Ngu Y�n

 

Tim M�

 

T�i n�i tầm thường bằng ng�n ngữ ri�ng

Cho tr�i tim c� tai im lặng

Cho tr� �c sơ vắng

Cho linh hồn đ� phế bỏ đời sau

 

T�i n�i qua mắt người m�

Chẳng ai đọc thơ như kinh th�nh

Ng�y xưa thi sĩ l�m từ thiện

B�y giờ lưu manh

T�i n�i người tim m� kh�ng mở mắt

Họ ngủ trọn chi�m bao

 

T�i gh�t đời

Y�u sống

Như gh�t người

Y�u em

 

Trống rỗng r�p th�nh hạnh ph�c

Nh�m ch�n s�ng tạo tiếng cười

Khi nh�m ch�n lớn hơn đau khổ

Thượng đế đ� cứu lầm nh�n sinh

 

Mỗi ng�y đi xuống cầu thang

Từng xuống cấp b�nh thường

Đưa t�i hoa tận c�ng dun dế

Ch�i đầu kh�ng tuyệt vọng

V� tưởng lầm đ� mơ

Con ch� nằm cuối cầu thang bỏ chạy

Con người xuống cuối cầu thang đứng lại

Biết ai thở d�i

 

Đ�m đ�m kh�ng muốn ngủ

Thức trả lời tim�

Thức hỏi luật ngộ nghĩnh

Thi�n nhi�n từ xưa đ� kh�i h�i

Thượng đế chẳng bao giờ kh�c

 

T�i gh�t đời

Đời gh�t t�i

Xưa nay�lươn lẹo dễ gi�u c�

H�n thường sống l�u

Đạo đức giả mau danh vọng

Kh�o nịnh được tiếng hiền

T�i gh�t đời �t

Đời gh�t t�i nhiều

 

T�i y�u những người nữ� t�n Tuyết, Hoa, V�n, Huệ, Thanh

Rồi� lấy vợ� t�n Phụng

T�i y�u sự ngạc nhi�n khi sống

Chất li k� của sống

Kết quả điền rồ đang sống

Niềm tin ngu dốt khi hết sống

T�i y�u sống nhiều

Sống y�u t�i �t

 

Mỗi ng�y nh�n l�n cầu thang

Tr�n đỉnh c� g�?

Biết hỏi ai khi ai cũng hỏi

Mở đ�n pin soi s�ng mặt trời

T�m bước đi

 

Nhức đầu l�m thơ

Thơ nhức đầu

Nghĩ chi nhiều

 

 

 

 

Đ� Lỡ L�m Người

 

Tr� l�m th�ng minh

T�m l�m vui buồn

Nơi đ�y bất qu�

������������������� đi kh�ng quay lại

Ngoảnh mặt b�i ng�i l�m chi

Bụi th�n t�n lụn bay theo gi�

Tản m�t một đời tưởng l�m ra ch�t g�

Sẽ lạnh thản tầm thường mất khoảnh khắc

 

L�c c�n c� thể thở

H�t v�o d� sạch hay dơ

Tr� n�n v� vị

T�m n�n ấm đ�n cầy sinh nhật

���������������������������������� thắp đ�m tang

 

Người l� c� đơn

Cổ nh�n n�i kh�ng sai

L�c thật sự hiểu được

Đ� kh�ng c�n x�c động

 

Đ� lỡ l�m người

Chọn sao được lối ra

 

Th�ng minh s�nh thời đại

Chỉ tay văn t�i c�ng s�u c�ng đau

Buồn nặng nhất trọng t�m sống

Chỉ b�p chắt ra thơ

Vui thoảng qua

Thấy nụ cười ph� phiếm c� thật

 

Đừng tr�ch kẻ ban ng�y buồn ngủ

Đ�m bất qu� l� nơi kh�ng c� mặt trời

Chết l� c� đơn

����������������� bất qu� l� c� đơn vĩnh viễn

 

Đ� lỡ l�m người

Nhớ sao ra lối v�o

 

7-7-2002

 

 

 

Đẹp v� Thơ

 

Sớm nay,

T�u chuối xanh chớm buồng hoa đỏ

Con chim Ch�o M�o ch�o gi� tiễn h�

Sương tr�n cỏ chết đẹp dần nắng đẹp

Đẹp chết rồi, vợ sẽ đẹp hơn

 

C� kẻ sinh con, đau banh cảm gi�c

Đứa trẻ ra đời tr�ng cậy tương lai

Sao anh ph� ch�m thơ đang tr�i

Xưa nay thi sĩ cũng vậy th�i

Thơ để chơi

Chơi thật hết đời

Chơi kh�ng được o�n hận Trời

Trời gh�t kh�ng cho chơi

Chơi l�n, thơ kh�ng tới

 

Sớm nay, chuối nở buồng hoa đỏ

B�i thơ hẹn v�ng mấy th�ng sau

Em đẹp anh v�o nằm ngủ tiếp

Thơ chết rồi, thơ sẽ hay hơn

 

14-9-2002

 

Ngu Y�n

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

� gio-o.com 2008

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.