tưởng niệm

 

họa sĩ Đinh Cường 1939 - 2016

 

 

 

L� QUẾ HƯƠNG

 

B�N BỜ S�NG S�I G�N

VỚI ĐINH CƯỜNG

TH�NG MƯỜI NĂM T�M T�M *

 

Những cọc người đứng ch�n vạn kiếp

Nh� m�nh l�n n�u gọi dương gian

Th�n cong queo chờ s�ng trở lại

S�ng sẽ về che bớt gian nan

 

Bờ b�n n�y vọng bờ b�n đ�

Hỏi mịt m�ng biết đến bao năm

Nước ơi l�n tr�i d�m th�n phận

B�n ch�n ch�n sao ch�n mu�n năm

 

Anh như m�y xanh ngời một c�i

Chừng xa x�i ngời m�i như tranh

Đ�m nghe lời tự t�nh của gi�

Những cọc người trần trụi lạnh tanh

 

Anh như m�y bay về t�m hướng

Mang g� theo với kiếp ph� v�n

S�ng gi�ng l�n rồi s�ng hạ xuống

Vẫn dạt d�o l�ng cuộn kh�n ngu�i� ��

 

L� QUẾ HƯƠNG

10/1988

 

*Ngồi c�ng v�i người bạn th�n quen.� Buổi chiều cuối năm 1988� Cạnh bờ s�ng S�i G�n�� Những cọc s�o mờ ảo h�nh nh�n, nhấp nh� trần trụi.� Xa xa� �nh đ�n hiu hắt từ những con thuyền c�u đ�m. L�ng người từ phương xa mới về cũng hắt hiu theo. Ngồi nghe những tư lự của người họa sĩ quyết định-muốn rời bỏ qu� hương sang định cư xứ người.� �Sang America rồi biết l�m g� để sống? Anh n�i. M�nh chỉ biết vẽ tranh! Suốt đời vẽ tranh th�i! �V� rồi Đinh Cường đ� say m�, tận tụy, trung th�nh với con đường hội họa suốt đời. Anh rất t�i hoa trong nghệ thuật v� trong s�ng tạo.

 

 

 

 

� gio-o.com 2016