NGU    YÊN

 

Thơ  Khác  Lch  S

 

Để giết một tổng thống

Người bắn từ cửa sổ lầu cao

Để giết một tổng thống

Người bắn trong xe tăng

Để giết thi sĩ

Người không đọc thơ

 

Ở khúc quanh Dallas

Tổng thống chết

Cùng ngày có ngàn kẻ qua đời

Ngẫu nhiên kết thành lịch sử

Đảo chánh

Tổng thống chết

Lịch sử chứa ngẫu nhiên

Với ngàn kẻ khác chết

 

Ngẫu nhiên là thơ

Lịch sử là thi sĩ

 

Ai tin không có ám sát Kennedy ?

Tôi tin có thủ tiêu Ngô Đ́nh Diệm

Hôm Sài G̣n xe nhà binh chạy cán trí nhớ

Đài phát thanh vang lời cách mạng

Để giết hai tổng thống

Người ta dùng chính trị

Để giết thi sĩ

Chỉ cần không đọc thơ

 

Có ai hiểu:

Thơ là lịch sử

Thi sĩ là ngẫu nhiên

 

Trăm ngàn trang tài liệu

Ba chữ: Tổng thống chết

Một chữ: Thơ

Để thơ chết

Không bao giờ

 

Houston, 8-4-2006

 

 

Đa  Tr  Không  Bao  Gi  Ln

 

Tôi là đứa trẻ

Tóc bạc

Có râu

Yêu một bà già

Đẹp như trăng của chị Hằng muôn thuở

Đứa trẻ nằm bên em

Trong ṿng tay bao dung

Bú vú mẹ

Mơ một thời thơ ấu an lành

Ngày mẹ mua bánh bông lan

Dắt đi nhà thờ

Kể chuyện đời xưa

 

Măi măi là đứa trẻ

Tôi không muốn lớn khôn

Thế giới già nua trong quĩ quyệt

Chằng chịt âu lo

Dính rối không lối thoát

Bao lâu rồi thăng trầm

Tôi măi là đứa trẻ

 

Tôi chỉ thành người lớn

Mỗi khi yêu em

 

23-4-2006

 

Ghi  Vi

 

Ngồi với đứng là ngừng với đối

Mỗi luật đời là mỗi ngẫu nhiên

Ngừng với đối là ngồi với đứng

Mỗi ngẫu nhiên là mỗi luật đời

 

Mắt quá mệt muốn nhắm vào an nghỉ

Ḷng mở hoài chưa thấy thiêng liêng

Cho tôi chết không cần sự thật

Sự thật có ǵ? Cũng vậy thôi

 

Sống lỏng lẻo giữa không và khí

Tưởng được ǵ!

Hóa chỉ được thơ

Ngồi đứng là ngừng đối

Tưởng  ǵ hay

Nói lái làm thơ

 

28-4-2006

 

Soi  Gương  T́m  Kh

 

Con khỉ nh́n vào gương soi

Làm sao thấy con người nh́n lại? (*)

 

Mỗi ngày tôi soi gương

Thấy khỉ

Thấy người

Thấy đàn ông

Thấy lại cái

Thấy ác nhân

Thấy thầy tu

Thấy kẻ sĩ

Thấy súc sinh

55 năm soi mặt

Chưa một lần thấy tôi

 

Nếu Thượng Đế soi gương

Không chừng sẽ chính là...

 

8-5-06

 (*) Lời của triét gia đă quên

 

NGU   YÊN

 

trích tập "Thơ Bạc Tóc" thi phẩm thứ 6 của Ngu Yên

 sẽ phát hành vào mùa Thu 2009

 

© gio-o com 2009