Ngu Y�n

 

Đ� Lạt C�n Anh V� Em

 

 

L�u lắm rồi

Theo con dốc xuống

T�m lại Đ� Lạt đ�m

Anh nắm tay em

Nắm bao th�n �i mất

Dắt những ng�y đại học

Về lại nụ h�n đầu

 

T� m� t�u, ly đậu n�nh n�ng

Phố hẹn h�

Mấy chục năm qua vẫn co ro

Gi� ch�ng ta trẻ lại

Như ng�y xưa hẹn ng� Ba Ch�a

 

C� ph� T�ng

Gi� với gi� t�m về kỷ niệm

Thầm xu�t xoa thấm th�a buồn hai mươi

H�y ngồi lại nơi g�c ghế cũ

T�nh nh�n xưa

Xung quanh đầu h�i da nhăn t�c bạc

B�ng tối nhạt nh�a

Những linh hồn sống s�t

Phất phơ

 

Đ� Lạt đ�m kh�ng giống đ�m Đ� Lạt

Kho�c qu� m�a lấn �p th�n �ki�u sa

Con đường mất vong hồn b�c Tư c� T�m

Thủy Tạ đếm tiền l�ng mạn khuất ch�m s�u

 

Đ�m anh ngủ nghe tiếng sương rất cũ

Rơi ểnh ương rung hồi hộp l� th�ng

Bao năm quay lưng b�y giờ quay mặt

�m em v� c�ng sợ h�i thời gian

12 giờ khuya trời đ� s�ng

Nghe ủ � d�n tộc tiễn linh hồn

 

Sớm c�ng em hẹn x�i g� c� ph� b�t tất

C� ph� Trung Nguy�n nghẹn thở Đu�i Chồn

C� mấy kẻ biết nơi đ�y ổ g� năm ấy

Bước sụp hồn t� mấy chục năm

Đại học cỏ rau xanh chữ nghĩa

Anh đi lui đi tới

Ngắm t�m

Nhất định kh�ng giống

N�i� sao cũng kh�ng giống

Một đường đi xa lạ trăm lối về

 

Khu H�a B�nh điểm trang loang lỗ

Thiếu phụ cười l�u qu� thấy răng v�ng

Những cửa h�ng tiu nghỉu

Bậc cấp tr�c sơn chấp v� đ�u hiu

Sừng sững đỏ:

�Nước Cộng H�a X� Hội Chủ Nghĩa Mu�n Năm�

Dư chữ Nước

K�m chữ Mu�n Năm

T�i đứng thầm

Rất l�u mới hiểu

Bể d�u ơi, n�o phải tại Trời

 

Đ� Lạt xưa chập ch�ng đồi n�i

Nay chi chit nh�

Những chiếc hộp con sơn m�u cẩu thả

Cạnh những villa

Thiếu nữ qu� ph�i sang chiều ảo n�o

Giai nh�n thất thế b�n chợ Trời

Biết son phấn ngậm ng�i khi rửa mặt

Giữ l�m sao trinh tiết g�i bị thua

 

Đ� Lạt c� ng�n nơi kỷ niệm

Đi loanh quanh �thấy mất qu� nhiều

Chiều trời lạnh kh�ng lạnh bằng qu� khứ

Một ch�t mưa sao ướt hết cả ng�y

Biết n�i g� giữa cơn đau bụng

Mửa v�o trong đỡ đ�i tiếc thương

 

Em kh� �đọc từng t�n đường mới

Thỉnh thoảng mừng �u yếm v�i dốc quen

Đ� Lạt lạ chỉ c�n �anh th�n thuộc

Như thuở n�o d� nhăn h�o v�i nơi

Chuyện vợ chồng kh�ng phải giỡn

Y�u một thời kh� giữ một đời

S�i G�n mất, Nha Trang mất, Đ� lại mất

May qu�, vẫn c�n� anh y�u em

 

 

Ngu Y�n

Đ� Lạt 8/1008

 


http://vnafmamn.com/photos/Dalat1970_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.