Thơ Tháng Tám 

 

 


Ngu YênNgày 8 tháng 8 năm 2012

 

Dặn anh đứng trên chân

lư của em

Anh lại căi lời

lẽ của lửa

cháy ngầm

Em nói già rồi thôi đừng đi

Sao không hỏi đi đâu?

 

Anh muốn t́m thấy

trong ngày cuối cùng lư

do chết là đẹp

 

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2012

 

Không phải cái ly nào cũng trống

khi có người muốn đầy

Buổi sáng đến không ngờ mưa đến sớm hơn con tim đến sớm nhứt

Cà phê đến thứ nh́

Thơ đến thứ tư

Không phải con chim nào cũng bay

Chim đi bộ là gà

khi có người muốn bắt

gà cũng bay

Ông sở thuế mặt như con chồn

ŕnh ŕnh cái túi đầy thơ

Bay lẩn quẩn bên hoa con muỗi

Không phải muỗi nào cũng máu

Toàn bộ buổi sáng thiếu cái ǵ

đến thứ ba?

 

 

Ngày 18 tháng 8 năm 2012

 

Ngồi  là chuẩn bị đứng

hoặc nằm

Suốt một đời phải ngồi là tượng

Trơ trơ nh́n

không thấy

Nghe thiên hạ

không hiểu

Chứng kiến kẻ vẽ bậy

không nói

Gió mưa mấy cấp

không động đậy

Nếu có ước mơ

sao không đứng đi

Không có ước mơ

thôi nằm xuống

Con chim chột mắt làm tổ trên đầu

chiều chiều bay về thủ thỉ vợ con

thỉnh thoảng hót:

- Thằng tượng là người tốt

 

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2012

 

Hôm nay thứ ba

Sao giống thứ bảy

Không phải

Giống thứ năm

Ngày giống ngày

Sao thiên hạ thấy khác

Không biết từ bao giờ

ta mất thời gian

 

Vợ nói: chủ nhật

ra ăn cơm

Ừ, ngày nào cũng ăn cơm

 

 

Ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

Mỗi thiếu nữ

đến thăm ta

để lại mỗi giọt nước

theo nắng bốc hơi

 

Theo mưa trở về

những giọt buồn gọi nhẹ

Rồi mưa lớn

họ trôi xa

 

Mỗi thiếu nữ

Mỗi giọt nước

lặng lẽ

thở dài

 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2012

 

Mỗi ngày c̣n lại

Mỗi tờ lịch có tử vi bùa chú

Xé vào rác

Tiễn buồn thiu

 

Mỗi giờ c̣n lại

Mỗi bước chân đều đặn

lên xuống thang lầu

đều đặn

 

Mỗi phút c̣n lại

Mỗi nốt nhạc lạc lơng

Không ai nghe

Người đánh đàn không nghe

 

Tờ lịch hôm nay

Bói  toán viết:

"Daily Overview

You have a unique talent for seeing the bigger picture while also knowing how to take care of the details. This vision could help out a friend who needs some guidance, so don't be stingy with your time. This person, in fact, could become quite the ally to you in a business venture down the road".

Sao  mỏi mệt quá

 

Một  ngày c̣n lại

Một  giờ c̣n lại

Một  phút c̣n lại

Nh́n ra cửa sổ

vắng tanh

 

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Có hồn là chó

Có hồn là heo

Có hồn là rắn

Có hồn là cọp

Có hồn là sâu

Có hồn là ếch

Có hồn là ḅ cạp

Có hồn là vi trùng

Có hồn là ....

Có hồn là ...

Có hồn là .....

 

Ẩn trong thân xác

Thiên thần

hai chân

 

Ngu Yên

 (Trích trong Cuối Cùng Là Thơ Ngu Yên tập 14)

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

© gio-o.com 2012