Shi Tao

Tháng Sáu

 

nghe đọc bài thơ June - Tháng Sáu  (MP3)

 

Tháng Sáu, suốt đời tôi không thể sống qua

 Tháng Sáu, con tim đă chết

Thơ đă chết

Người yêu nằm trong vũng máu đang mơ

Tháng Sáu, mặt trời khô cằn cháy thịt da

Tự nhiên gây thành thương tích

Tháng Sáu, con cá bơi khỏi biển máu

Trốn vào giấc ngủ quên

Tháng Sáu, đất quằn quại, sông hồ nín câm

Cất giữ ngàn lá thư, gửi không đến những người đă chết.

(Dịch. Ngu Yên. Từ bản Anh)

June

by Shi Tao

My whole life                                            

Will never get past “June”
June, when my heart died
When my poetry died  
When my lover
Died in romance’s pool of blood
June, the scorching sun burns open my skin
Revealing the true nature of my wound
June, the fish swims out of the blood-red sea
Toward another place to hibernate
June, the earth shifts, the rivers fall silent
Piled up letters unable to be delivered to the dead

(Translated to English from Chinese by Chip Rolley)

Shi Tao là một kư giả, một thi sĩ Trung Hoa, bị tù mười năm  khi dùng hộp thư Yahoo để gửi bài vở ra các trang web hải ngoại vào năm 2004

Theo thông tin th́  v́ Yahoo  đă cung cấp  IP của  Shi Tao cho chính quyền Tàu

Bài thơ June, Tháng Sáu,   Shi Tao mô tả cảm xúc của ḿnh về  biến cố đẫm máu Thiên An Môn, xảy ra tại Bắc Kinh năm 1989

 

Ngu Yên

 

www.gio-o.com/NguYen/

 

      

© 2008 gio-o