao Lĩnh có cho tôi xem một bài của bác sĩ về nguồn gốc tiếng Việt.  Tôi rất vui mừng mà gặp bạn đồng hành trên một nẻo đuờng vắng vẻ.

    Từ bao lâu nay tôi đă làm cái công việc này một ḿnh, rất là buồn. Nếu không có vũ trang bằng một say mê lớn, chắc tôi đă bỏ cuộc.

    Từ đây có ǵ cần đuợc ai góp ư, chắc chỉ c̣n biết thỉnh ư của bác sĩ thôi, chứ xem ra không có ai đi theo con đuờng của chúng ta hết.

    Và để tỏ thiện chí tôi xin mạn phép góp ư với bác sĩ về quan niệm của nhà ngôn ngữ học Logan. Ông này cũng là một trong vài tổ sư trong công việc t́m nguồn cho ngôn ngữ ta, công lớn như công của ông H. Maspéro.

   Nhưng cả hai ông này, mỗi ông chỉ học có một hoặc vài ngôn ngữ của Đông Nam Á, nên các ông chỉ thấy sự thật một cách phiến diện và kết luận cũng phiến diện.

   Thí dụ ông Maspéro thấy tiếng Thái diễn ư niệm Lớn bằng h́nh dung từ h-yày to, c̣n ta th́ cũng nói là to,  nên ông ấy kết luận rằng Việt ngữ do Thái ngữ mà ra.

   Trong khi đó th́ ông Logan cho rằng Việt ngữ do Mon ngữ mà ra v́ ta nói muối th́ nguời Mon nói là bui-h.

   Quả đúng, tiếng ta có giống tiếng Mon, có giống tiếng Thái, nhưng Việt ngữ không do tiếng Mon tiếng Thái mà ra.

   Toàn thể Hoa Nam và Đông Nam Á đều đồng một gốc về mặt ngôn ngữ, cái gốc đó là trung Á cho nên mới có sự giống nhau đó chứ ta không là con cháu của Mon của Thái.

    Tôi xin đối chiếu những danh từ mang nghia là muối để bác sĩ thấy muối do đâu mà ra. Tôi đă viết xong nguồn gốc Việt ngữ.

Nhưng cọng sản xét nhà tôi, thấy tập bản thảo lớn đó , cho rằng đó là mật mă của CIA, nên tịch thu, và tôi đă chạy chọt và hối lộ, chứ không, đă bị khép vào tội giữ mật mă của CIA.

     Nay sang đây, tôi đă quên quá nhiều, mà tài liệu lại thiếu, thành thử trong 10 ngh́n bảng đối chiếu, tôi chỉ c̣n nhớ hai ngh́n, mà mỗi biểu đối chiếu… hàng trăm dân tộc, tôi chỉ c̣n nhớ vài mươi.

     Biểu đối chiếu sau đây có mặt 102 dân tộc, nhưng tôi chỉ c̣n nhớ có 16 dân thôi, đành chịu vậy . Cái danh từ Thái h́nh như là klua nhưng tôi không nhớ chắc nên không dám viết vào đây.

Những biến âm của từ gốc đều theo những cái luật bất di bất dịch, có nói ? Sẽ đuợc lối 60%, hay một bài sắp đăng ở tạp chí Văn học ở Los Angeles.

    Sợ kéo dài quá, , bức thư nầy, xin chỉ tŕnh ra một luật độc nhứt thôi để bác sĩ đỡ thắc mắc phần nào.

    Tại sao cái gốc là mo lại biến thành moi của Chiêm thành ? v́ có luật b m hoán chuyển với nhau:

Cam bu chia …    ka   bôi

Chiêm thành…    cha bôi

Việt nam           môi / cái môi che miệng  

    Khi nào bác sĩ cần đối chiếu, tôi tưởng bác sĩ nên cho đặt in loại giấy đặc biệt mà tôi dùng trên đây.

    Dùng giấy thuờng, những ông đánh máy của các nhà in, của các báo, họ không biết đánh họ sẽ làm sai biểu đối chiếu của bác sĩ, c̣n như dùng giấy đó, họ chụp h́nh, họ in vào sách th́ không thể sai đuợc, sai th́ biểu đối chiếu chẳng c̣n giá trị ǵ hết.

    Dưới đây tôi xin đối chiếu chơi chơi “h́nh dung từ“ mang nghĩa là sạch mà ông Maspéro cho là Việt vay mượn của Campuchia.

    C̣n các học giả của ta th́ lại cho là âm “sẽ“ hoàn toàn “vô nghĩa“, hay là sạch sẽ … chỉ thêm vào chơi để nghe êm tai vậy thôi !

