Ngu Yên

 

 

Chuyện Một Người Sắp Bị Hết Viết

 

 

 

Bàn tay phải bị độc

15 năm độc lan hết cánh tay

ông Văn vẫn cầm viết

viết mỗi ngày

 

Phải cắt bỏ cánh tay

trước khi độc vào người

 

Tôi nên khuyên ông Văn làm sao

giữ cánh tay để viết

hoặc bỏ cánh tay để sống

 

Tháng trước ghé qua nhà

thấy ông ghi chép:

" Viết là thử thách,

với cái bóng của ńnh

cho dù thế nào

mỗi khi ánh sánh đến bóng sẽ hiện ra"

 

Phải cắt bỏ cánh tay

trước khi độc vào người

ai cũng nói như vậy

chết là hết viết

cưa tay làm sao viết?

 

 

Tuần rồi ghé ngang nhà

thấy ông Văn tập viết

bằng tay trái

 

 

 

 

Mùa Im Lặng Có Nghe Được Tiếng Hát

 

 

 

Có con chim con bướm nào làm nổi mùa xuân?

tại sao?

v́ chúng hèn mọn

nếu như đại bàng

th́ thế nào?

 

Một đại bàng

đủ bay rợp trời nam đất bắc

nhưng không có thật

 

Chỉ có một sợi tóc

vẫn là đầu trọc

Chỉ có một trái tim

tại sao lại sống?

 

Cần phải có bao nhiêu cái đầu

để làm nên sự nghiệp?

Một ḍng sông dù rộng

không thể là đại dương

tại sao?

v́ nước sông ngọt

 

Một tiếng hát, gọi đơn ca

nhiều tiếng hát, gọi hợp xướng

Không tiếng hát, gọi là ǵ?

có người gọi: im lặng

có người gọi: câm

 

Cần bao nhiêu tiếng hát câm làm nên mùa im lặng?

 

 

 

Ngu Yên

 

http://www.gio-o.com/NguYen.html

 

 

© gio-o.com 2014