NGU Y�N

 

Puerto Th� Thầm M�a Rico

 

Dắt tay em Puerto Rico

Nắng hổi cạ l�n da rướm nước

M�i biển hấp tấp tr�n m�i

Tr�o cao l�n cổ th�nh

Nằm lờ lửng giữa gi� v� m�y

Thở tận c�ng �lỗ nhỏ

Con kiến b� ra

M�u rất cũ 1872

 

Nghĩa địa mọc giữa phố

V�i trời th�nh gi� cắm v�o sọ

Người qua sống vội chụp h�nh

Kẻ chết nhớ một thời rất trẻ

 

Ch�o cụ� San Juan

Da nhăn nhẵn gạch m�u rửa mưa m�n gi�y

Phố buồn th� vị

Ngồi c�ng em thắp đ�n cơm bản xứ

Bia địa phương ng�t vị đường m�t tr�n ng�n tay

Chiều đ�p v�o h�m hấp

Muỗi uống mồ h�i thay m�u

 

Đ�m hẹn biển dẫm c�t tr�n m�ng

Em qu� nhẹ đ� tim c�ng nghẹt thở

Con c�ng t�m hang vợ

Trổi theo biển vọng ��m ư �

T�c em bay nhấp nh� v� s�ng

V�y em rộng đắp k�n người da

Trời đen biển đen lấm tấm đ�n m�nh m�ng gi�

Em dang tay man dại hốt t�nh

Rung th� thầm tiếng đ�n b� mời: Bacardi

 

S�ng đi n�i� nắng về rừng tr�o th�c

L� cỏ hỏi người mấy tuổi nữa đầu thai

Mưa nhiệt đới xuống một gi�n h�a nhạc

Ếch đặc quyền Cọt-K�t h�t

Người �m người mềm mại qu� thời gian

 

Anh muốn bồng em l�n tảng đ�

Rồi bồng tảng đ� l�n c�y xanh

Rồi bồng c�y xanh xuống thung lũng

Kh�ng quay về

Huyền thoại y�u cho lại người sau

 

Kh�ng c� đ�m n�o ở Puerto

Anh c�ng em qu�n m�a Rico

Nhạc đảo rộn r�ng t�nh nh�n nhảy

N�ng h�m y�u nướng da thịt thơm lừng

36 năm trước anh hỏi em l�m vợ

36 năm sau anh hỏi vợ l�m em

H�y đứng l�n giữa giường kh�ch sạn

Cửa sổ nh�n trăng xuống� tắm biển khuya

Trăng tr�n trăng dưới c� nhau ảo ảnh

Vậy m� đ�m đ�m vẫn hẹn h�

 

Puerto Rico th�ng 7 năm 2011.

 

 

Niệm 36

 

25 th�ng 8

36 năm xưa

Anh v� em đ�m cưới

Một b�n

Hai đứa ăn

Kh�ng ai tham dự ngo�i đ�m

Kh�ng ai ch�c mừng� ngo�i gi�

Một chiếc nhẫn

Hai đứa mang

Kh�ng thầy kh�ng cha l�m ph�p ngo�i bồi b�n

Kh�ng ba kh�ng mẹ kh�ng anh kh�ng em ngo�i bảo trợ

 

Sau bữa cơm rẻ

Hai đứa đi coi phim

Anh ngủ say v� l�m qu� mệt

S�ng đ�n th�nh vợ chồng

 

36 năm

Kh�ng biết phải n�i g�

D� thơ tr�o rung cảm

H�y để anh cầm tay

Im lặng

Ngủ say

Như xưa �trong rạp h�t

 

 

Tư �n 7

 

Người đ�n �ng mở miệng

Con quạ bay ra

Người thứ hai chực sẳn

Mở miệng

Con diều h�u bay ra cắn chết con quạ

Người thứ ba mở miệng

Kh�ng con g� bay ra

�ng ng�p.

 

 

Tư �n 8

 

-�Cục cứt� n�y, cục cứt n�y�

Thơm qu�

Cho ngoại cắn miếng

 

Xưa chửi cứt v� gh�t người

Nay gọi cứt v� thương ch�u

Con b� mắt to

M� ph�nh muốn hun

Dễ thương qu�

-�cụt cứt cưng, cục cứt cưng�

 

NGU Y�N

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2011

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.