NAT

www.gio-o.com


NAT tốt nghiệp đại học UC Berkeley. Dạy toán ở đại học vùng Bắc California

 

Phỏng vấn:
gio-o.com phỏng vấn NAT
nhân dịp kỷ niệm Gió O 10 Năm
2001-2011

Ả Đào

Âm Hội

artichoke

Black Poui


Chờ

Chợ

con-fetti

DEMONSTRACY

"Giữa Trắng Đen là Ba Chấm ..."


Gọi Dó

Hawaiian Pine

Hoa Hoèkhoảnh s

Light Inn

Nâu

Những Người Đàn Bà Ngồi

Night / Out

o tròn

o tròn vo

Rù Rì

Simulacra

Sticky Business

Sycamore Truffles

Ta Là Đá

Tầm Gửi (1)

Tầm Gửi (2)


Thỉnh Gió

Trò của Mèo

Tửu, Tất Thảo

Vàng Sau Ngọ

VÂN VẺ

Xanh


Xương Xuân