Ngu Yn

 

Trộm Vo Nh

 

Khuya ăn trộm cạy cửa

Ci bo động thất thanh

Tay soi đn

Tay cầm viết

Cu thơ hiện thnh lnh

 

Kẻ trộm tro qua tuổi

Bẻ gảy kha học tr

Em thay mưa o lạnh

Ướt mi hn Tuy Ha

 

Kẻ trộm chạy ra biển

Về ngủ Hai B Trưng, thức dậy Tăng Bặt Hổ

Qui Nhơn tro Trứng C

Đường buồn đếm ổ g

Đo thăm em Đ Lạt

Giữa chừng lạnh gay gay

Đm đp mền da thịt

Thuở chẳng cần ngy mai, chẳng cần ai, ngoi em

 

Soi đn vo hiện tại

Kẻ trộm bỏ chạy rồi

Để lại ly rượu đỏ

Cy viết v bi thơ

 

Houston, 23 thng 2 năm 2011

 

 

Tư n 1

 

Xc đụng vo hồn ku: Xin Lỗi

Lỡ lầm chưa chắc muốn v nhau

 

By giờ xc ni lời từ biệt

Lỡ thất thn rồi

Cứ ở đy

 

 

Tư n 2

 

Yu: C chữ Y, chữ , chữ U

Em: C chữ E, chữ M

Sao yu em đọc qu kh:

MU YE

UEM Y

YU EM

MUYE

 

 

Tư n 3

 

Con nt khng biết

Cầm đi

ng lớn biết nhiều

Cầm đi

 

Em biết được g

Sao cầm khng đi

 

 

Tư n 4

 

V dụ: Thơ l m gi

Ti ăn khi khng c mn ngon

V dụ: Thơ l thể dục

Ti cố tập d chn

V dụ: Thơ l gi điếm

Vợ ti cấm lm

 

 

Tư n 5

 

Thi sĩ?

Người lm thơ?

Hay thơ lm người?

 

 

Tư n 6

 

Cử động đi

Nằm im mi sao?

Ci con ny

My khinh bỉ tao?

Đ 60 mươi năm chung thn thế

Nỡ đnh phản nhau?

Hy đứng ln

 

 

24 Thng 2 Năm 2011

 

Sầu sủi tăm

Tnh si bọt

Ngẫm nghĩ khng ra hết năm lon bia

Củ kiệu tm kh thơm mi ngựa ci

Nắng bỏ đi rồi

Biết hỏi ai?

 

Hỏi khan cổ

Ngn năm điếc

Trời cao khng miệng

Đất rộng khng tai

Người chẳng buồn nghe

Chỉ thằng b ht:

-          ABCDEFG.sing with me

 

Ngu Yn

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

gio-o.com 2011