Thư gửi từ cơ sở ấn hành ebook 9810


Kính thưa độc giả,

Nếu quí độc giả nào muốn nhận được sách điện tử  3 chiều của thi sĩ Ngu Yên, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại:

 e9810@yahoo.com.

 

Chúng tôi sẽ gửi sách tặng đến máy vi tính của quí độc giả. Hoàn toàn không chi phí.

Cách tải xuống (download) và đăng nhập (install) sách điện tử chỉ mất vài phút:

 

1- Nhận được email từ e9810@yahoo.com, hoặc email từ tác giả, xin tải xuống dữ  liệu đính kèm (download attach file).

Bạn sẽ nhận được file có ext: .abc

Nếu gặp software anti virus, sẽ chận lại v́ file này là file .exe được chuyển sang file .abc. Cứ allow cho phép download. No virus.

Khi đă có file trên màn ảnh với ext .abc, xin bạn thay thế chữ abc bằng chữ msi.

(Right clich 'nhấn chuột bên mặt' trên file setup.abc và đổichữ abc thành msi)

Bây giờ bạn đang có file "tên của sách"_setup.msi

2- Nhấn đôi (double click) trên   phần mềm ebook, setup.msi.

3- Đăng nhập (install) theo hướng dẫn.

 4- Khi chấm dứt, sẽ thấy icon: "Tên của sách"_ebook trên màn ảnh.

5- Nhấn đôi lên icon. Sẽ thấy sách.

Để chuột lên sách để lật từng trang. Có sách có nhạc có sách không có. Nếu trong trang nào có nhạc, muốn nghe xin đừng klật qua. Khi lật qua trang khác, nhạc sẽ nhỏ dần và chấm dứt.

6- Khi muốn chấm dứt, nhấn Esc, màn ảnh sẽ nhỏ lại. Nhấn dấu X trên góc tay mặt. End.

*****

Cơ sở 9810 là cơ sở chuyên ấn hành Flipping ebooks trên internet.

Bạn có thể gửi sách điện tử qua email đến cho người đọc hoặc cài trên trang nhà cho độc giả đến xem.

Địa chỉ liên lạc e9810@yahoo.com