NGU �Y�N

������������������

S�ch T�i Mt Trang

 

 

Viết đời t�i

56 chương

 

Thượng Đế s�ng t�c l�c �ng khủng hoảng

L�c mất ngủ ng�n ng�n năm

L�c suy gẫm b�c �i-c�ng b�nh chưa h�i kịch

�ng x� v�i chương nh�p tựa đề

N�n ra đời chậm hơn Vũ Ho�ng Chương

M�i mực đầu th�ng 11 viết ng�y 20

Lầm ng�y sinh của Salme Legerlof (*)

Đ�ng lẽ, t�i kh�ng l� nh� thơ

Chỉ l� người sinh ra đ� chết

S�ch T�i bắt đầu như vậy

�����������

 

��������

Kh�ng ai hiểu l�ng tử tế hơn ba t�i

Tử tế với mọi người

Với con ch� cắn �ng g�y ch�n

Tử tế với cuộc đời

Đổi lấy thảm bại

T�i học được l�ng tế tử

C�ng chết l�c c�n sống

Biết chết xấu, sống tốt l� thừa

�t ai thờ Ch�a như mẹ t�i

Bị h� tiện vẫn cảm tạ

Hạt tr�ng hạt l� hạt cơm

Thuở đ�, t�i thấy Ch�a Phật giống nhau

Mắt mũi tay ch�n, c� nhiều người qu� lạy

Lớn l�n, Ch�a Phật giống nhau

V� cho mẹ chết trẻ

Ung thư ngực

Mồ c�i t�m anh chị em

Chỉ lời hứa nước Trời

Người cảm tạ Thượng Đế

Mỗi ng�y mất qu� nhiều

Xin hẹn lời cảm ơn

 

Đứa trẻ sinh ra to đầu

Hai tuổi chưa ngồi

Bốn tuổi chưa đi

Ng�y chơi ruồi bu

Đ�m nhai tay đ�i

Thiếu ăn n�n lẹm cằm

Dư khổ, suy tư bằng cảm gi�c

Lớn l�n kh�ng khỏi hận đời

May qu� t�i kh�ng th�nh kẻ giết

 

 

Mười tuổi đi tu

S�t nh�n l� b�c �i định trước

Chẳng phải chết l� giải tho�t sao ?

H�i kịch c�ng b�nh giết s�t nh�n

 

Đến trường muộn

Biết y�u sớm

H�ng x�m, b� soeur, con Ph�, con Th�nh..

Bảy tuổi l�m thơ Lục b�t

Tỏ t�nh bị soeur đ�nh bầm người

T�i l�ng mạn như d�ng s�ng nước đục

Mỗi lần y�u l� mỗi trận đ�n

Vợ t�i vừa thoa vừa đ�nh nhẹ

Đủ đau cho đến cuối đời

 

Tuổi thơ th�ch đọc s�ch, đ�o hang

Nu�i kiến đ�nh nhau, tưởng tượng

Thế giới t�i kh�c biệt đời thường

�m thầm n�o động

Mọi nh�n vật biến t�nh đổi h�nh

T�i tr� chuyện với t�i ngậm miệng

Lớn l�n t�i n�i qu� nhiều

Những nh�n vật b�n trong n�i theo

 

Nghĩ lại đi tu l� đi t� hạnh ph�c

Luật lệ cũng v�ng lời bằng tin tưởng thăng thi�n

Học nhiều thứ� kể cả điều kh�ng dạy

Ở bốn năm t� rất thản nhi�n

T�i thức giấc một đ�m tự hỏi

- Tại sao Ch�a l� người Do Th�i ?

 

Ra khỏi tu

T� triết học

Nhạc giải v�y

Tiến chiếm thơ ca

Giữa dở hay vui buồn thơ thẩn

Ai l� người l�m thơ đầu ti�n ?

Cho ta lạy c�ng nỗi l�ng ngao ng�n

 

Ra khỏi tu

Tập uống rượu, h�t thuốc, chọc g�i, ch�m đồ

Hồn nhi�n l�m kẻ sĩ

Lớn l�n muốn trộm đời

Kẻ sĩ� kh�ng cho

Ai l�m chủ thế gian?

Kẻ mạnh? Người kh�n? kẻ gian? người thiện?

