Ngu Y�n

 

Thơ Thp Hơn Na Gi�

 

S�ng như nắng biển Nha Trang m� mờ như sương chiều Đ� Lạt

Mơ hồ trong r� r�ng

T�i đứng giữa gian h�ng b�n s�ch cũ nửa gi�

Đọc từng bừng chuyện b�n rẻ chi�m bao

Tội nghiệp Tristan Tzara, Andr� Breton, Butler Yeat, Maria Rilke, T.S. Elliot, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, ......� Pablo Neruda, Octavio Paz, Yoshioka Minoru, Unsi al-Haji, Denise Levertov, Tchicaya U Tam'si, ..... Paavo Haavikko,� Bei Dao, Yang Lian, Bernard Heidsieck...c�c ng�i cũng nửa gi� th�i sao.

Ngẫm nghĩ Nguyễn Du, Thanh Th�m Tuyền, B�i Gi�ng, T� Th�y Y�n, Nguy�n Sa, Nguyễn Khuyến, Tản Đ�, H�n mặc Tử, Huy Cận, ...... chưa đạt nửa g��

Huống chi Ngu Y�n

Cầm �ng Allan Ginsberg

B�a cứng

Đ� một lần xuống 2.95

Suốt một đời t�i ngưỡng mộ �ng.

Một thời thơ trần truồng danh thật

X�o dưới đ�y

B� Wislawa Szymborska 3 tập

Giải Nobel cũng nửa gi� sao

Một chồng cao nặng bưng kh�ng xuể

Cộng thuế

Chưa qu� 110 đồng

Mỗi b�i thơ chưa được 10 xu

Mỗi thi sĩ hết một đời sống chữ

T�i bước ra trỉu hai x�ch tay

Thấy con ch� d�m b�n đường phạm bậy

Vậy m� t�i nghi�m chỉnh

L�m thơ....

 

 

 

27 Th�ng 10 Năm 2010

 

T�i mở qu� khứ

Bước v�o

Dấu tương lai sau lưng

10 giờ s�ng mặt trời lặn

Nửa trưa trăng l�n cao

Nghĩ� kh�ng ra c�u hỏi:

Tại sao?

 

Sợ buồn như trần truồng sợ lạnh

M� buồn như lạnh m�i

Kh�ng hiểu sao trời cao lạ qu�

Bắt người buồn bắt cả thế gian buồn

Bắt kiếp trước kiếp sau

Bắt thi�n thần ma quỷ

Tất cả buồn cho Thượng Đế vui

Xem phim Đại H�n

Ngưỡng mộ

Đ�n �ng kh�c như đ�n b�

Đ�n �ng như t�i kh�ng d�m kh�c

Chỉ �m thầm, �m thầm, �m thầm

Kh�ng gian rộng

B�ng người nhỏ

B�ng ch�m v�o đen tối �m thầm

 

V�o qu� khứ

Bao nhi�u điều quen thuộc

Mai� tương lai xa lạ qu� chừng

T�i cảm gi�c như ng�y xưa cần mẹ

�m dỗ d�nh khi sấm s�t dọa ma

T�i đang sợ

D� sợ g� kh�ng r�

Sợ� điều g�

T�i kh�ng sợ chết

 

T�i đ� chờ

Chờ

Chờ kh�ng đợi

Tiếng trống thời gian

Tiếng ph�o đồng hồ

T�i đ� chờ

T�c trổ b�ng hoa trắng

Hoa cuối m�a

Rụng h�o giấc mơ

 

T�i đ� đợi

Đợi

Đợi� kh�ng c�n chờ

Những vui buồn cứ thủng thẳng đi qua

Con đ� lớn

Ch�u� dần dần lớn

Cao l�nh kh�nh những l�n thấp tầm thường

Như quạt m�y lay hoay thổi gi�

Gi� tan v�o bốn ph�a gi� m�ng lung

Thượng Đế chết

Khi t�i chết

Dẫu uy quyền cũng thế th�i

 

Xin hỏi thăm

C� ai biết sống

Chỉ gi�m t�i đoạn cuối thăng trầm

Người thức m�i mấy đ�m rồi chưa ngủ

Nghĩ kh�ng c�ng hai chữ:

Tại sao?

 

 

 

28 Th�ng 10 năm 2010

 

Ng�y đến sau c�nh cửa

Nắng g�, ừ

Mở thăm bạn cũ, giỏi

Chết chiều qua

Về lại, khỏe

V�o chơi, buồn

Đi ra, ch�n

Bạn biết, kh�ng

Khi nắng chết nắng về với nắng

Bước lu�n hồi trở lại sau đ�m

Khi người chết người về với đất

N�n lu�n hồi kh�ng giống con người

Bạn biết kh�ng, biết

 

 

30 Th�ng 10 Năm 2010

 

Hỏi c�n l�m thơ kh�ng?

- Kh�ng phải việc thiện nguyện

C� l�nh lương mới l�m

 

Hỏi thơ b�y giờ ra sao?

- Kh�ng phải thơ ra sao

Ra sao mới l� thơ?

 

Hỏi kh�ng thấy đăng thơ?

- Thơ vẫn l�m đều đặn

Dư dấu nặng thiếu chữ g.

 

Hỏi sao trả lời gắt gỏng?

- Tại hỏi qu� nhiều

Thơ để lặng im.

 

Ngu Y�n

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2010

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.