ảnh: Nguyễn Thảo

 

Ngu Yên

 

Nhạc

 
Ta Về: Ngu Yên và Ngọc Phụng trình bày
Hà Nội Thơm Héo Hoa Người: Ngu Yên trình bày


Hát Soi Đáy Giếng: Ngu Yên trình bày


Đường Một Chiều: Julie trình bày


Đôi Môi Ác: Nguyễn Thảo trình bày 
Kiều: Ngọc Phụng trình bày 
http://www.gio-o.com/NguYen

 

© 2010 gio-o

 

 

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.