Cho ta trộm �t đồ kh�ng thuộc về người

 

Thượng Đế chỉ t�i xem đ�n b�

Năm 12 tuổi

Dục vọng như gạo chưa nấu cơm

T�i biết ăn gạo sống

Đ�n b� l� tất cả mọi vấn đề

Chữ Vợ kh�ng cần thiết

N�i đ�ng ra: Dư chữ Chồng

Đ� l� v� sao Thượng Đế độc th�n

Nhớ trưa Bu�n Ma Thuộc

Nghe xo�i thơm từ ngực em đong đưa

Thấy nước tắm cội nguồn phụ nữ

Bưng đ�n soi từng khe hở dậy th�

- Thưa qu� vị

Phụ nữ đẹp kh�ng thuộc về t�i

 

Đẹp của nữ kh�ng nh�n m� thấy

Kh�ng nghe m� biết

Kh�ng hiểu m� th�ch

Nhưng phải rờ mới thấu triệt m�i hương

 

- Thưa qu� vị

T�i thuộc về phụ nữ đẹp

T�i thuộc l�ng hương thơm

T�i nghe được m�i t�nh �i

M�i� hiến d�ng

M�i ghen tương v� ham muốn

T�i nghe m�i tử kh�

Suốt đời từ tr�i tim

 

Y�u l� �p lực của sinh tồn t�nh dục

Thủy triều d�ng theo l�ng mạn �nh trăng

Y�u l� phần thưởng

Sướng lớn trong nỗi buồn dằng dai

 

 

T�i y�u vợ, t�n Phụng

X�c th�n giống phụ nữ

T�m hồn giống thi�n thần

Y�u kh�ng phải danh từ

Kh�ng phải động từ

Y�u l� thế giới ri�ng

C� sướng vui sầu hận

Phản bội trung th�nh

C� sinh c� tử

Chữ Y�u biết thở

Y�u l� nhập v�o thế giới ri�ng

Mỗi tuổi đều kinh ngạc

 

Ba con g�i ba b�i thơ xuất thần�

Mỗi b�i thơ mỗi tiếng cười nước mắt

Mỗi chữ thơ mỗi sung sướng nhịp tim

Mỗi đoạn thơ mỗi m�u chảy đời mềm

Nhớ những khuya thức giấc

Rờ mũi từng đứa con

Nghe từng hơi thở

Sợ h�i

 

 

 

Chết

Nếu t�i c� quyền năng

Sẽ kh�ng ai chết

C� ai muốn cha chết, mẹ chết, con chết, anh chị em chết, bạn b� chết

Thượng Đế muốn

T�i ngoi l�n giữa l�c triết học mắc lưỡi c�u

Triết l� thương t�ch

Đạo vắng vẻ

Thượng Đế của Nietzche chưa bao giờ chết

Chỉ Nietzche chết

Ngoi l�n đầy ngạc nhi�n

V� đ�u Trời lại muốn ta chết

Kh�ng c� c�ch kh�c sao ?

Ph�p lạ để l�m g� ?

Thực tế n�o cho từ bi b�c �i bao la ?

 

Chết

Lạ l�ng như sống

L�m rất nhiều chẳng để l�m g�

Sống rất thật cuối c�ng l� giả

Tin giả l�m giả đến tận c�ng

Kẻ đ� chết nghĩ m�nh sẽ chết

 

 

Chương 20:

 

T�i đi l�nh

Tay cầm s�ng hồn cầm thơ

Anh l�nh khờ, đi với chết l�ng vui như hội

Bắn s�ng như bắn bi

H�nh qu�n như U Mọi

Thấy bạn chết giật m�nh

Chiến tranh c� thật

 

Hết l�m l�nh vẫn l�m thơ

T�nh cờ dừng ch�n thấy

B�n đường chiều xuống lạnh

Buồn l� th� trăng l�n

Giữa đồng hoang con dế

Rền rỉ

 

 

 

Chương 25:

 

Mua nh� mới

Kh�ng mua được chim h�t sau s�n

Con chim lạ

T�i lập mưu bắt nhốt

S�ng h�m sau chim hỏi

Tại sao t�i vượt bi�n ?

Từ đ� t�i dạy con

Bằng lời chim đ� chết

 

 

 

Chương 28:

 

Đ�n �ng ngoại t�nh

Khi đang th�nh c�ng hoặc sau thất bại

Tự thưởng m�nh hoặc trả th� đời

T�i kh�ng phải người chung thủy

Canh giữ tim m�nh như canh kẻ gian

N� l�n ng� n�y

Trốn ngỏ kia

Tr�o tường kho�t v�ch

N� kh�n v� c�ng động m� đứng im

Vợ t�i giữ n� bằng v�ng tay lượng thứ

T�i giữ n� bằng th�ng lọng

Khi n� chạy xa

Vợ t�i gọi lại

Chẳng biết n�i g�

T�i dạy n� cảm ơn

 

 

 

Chương 30:

 

Tiền

Thế cho chữ C�

T�nh

Chứa đựng buồn vui

Danh

Nẩy sinh h�n mọn

Phải chăng đ�i mắt mọc ở ph�a sau

Lỗ mũi mọc dưới ch�n

Tai mọc dưới m�ng

C� những chuyện đời kh�ng bao giờ thay đổi

Dầm m�nh ngập b�n tanh

Hương sen nở thơm m�a ngắn

Sen t�n, b�n h�i

 

Đ� rơi v�o sửa ngọt

Người ruồi l�m sao bay ?

