Ngu Y�n

 

Gh� Thăm Chết V� Đ�nh Sng

 

Nghĩ về một điều

 

Kh�ng trải được l�ng

 

Văn chương vốn kh�ng c� chữ

 

Sao lại c� lời

 

 

Thức dậy đ� l�u

 

Mặt trời lặn. Mặt trăng lặn

 

Văn lặn. Chương lặn

 

Chỉ c�n nghe tiếng đ�m

 

Con c�c ộp ộp ph� ph�n:

 

Sao kh�ng đủ s�ng

 

Gi� thiếu h�nh dạng

 

Ểnh ương �a �a h�t theo

 

 

Đ�m ngủ lại nh� V� Đ�nh

 

Nằm ngo�i hi�n nghe c�c nh�i rắn r�t k�u la

 

T�nh rơi xuống tịch t�

 

Trước s�n �m trầu quấn l�n c�y cau

 

Đang mơ m�ng

 

C� ai gọi dậy

 

- Anh V� Đ�nh, anh chưa chết sao?

 

- Đ�a ch�t th�i. V�o nh� uống rượu

 

 

V� Đ�nh ngồi tr�n b�n thờ

 

Hết văn chỉ c�n chương

 

Bong. G� một tiếng ng�n

 

Rung rinh tranh vẽ tr�n tường

 

Người ta n�i V� Đ�nh vẽ kh� hiểu

 

Kh�ng cần hiểu anh vẽ

 

Bong

 

-��� Anh V� Đ�nh, thật vất vả cho anh

 

 

Vườn c�y m�t đầy nh�n v� s�c

 

Chớm sớm ra nh�n cảnh vật ưu tư

 

Khuya khoắt ra nh�n cảnh vật sầu nhừ

 

Như văn V� Đ�nh

 

Người ta khen truyện V� Đ�nh

 

T�i thương chữ nghĩa trong l�ng anh

 

Bong - Hết rồi vất vả

 

 

Gh� thăm V� Đ�nh Lai Hồng

 

Gh� thăm hơi lạnh từng ph�ng, c�i vẽ

 

Gh� thăm s�ch vở, những trang chưa kịp đọc

 

Nghĩ về một điều

 

Mất ngủ cả đ�m

 

Văn chương quả thật c� chữ

 

Chỉ dư lời

 

Ngu Y�n

 

Th�ng 8 năm 2009

 

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

� gio-o.com 2009

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.