NGU Y�N

 

Phở Ch�

 

B�n đường Nghệ Thuật

C� qu�n Phở Ch�

Người đang ăn vừa h�p vừa sủa

 

Phở b� phở g� phở chay

Sao bằng phở ch�

Nước ngọt thịt thơm hiếm c� tr�n đời

T� Đặc biệt tặng t�i năng lớn

Ch� Gầu chia chiếu văn

Ch� Nạm dinh dưỡng họa sĩ

Ch� T�i tiếp m�u thơ

Ch� G�n ủng hộ ph� b�nh

Nhạc sĩ cần nhiều x� qu�ch

Qu�n chật người đ�ng vừa sủa vừa h�p

Sắp h�ng chờ qua thế kỷ sau

Kh�ng trả tiền, dại g� kh�ng hạm phở

 

 

Karaoke

 

Nhạc l�n rồi

Thi đua tr�nh diễn

S�n khấu trệt tung to� rượu bia

Đ�n xanh đỏ đ� m� cảm gi�c

H�t l�n. Nh�n ch�n. Quơ tay

Thuộc l�ng vũ đạo

Kh�ng nh�n. Mong ngưỡng mộ danh ca

 

�m thanh nh�i cho ng�n đỡ đứt

�m thanh vang cho giọng tăng hơi

- Tới phi�n chưa?

- Sao h�t nhiều qu�

- Chọn b�i l�u rồi

- Đăng k� c�n d�i

 

Chị yểu điệu h�t văn v�o sĩ

Anh thi thố h�t sĩ v�o thơ

�ng gục gặc h�t ph� v�o b�nh

Bạn kh�ng nghe phập phồng chờ diễn

Đ�m tối, đ�n mờ cần g� trời s�ng

Cứ ca ra l� phải �-k�

 

 

 

Thưa Ch�a

 

V�ng lời Ch�a

Bị t�t m� n�y, đưa m� kia

Bị t�t m� kia, đưa m� n�y

T�t qua t�t lại

Mặt sưng h�p

Ch�a nh�n kh�ng ra

 

 

Thưa Phật

 

V�ng lời Phật

Cắt thịt cho người đ�i

Người đ�i qu� nhiều

Mập bao nhi�u mới đủ?

 

 

Thua

 

Thua l� chuyện thường

Đời vốn l� thua

Em kh�ng tin cứ hỏi anh h�ng

Nếu thắng dại g� chết sớm

 

Anh đ� chai những trận thua ch� tử

Từ t�nh y�u đến sự nghiệp c�ng danh

Thua tối mặt

Thấy th�nh c�ng ph�t bệnh

Gi� dần đi chưa c� dịp trở m�nh

H�m qua nắng anh ra ngo�i đi dạo

Chuẩn bị t�m một ch�t tươi

Mưa bất chợt như những lần em kh�c

Chuyện tầm thường cũng thất bại như thường

 

Anh thật sự l� anh h�ng chưa chết

Chảy m�u từ từ th�nh kẻ nh�t gan

 

Quen đến đổi biết thua cần thiết

Thua đậm đ� mới đ�ng dấu nh�n sinh

Thua chuy�n nghiệp mới r� r�ng tư c�ch

Mỗi chuyện người kết luận l� thua

 

NGU Y�N

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

� gio-o.com 2011

�����������������������������������

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.