 

 

 

Chương 40:

 

Tết năm nay ta đ� l�n đầu dốc

Dốc n�y cạn hay s�u

Trả lời sợi t�c bạc

Rụng theo hơi thở

 

Ta v� c�ng b�nh tỉnh trong mất hồn

An nhi�n đầy tan t�c

Bia đắng, uống đủ sẽ ngọt mềm

Ớt cay, ăn quen sẽ ngon

Buồn ch�n, sống c�ng sẽ th� vị

Y�u em, nhắc ho�i sẽ nhớ

Mất m�t, trước sau sẽ tay kh�ng

 

B�nh T�t kẹp Dưa m�n

Nước mắm từ từ thấm thấu tim

Ly rượu đỏ vừa r�t

Một c�nh Mai rơi v�o

Xưa nay n�o ai biết

Hương Mai c�ng rượu vang

 

 

 

Chương 45:

 

Tết Trung Thu x�ch đ�n đi chơi�

Ta x�ch đ�n đi khắp mơ m�ng

Đi đi m�i kh�ng dừng lại

C�ng đi c�ng xa lắc tuổi thơ

Con dế m�n h�t xẩm�

Khan khan giọng đ�n C�

 

Trăng đ� theo người mấy mươi năm

Thấy qu� nhiều sao kh�ng n�i ?

Đ�m Trung Thu trăng s�ng

Cần chi �nh đ�n lồng ?

Giới hạn tầm mắt

Đời vốn m�nh m�ng

Đẹp vốn l� mộng để tha hồ đau đớn

Thao thức đến tắt đ�n

Muốn hỏi �ng Trời cho mượn c�i thang�

 

Thế gian cũ, chỉ mỗi người mỗi mới

Trăng vốn xưa, chỉ mỗi đ�n mỗi nay

Nay v� mới ngắn từng hơi thổi

Cũ v� xưa m�i m�i trường tồn

 

Ta gắng gượng soi đ�n lồng t�m đẹp

Ngọn nến t�n biết tắt bao giờ

 

 

 

Chương 47:

 

Một lần thức giấc khuya

Thấy tay ch�n bị tr�i

Ước mơ c�n đ�ng lạnh

S�ch vở ngạo nghễ cười

Chợt t�i hiểu

Thế th�i

Ng�n năm con dế vẫn r�n

Kh�ng c� g�

Tất cả kh�ng c� g�

 

 

 

Chương 50:

 

T�i đ�n Ch�a mỗi năm

Chu�ng Gi�ng Sinh vang từ tim

Nhỏ nhẹ vọng tiếng Trời kiểm duyệt

Những linh hồn trốn xưng tội

 

Khi tiệc tan

Người ra về

T�i ngồi lại đ�m tối

Tri kỷ b�ng đen

Ch�a đến Ch�a đi một năm như chớp

C� nguyện cầu n�o chưa kịp nghe

Th� thật

B�nh thường kh�ng tin lắm

Nhưng khổ nguy lại cầu xin

T�i đ�n Ch�a như t�n ăn trộm

Xuống th�nh gi� rồi ăn trộm tiếp theo

T�i h�n hơn Du Gi�

V� kh�ng d�m b�n Ch�a

Như một đứa con hoang

Đi kh�ng muốn về nh�

 

3 giờ s�ng 25

G�i qu� l�ng chưa mở

Đống qu� 49 năm

Chưa mở

 

 

Chương 56:

 

Thua l� điều tự nhi�n m� khổ nhục

Thắng l� tưởng tượng kh�ng thua

C� tiền, c� t�nh, c� danh, c� đạo

Đ�ng nắp nằm d�i l� thua

 

 

Thượng Đế viết s�ch T�i

C�ng h�ng tỷ s�ch kh�c

Những s�ch kh�ng th� vị

Thượng Đế kết luận nhanh

Nhiều lần chỉ chấm hết

 

S�ch T�i kh� kh�i h�i đến được chương 56

C� nhiều đoạn bỏ trống

Cho người đọc g�p vui

C� nhiều trang x� mất

 

Mất:

Những g� c�n lại bớt ngậm ng�i

Mất:

B�i học kh� thuộc l�ng

Mất:

Một ng�y n�o mất s�ch

 

Chương 57:

 

Viết rằng

H�m nay, 20 th�ng 11 năm 2008...

 

Ngu Y�n

 

(Tr�ch tập Thơ Bạc T�c, sắp ph�t h�nh)

 

 

----------------------------------------------------------

(*) Salme Legerlof: Nữ văn sĩ� người Thụy Điển. Sinh ng�y 20 th�ng 11 năm 1859.� Giải Nobel văn chương 1919. �Viết tiểu thuyết, truyện ngắn. văn chương l�ng mạn. Chống chiến tranh. Theo chủ nghĩa d�n tộc.� Mất ng�y 16 th�ng 3 năm 1940.

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2009

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.