Thư Gửi

từ cơ sở ấn hành

ebook 9810

 

Kính thưa độc giả,

 

Nếu quí độc giả nào muốn nhận được sách điện tử Chấm Hết, thơ của thi sĩ Ngu Yên, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại:

 e9810@yahoo.com

 

Chúng tôi sẽ gửi sách tặng đến máy vi tính của quí độc giả. Hoàn toàn không chi phí.

 

Cách tải xuống (download) và đăng nhập (install) sách điện tử chỉ mất 30 giây:

1- Nhận được email từ e9810@yahoo.com, tải xuống dữ  liệu đính kèm (download attach file).

Nếu gặp software anti virus, sẽ chận lại v́ file này là file .exe được chuyển sang file .msi. Cứ allow cho phép download. No virus.

2- Nhấn đôi (double click) trên ChamHet_ThoNguYen_ebook_setup.msi.

3- Đăng nhập (install) theo hướng dẫn.

 4- Khi chấm dứt, sẽ thấy icon: ChamHet_ebook_Tho Ngu Yen trên màn ảnh.

5- Nhấn đôi lên icon. Sẽ thấy sách: Chấm Hết, Thơ Ngu Yên.

Để chuột lên sách để lật từng trang. Trong những trang h́nh có nhạc. Muốn nghe nhạc, xin dừng lại ở trang đó. Khi lật qua trang khác, nhạc sẽ nhỏ dần và qua đi.

 

*****

 

Ebook 9810 là cơ sở chuyên ấn hành Flipping ebooks trên internet. Bạn có thể gửi sách điện tử qua email đến cho người đọc hoặc cài trên trang nhà cho độc giả đến xem.

 

Địa chỉ liên lạc e9810@yahoo.com