photo: NAT @ gio-o.com

 

 

 

Ngu Y�n

 

 

Chiều

 

Chiều tr�n m�i ng�i cười với ngọn c�y thu

C�n ch�t nắng h�m kh�ng ấm hơi gi�

Ch�o M�o Việt Nam tha hương hay sao tiếng k�u ngoại quốc

Con ch� sủa buồn theo chủ ngh�u ngao

 

L�m thơ kh�ng phải v� hay dở

V� biết lời vốn dở l� hay

Sống kh�ng phải v� c� hay kh�ng c�

V� đ� c� c�i kh�ng

Chiều nh�n s�u v�o chiều

Thấy đ�m tối

Thấy giữa ch�n m�y mọc sao

Hỏi anh bạn gi� đau răng sao kh�ng nhổ?

Trả lời: đau v� hết răng

 

 

 

 

Ch�n Dấu

 

Dấu chuối dưới gầm

Chuối xanh ch�n

Dấu l�ng kh�ng hiểu ch�n hay xanh

Đ� cất l�u rồi

Mơ muốn cũ

Thỉnh thoảng

Ngần ngừ

Đem ra

Cất v�o

Tuổi trẻ �m đồm t�nh to�n tuổi gi�

Thời giờ dẫu đ�n hồi

Kh�ng kịp

L�m việc khổ nảo tưởng vui chơi

Y�u đương bận bịu tưởng rảnh rổi

Tuổi gi� nh�n lại

Kh�ng d�m giật m�nh

Thanh to�n gi�m tuổi trẻ

L�m sao cho hết việc dở dang

Dấu chuối qu� non chuối ch�n h�o

Dấu l�ng qu� mun h�o ch�n tươi

 

 

 

 

M�c �o

 

 

G�c thấp tr�n nh� cao

Chứa trống vắng

Cửa sổ duy nhất

�nh s�ng m� mờ

 

G�c trống trơn

Chiếc m�c �o

Lẻ loi

Đong đưa khi mất thăng bằng

Im l�m

Khi h�a tan tĩnh lặng

Bao nhi�u tơ nhện bấy nhiếu �o cũ đ� qu�n

C�ng gi� nhẹ

M�i bỏ hoang lay động

 

Dấu nước mưa hoen ố tr�n tường

Kh�c cho niềm c� độc đ� quen

 

Nặng m�t b�n, mất trọng t�m

Nhẹ một b�n, chới với

Nặng ch�nh giữa, tr� trệ

Nhẹ ch�nh giữa, mong manh

 

V� c�i đinh

M�c �o treo suốt đời

 

 

 

 

Ng�y 18 Th�ng 4 năm 2006

 

 

Đối sức nặng của n�i

L�ng nghiến răng

B�ng đ� đ� hơi thở

Chết ngộp t�i năng

 

Đối chiều cao building

Cho�ng v�ng

Người x�y chiều cao

Chiều cao cao hơn người

 

Đối sức n�ng của lửa

Phỏng tinh anh

Đốt từng ng�y qu� khứ

Tro bụi đầy l�m chung

 

Người viết Photoshop

Photoshop vẽ người

Từ kh�ng đến c�

Từ c� th�m kh�ng c�

 

Người l�m tự điển

Tự điển nhiều chữ hơn người

T�i tra chữ: Hiểu

Nghĩa l� Kh�ng biết

 

Đối với m�nh

N�i sao đ�y

M�nh nu�i m�nh sống để ch�n m�nh

 

 

Ngu Y�n

 

http://www.gio-o.com/NguYen

 

 

�gio-o.com 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.