NGU� Y�N

 

 

S�i G�n T�c Bạc

 

�������

 

T�i trở về Việt Nam

Cười như trẻ thơ mất mẹ

Giữa trước sau ngổn ngang

Giữa đất trời mang mang l�ng người giới hạn

Ngồi b�n lề đường

Chữ nghĩa sầu thương m�i dĩ v�ng ch�y

Kỷ niệm quanh đ�y

Nhẹ nh�ng kim ch�m

Đứa trẻ mất mẹ kh�c k�u đầu gi�

B�i ng�i th�ng năm chốt lại một thời

Ai gọi ai tho�ng nghe cuối gi�

Mẹ ơi, con đ� về

 

 

C�ch mạng hiểu từ mưa nắng ướt kh� tay

�ng Hồ đứng suốt ng�y kh�ng chớp mắt

Tr�n bệ cao c�ng vi�n m�a m�a thay l�

Biết bao giờ rửa tay

 

 

Con quạ đ�p xuống T�n Sơn Nhất

H�nh �ng� b�ng bồ c�u

Xung quanh S�i G�n n�o động

Ch�n bước giữa im l�m

Giữa phai t�n đổi thay tri ngộ

T�m đ�u ra vết gi�y cũ năm xưa

 

 

T�i v� S�i G�n thấy nhau

Vừa lạ vừa quen vừa th�n vừa kh� chịu

Người nhậu chửi thề tiếng miền Nam

Kh�ch sạn th�u tiền tiếng miền Bắc

Người b�n h�ng rong h� miền T�y

Đ�i ph�t thanh kể chuyện H� Nội

C�i xe vang vang tiệp nh�ng loạn xộn

Người loạn xộn lớp lớp tiệp nh�ng

Mỗi ph�t mỗi giờ tiệp nh�ng loạn xộn

Mỗi hồn mỗi t�nh loạn xộn tiệp nh�ng

Ng� S�u ng� Năm sắc m�u tự ph�t

N�c thấp n�c cao cổ kỷ �t�n kỳ

Con ch� qua đường may xe kh�ng c�n

Đứng lại sủa hờn kh�ng biết sắp thi�u th�n

 

 

Trẻ gi� bệnh tật b�n v� số

Số b�n từ bắc v� Nam

B�n khắp phố khắp hang c�ng ng� hẻm

B�n cạn kiệt l�ng

C� ai tr�ng kh�ng?

 

 

Cả d�n Việt đ� nhiều lần b�n số

Số tr�ng rừng s�u

Số tr�ng ngo�i khơi

Số tr�ng m�u tươi

Số tr�ng dĩ v�ng

Tr�ng gi�u

Tr�ng ngh�o

Tr�ng thấp

Tr�ng cao

Ai cũng tr�ng

Chỉ đất trời thua lỗ

Sinh ra đời

Nu�i người

Chết hết

 

 

S�i G�n của thăng trầm buồn vui bất tận

S�i G�n của t�i nhỏ trong b�n tay

Nắm k�n hương hơi một thời kh�n lớn

T�c bạc trở về

S�i G�n vẫn của t�i

 

 

Người b�n b�nh m� trẻ �như con ch�u

Ngồi nơi b�nh bao c�ch 40 năm

Thế hệ trước sau tiếp nhau b�n b�nh

B�nh m� b�nh bao thịt nh�n sinh

T�i trẻ T�i gi� đứng c�ng nơi đ� mất�

 

 

Đi lại vỉa h�

Thấy bềnh bồng đường phố

Người n�o cũng quen t�i lạ v� c�ng

L� c�y vẫn vậy

Nắng mưa vẫn vậy

Tiếng k�n xe lấn �p tiếng ve

 

 

C�y me cũ cao hơn trước

Dấu c�nh xưa cưa cụt c�n vết thương

G�c qu�n cũ t�n trang hơn trước

Người kh�ch xưa v� thường mi�n mang

 

 

T�i kh�ng biết l�m g� hay đang rướm m�u

Hạt bụi rơi giữa th� thiết tung h�

N�n hơi sống v�o h�nh h�i lắng đọng

Chịu đựng ng�n năm cho hết trăm năm

 

 

S�i G�n T�i đứng đội trời bất lực

Ch�n c� đ�i m� c� đơn

M�y ng�n lối tập trung v�o giọt nước

Mưa

T�i ướt như xưa �xa S�i G�n

 

 

NGU� Y�N

(S�i G�n th�ng 8 năm 2008)

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

� gio-o 2008

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.