Ngu Y�n

 

 

 

Chuyện Houston B�n Sai

 

 

 

1.

 

Houston kh�ng mưa đ� l�u

 

Th�ng 8 năm 2011

 

C�y cỏ chết kh�

 

Thống Đốc Perry v� 30 ng�n người cầu mưa

 

Rừng ch�y

 

Perry ứng cử tổng thống

 

Ra lệnh cấm tưới c�y

 

 

T�i nhiều tối ngồi kh� nước miếng

 

Theo d�i con giun hấp hối

 

Quậy quọ chập ch�ng diễn đạt Ly Tao

 

Con dế chờ sương g�y r�ch c�nh

 

C�c chờ mưa thất vọng Allah

 

Nhưng t�i chờ em đ�u cần mưa ph�p lạ

 

 

Houston b�y giờ nhiều người Việt gi�u

 

Tranh nhau gi�u hơn những gi�u kh�ng c�

 

Houston b�y giờ nhiều nhạc sĩ ca sĩ

 

Tranh nhau đ� c� những nhạc ca

 

Houston b�y giờ nhiều đ�i truyền ảnh

 

Tranh nhau ph�t

 

Kh�ng cần người xem

 

Người thương người gh�t người đả đảo hoan h�

 

Qua b�i viết tr�n mạng

 

 

Qu� nhiều ng�y kh�ng mưa

 

Bia rượu C�-ca kh�ng thế được nước

 

Hảy ứng cử chủ tịch cộng đồng, thống đốc tiểu bang

 

Ra lệnh cấm tắm

 

 

Đ� đến l�c mắt n�n mờ

 

Tai n�n l�ng

 

Tr� n�n khối u

 

C�n tr�i tim m�a theo giun dế.

 

 

T�i c� nhiều điều chưa kịp

 

L�nh hội

 

Thẩm thấu

 

Những người� B�n Sai

 

 

 

 

2.

 

Những T�ng B�ch Lim Gụ từ Việt Nam

 

Trồng v�o đất mới

 

N�n hồn b�p tr� bịt mắt che tai

 

B�n Sai

 

 

Những cỏ L�ng Lau Sậy từ Việt Nam

 

Trồng lan đất mới

 

Muốn th�nh cổ thụ

 

Rễ ngắn th�n rỗng b�ng xo�ng

 

B�n Sai

 

 

Người B�n Sai c� tai mắt mũi họng

 

C� tr� hồn cảm s�c

 

Đẹp như c�y l�n

 

 

Em B�n Sai

 

Cắt c�nh cho th�n ốm

 

Tỉa l� cho mắt to

 

Bơm nhựa cho nảy nở

 

Cong ph�a dưới quẹo ph�a tr�n

 

Uốn �o như rồng phượng th�u gọn

 

 

Anh B�n Sai

 

Đứng chật trong chậu

 

B�m cạn v�o đất

 

Xanh l� đỏ hoa

 

Nhỏ x�u

 

Kh�ng đủ hương thơm

 

 

Bước v�o rừng B�n Sai

 

Chim kh�ng d�m đậu bướm kh�ng d�m dừng

 

M�a xu�n vẫn đến

 

 

 

3.

 

Thượng đế đi xa mới về

 

Trời mưa nhỏ

 

Tiết kiệm nước s�ng hồ

 

C�y cỏ giun dế reo vui

 

B�n Sai mừng rỡ

 

Rồi k�o m�n che kẻo bị lớn kh�n

 

 

 

�S�t Thủ 20,000

 

 

S�t thủ họ Nguyễn

 

Vừa bị bắt tuần qua

 

Gi� 20,000 giết một mạng người

 

Mai ra khỏi ngục

 

T�i sẽ mướn anh

 

 

Trời chạm m�a thu

 

N�ng 100 ng�m trong ly bia Red Dog

 

Ngậm trong miệng Michelle

 

T�i biến th�nh con ch� đỏ r�c v�o lưỡi em

 

Say ch� tử

 

 

Khi đ� biết t�nh y�u l� g�

 

T�i y�u em d� tr�n x�c th�n kẻ lạ

 

Đời sống buồn như phải vĩnh viễn buồn

 

Ch�n ngắt đi đứng nằm ngồi ch�n ngắt

 

Biết lấy g� vui

 

Michelle

 

Cho anh chơi

 

 

T�i gh�t nghe người ta n�i xấu

 

Hai người y�u nhau mắc mớ g� ai

 

Cần c� s�t thủ

 

L�m miệng đời lặng thinh

 

Những kẻ ch� bai t�nh y�u người kh�c

 

L� kẻ kh�ng t�nh y�u

 

Sống l�m chi cho nhiều

 

 

T�i qu� quải những điều đang quải

 

Đời xung quanh diễn sợ h�i kinh ni�n

 

�ng Bill Gate xin cho t�i từ thiện 1 tỷ

 

Hai chục ng�n l� 50, 000 mạng

 

Chưa thấm v�o đ�u

 

Th�i đ�nh chờ

 

Khi ra khỏi ngục

 

T�i sẽ mướn anh

 

Giết t�i

 

Hy vọng niềm vui sẽ bắt đầu.

 

 

H�m nay 17 th�ng 8

 

S�t thủ Nguyễn Nhựt

 

45 năm t�

 

Khi ra khỏi ngục

 

T�i kh�ng c�n cần anh

 

 

 

 

�Nơi An To�n

 

 

S�ng thức dậy 4:30

 

T�i an to�n

 

24 người Sunny bị chặt đầu

 

108 người bị thương 31 người chết bom nổ Afghanistan

 

Tổng thống Obama chắc c�n ngủ

 

�ng Gaddafi ngộp thở suốt giấc mơ

 

Đức Đạt Lai lạt Ma cầu si�u cho Đặng Tiểu B�nh, Hồ Cẩm Đ�o, �n Gia Bảo

 

V�ng chuẩn bị l�n gi�

 

Em trở m�nh hở một mảnh da h�nh chữ S mộng mờ

 

 

Ly c� ph� nghe nhạc như độn m�

 

Ai sắp đặt?

 

Ngẫu nhi�n?

 

Ai rảnh rỗi �c độc qu� vậy?

 

Ai rảnh rỗi b�c �i qu� vậy?

 

Bố ai m� d�m tin

 

 

�m Mexico

 

Người đ�n �ng nằm tr�n vợ

 

Bị đ�m xuy�n qua m�nh

 

Cả hai chưa kịp

 

L�c đ� cả triệu người sung sướng la y�u

 

 

Bản đồ nh�n sinh c� một đảo nhỏ

 

Giữa Th�i B�nh Dương như chấm kim

 

Chưa ai quấy nhiểu

 

Chim ở� kh�ng đến đất liền

 

Th� vật kh�ng bơi qua biển

 

Anh đặt ng�n tay l�n đ�

 

L�ng ấm �p v� c�ng

 

Tỉnh lặng thi�n nhi�n chập chờn theo điệu s�ng

 

Ngụm c� ph� chảy t�u l� rừng

 

Kh�ng c� ai n�i g�

 

D� l� lời ch�c ph�c

 

L� một nơi bị x�a b�o Irene

 

 

Đ� kh�ng c�n nơi cư ngụ

 

S�ng n�o anh cũng ưu tư

 

Em h�y lăn qua đ�y

 

H�y b�y cả bản đồ thế giới

 

Anh sẽ t�m một nơi

 

Ở lại suốt đời.

 

 

Ngu Y�n

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.