Ngu Y�n

 

Nh�p:� Thơ kh�ng cần phải l�m mới. Cũng kh�ng cần l�m cũ. Thơ gi� trị, tự n� cưu mang. Thơ hay, tự n� th�nh h�nh. Kỷ thuật thơ d�nh cho thợ vui chữ. Ph� b�nh thơ d�nh cho người tưởng m�nh y�u thơ, hiểu thơ v� c� quyền với thơ. Thơ đ�ch thật, y�u người đọc nhưng kh�ng cần người đọc. Đ� l�m thơ sao lại cần l�m thơ?

 

30 Th�ng 9 Năm 2011

 

Bay

Caf� Book Stop

Pablo Neruda

Đọc� Por Bosca Cerrada Entran Las Moscas

Miệng Ngậm Bọ Bay V�o

V� sao những con bọ đẹp như ngọc đỏ

sẽ thi�u th�n?

V� sao tim của chim Ruồi

v�ng như tổ ong?

V� sao những hoa Hồng

thay m�u của giấc mộng?

V� sao ngọc thạch chai hư

như t�u ngầm chết đuối?

V� sao trời nhợt nhạt

trong th�ng S�u tinh mơ?

V� sao ngồi đ�y kh�ng đợi kh�ng chờ

sẽ bỏ về khi ch�n?

Nơi n�y, đi hay đến? tạm hay ch�nh?

Cuối c�ng biển kh�ng đ�n hết s�ng

Mỗi ng�y, thong dong, m�nh m�ng, long đong, l�ng, tr�ng, đồng, xong �c�ng vần

Nơi n�o rắn mối sơn đu�i mới?

Nơi n�o người cũ sơn tim mới?

Nơi n�o cọp phết v�o da những lằn v�ng?

Nơi n�o người g�ng v�o cổ lắm h�nh trang?

Khi n�o Th�ng biết hương tự ph�t?

Khi n�o Chanh học niềm tin tự mặt trời?

Khi n�o kh�i đ� học bay?

Khi n�o rễ c�y biết tự t�nh?

Buổi chiều kh�ng d�m mưa bực bội kh�ng rơi gầm gừ hỏi

Pablo, c� phải họ Nguyễn kh�ng?

-         Kh�ng, t�i t�n Du� Neruda

Con r�a nghĩ đến điều g�?

L�c n�o b�ng tối r�t lui?

B�i h�t n�o cơn mưa đ� thuộc?

Nơi n�o chim về chờ chết?

V� v� sao l� vẫn m�i xanh?

 

��������������������������������������� (Thơ �Flies Enter A Closed Mouth� Pablo Neruda

���������������������������������������� Bản dịch: Ben Belitt)

 

 

 

Chữ. Verbo

 

Pablo, hảy kể chuyện chữ nghĩa

Tế b�o thơ

Th�n x�c c� hơi thở

Chữ t�m thấy hồn

 

T�i sẽ v� n�t chữ

vặn vẹo

Chữ thật trơn

Như con ch� mạnh bạo, như d�ng s�ng

Th� lưỡi liếm

Như nước cuốn tr�i theo thời gian

 

T�i muốn rải

Chữ hiện h�nh

Như muối l�m rỉ sắt

Như kẽ hở tr�n đất

L� m�u chảy d� c� n�i hay kh�ng

 

Thật ra, thơ kh�ng cần n�i

Cũng c� điều đ� n�i

Thơ hay n�i như loạn tr� nhất l� những đoạn c�m

Pablo, hảy kể chuyện kh�ng chữ

 

T�i muốn thấy từng �m tiết kh�t khao

Bốc ch�y trong �m điệu

Cảm s�c th�t g�o xuy�n tối tăm

Để chữ nồng say như đ� thời trinh tuyết

 

Đ�m thức một m�nh

Pablo k�o m�y cho thấy trăng

�nh s�ng

Kh�ng chắc l� �nh s�ng

������������������������������� (Đọc thơ Verbo của Pablo Neruda, bản dịch: Ben Belitt)

 

Ngu Y�n

 

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.