    Gốc của nó là : pesowawiseharow :    #  sạch sẽ, tinh khiết, thuần chất

Mă lai xia :         ber   se

Campuchia :       so…at

Thái :                 sa…ad

Việt Nam cổ :    sạch sẽ

Việt nam kim :  sạch

Malaysia :          jati          thuần chất

Chiêm thành :    jăt                thuần chất

   Thấy rơ là  ta không hề “vay” sạch của Cambuchia hay của Thái cũng không hề do Thái hay Cambuchia mà ra, mà do gốc trung Á pesowasiseharow mà ra.

    Nếu bác sĩ biết tiếng sạch sẽ của Mon, bác sĩ cứ để vào biểu, nó sẽ “ăn khớp”. thật ra th́ không ăn khớp, v́ biểu này tôi làm sơ cho vui , chứ cái gốc th́ dài hơn nhiều lắm.

    Cứ theo các tạp chí ngôn ngữ học của Mỹ th́ tiếng của dân tộc Naga giống tiếng Việt nhiều hơn. Naga là dân thiểu số sống trong tiểu bang Assam của Ấn độ. Nếu bác sĩ biết tiếng Assam, xin mách tôi vài trăm từ.

    Chúng ta chỉ có từ căn bản như : đầu, mặt, lưng, con chó, con mèo , cái cây, cái lá…chớ những từ khác như :  cái áo, cái khăn th́ không làm sao mà giống được, v́ các dân tộc đó đều bỏ gốc tổ, túa ra khắp noi từ 6, 7 ngàn năm rồi, các từ sáng tác thêm ở các địa bàn mới đều khác hết.

      Trân trọng,

      B́nh nguyên Lộc

 

Rancho Cordova  1- 15 1987

Thưa bác sĩ,

Được bức thư thứ nh́ của bác-sĩ, tôi lên tinh thần nhiều lắm v́ được biết chắc v́ đă có bạn đồng hành.

   Ta chỉ có một nhà ngôn ngữ học đệ nhất là giáo sư Ḥa nhưng ông ấy không làm việc t́m nguồn Việt ngữ đáng kể như ta mong muốn. Thế th́ ta cùng làm vậy, không c̣n biết đợi ai nữa.

   Tôi tiếc rằng không đáp lễ bác sĩ một cách xứng đáng v́ tôi có năm con và mười ba cháu, một ảnh chụp chung với 18 người khác, cọng thêm với tiện nội và tôi nữa là 20 nguời, sẽ không cho bác sĩ biết được ai cả.

   Thôi tôi xin bác sĩ chỉ tạm biết một ḿnh tôi cái đă. Tôi sinh năm 1914, tuổi dần, nên không c̣n tráng kiện như bác sĩ đuợc, lại đang yếu tim, và chứng cao huyết áp [high blood pressure] nên càng yếu hơn các ông già b́nh thuờng.

   Thấy bác sĩ hành nghề psychiatry, tôi chắc bác sĩ có biết con tôi , anh ấy tên là Tô Dương Hiệp, học nghề tại … và làm giám đốc nhà thương điên Biên ḥa, qua đời năm 73 v́ bịnh acute leukemia , chỉ ngả bịnh có năm ngày là bỏ ḿnh. Nay cháu lớn tuổi nhất của tôi, con của Hiệp, sang đây theo học y khoa tại đại học David ở Cali.

    Bài vở của bác sĩ, tưởng nên cho đăng ở các tạp chí, chứ báo, họ in sai kinh khủng, nhứt là báo hàng ngày, sẽ làm mất giá trị của công phu của bác sĩ. Thật ra th́ các tạp chí in cũng c̣n sai, , nhứt là về các biểu đối chiếu, họ không chịu chụp ảnh bản đánh máy của ta mà cứ nhờ nguời dốt sắp theo lối đánh máy typesetting, nên sai hết.

   Tôi đă sợ báo lắm rồi.

   Xin hẹn ra giêng,

   Người quí mến bác sĩ.

          B́nh nguyên Lộc

 

Để nhớ nguời anh cả B́nh nguyên Lộc,

Chưa đuợc kết anh em lâu dài th́ Anh đă qua đời…B́nh Nguyên Lộc là người đă có một cái nh́n khác biệt về nguồn gốc của tiếng nói của ông bà

 

     ( trích Từ Điển Nguồn Gốc Tiếng Việt, tác giả BS Nguyễn Hy Vọng  sẽ phát hành tại Paris, mùa Hè năm 2012)

 

BS Nguyễn Hy Vọng

 

http://www.gio-o.com/NguyenHyVong.html

 

© gio-o.com 2011