Phim Chiếu Từ Ng�y

 

C�y kh�ng l�

v�i

chạm trời x�m đậm

Bầy chim đen

điểm

chấm ph� c� đơn

Thượng Đế chiếu phim hai người đi bộ

từ Time Square xuống phố T�u

Gi� x� đẩy

Lạnh xuy�n người th� vị

Tuyết bay bay

 

Phim chạy chữ t�n t�i tử:

5 Đến 9 Th�ng Gi�ng, 2010

 

Ngu Y�n

Ngọc Phụng, Michelle

Chương T�i, Li�n

Jeff Baskin, Tom Toreilly

H�ng x�m, T�i xế taxi

T�m đ�n �ng trần truồng

Thiếu nữ v� danh. Kh�ch qua đường

Ban nhạc Storm. Tiếng h�t Joanna Newson

Cảnh cuối đ�ng New York 2010

Tiệm B�nh M� Z�n

Căn ph�ng trọ

R

Cấm trẻ em dưới 18

Đ� l�u lắm

T�i trở lại New York

�ng phim t�nh trong Manhattan

T�i rất th�ch

C� t�i tử đẹp

Đạo diễn cho h�n

T�i phải h�n thật nhiều

C� sẽ n�i: Sao anh h�n s�u qu�

Dự định trả lời:

H�y để anh y�u

chỉ một tuần

Quen Michelle tr�n chuyến bay New York

B�n kia chỗ ngồi, �ng Trung đ�ng

N�ng n�p b�n n�y, thơm Obsession

Y�u em vội v�ng kh�ng vội v�

Thiếu nữ New York

Mặc đồ l�t giữa chiều đ�ng buốt

Nằm tr�n bảng quảng c�o

Calvin Klein

 

Thiếu nữ New York

theo gi� lạnh trốn v�o qu�n ấm

Cởi �o d�y

từng lớp, từng lớp

Nụ hoa m�a đ�ng

nở từng c�nh, từng c�nh

Những th�n h�nh thi�n thần kinh ngạc

Những khu�n mặt cho�ng v�ng tr�i tim

Giai nh�n từ xưa đến nay

đều ở New York

 
>
 

T�i thấy t�i tử b�nh d�nxe điện ngầm

C�ng ch�a đứng b�n h�ng

Nữ ho�ngthở b�n cạnh

 

B�y giờ t�i hiểu

New York l� tr�i t�o

Adong mắc nghẹn

 

- Jeff, thị trường sắp l�n. Mua gi� n�y

- Tom, thị trường b�t nh�o. Chậnđ�y

Tiền bay diều theo gi�

Tiền rơi khắp cuộc đời

Việc g� phải tranh nhau

Sợ h�i tham lam h�a người mu�n mặt

�t nhiều g� cũng vảng th�i

Phố Wall c� kẻ nh�n trăng s�ng

l�c 12 giờ trưa

- Michelle, chờ một ch�t

Thơ đến rồi

 

Đường đong đ�

Đưa em xuống phố t�u

Đời trơn trợt

H�y b�m v�o nhau

 

Th�m muốn mỹ nh�n l� ch�n thật

Y�u vợ gi� l� hạnh phước thần kỳ

T� m� n�ng em cười như thuở trẻ

Nắm tay nhăn s�ng vỡ trong l�ng

Đu�i mắt xếp

liếc c�n t�nh chưa đ�

Đ�u phải chỉ em, anh cũng gi�

Đ�m New York thơm thơm m�i ngọc phụng

Mền d�y m�i ấm lưỡi rượu vang

Th�n x�c h�t b�i ca mới

Bất qu� t�nh vui thế l� c�ng

Thức khuya

Dậy sớm

Từ �m nhạc

Đời d�i bằng nối những giờ vui

 

B�nh M� Z�n

Tiệm ăn nhỏ vừa 10 người đứng

�ng chủ

Kịch một thời mấy ng�n người coi

Nghệ thuật kh�ng bằngb�nh

Nghệ chớm gi� xắt c� chua

Kịch bản "T�i Li�n Z�n"

New York

Phố hẻm đẹp buồn buồn

kỷ, l�m x�m, s�ng kiến, an phận

Đ�m đi về kh�c vắng kh�c đ�ng

Lang thang bất trắc

K�o khăn tr�m mặt

Chưa chắc g� ai đ� sợ ai

 

New York

Thức ăn vị gi�c

Khẩu thuật nghệ chương

Qu�nđường thơm người no thấy đ�i

Pizza michelle, bia phụng

Một buổi chiều th�i cần g� trăm năm

Anh v� em giữa phố muốn nằm

 

 

                                                           Naked Boys Sing

T�m người đ�n �ng trần truồng m�a h�t

Michelle cười

Kh�ng giống phải kh�ng em?

Thế giới người người đ�u ai giống ai

Sao bắt chước nhau ch�n thiện mỹ

Michelle cười

Ngộ, phải kh�ng?

- Ngộ qu�, anh

Đ�n �ng kh� hiểu khi mặc �o quần

 

�m sau c�ng

lạnh độ 15

Michelle n�ng rượu mạnh

Ực v�i lần muốn ực hết chai

Khuya thức giấc

Xuống đường từ giả đất

M�nh m�ng v� c�ng b� nhỏ t�i đ�y

Giữa b�t ng�t t�m t�nh vụn vặt

Hỏi gi�m đi: - Đ�ng sống hay sao?

 

Gi� New York

đưa t�i ra phi trường

Lạnh ch�m da từ biệt

Trong mắt em luyến tiếc, m�i mệt những ng�y vui

Đ�m t�i về Houston trộn phụng

Tiếp tục th�ng ng�y leo đeo

 

Nhớ Michelle.

THE�� END

Ngu Y�n

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.