Lư Ốc BR

 

 

Năm Mới

 

Thời gian thôi thời gian không mới

Có thể năm đến là một năm mới

Để tụi ḿnh bước qua năm cũ

Đêm có tôi và em cùng nhau

Co rút chạy xuyên mù sương lạnh căm

Đêm trước cuối năm chạm ngơ vẫn vậy

Lạnh, im, và ngào ngạt hương đêm

Thật ra tôi đâu cần manh áo mới

Em đă sắp cho tôi chiếc khăn quấn

Và một cốc rượu vang nóng hơ ngực áo

Tôi vẫn vậy và tôi cũng biết chứ

Năm cũng có thể là mới như cây son tím bầm

Hương khóm chiếc bánh gị khoanh mứt bí

Em vẫn vậy bàn tay xếp hờ cánh chim buồn ngủ

Nụ cười mật nhiệm có lẽ năm cũng có ǵ đó mới

 

Northwest New Year 2014

Lư Ốc BR

 

 

Sonnet Lxxiii - Maybe You'll Remember

Pablo Neruda

 

Maybe you'll remember that  that razor-faced man

who slipped out from the dark like a blade

and - before we realized - knew what was there:

he saw the smoke and concluded fire.

 

Bài Thơ T́nh thứ 73 - Có Lẽ Em Sẽ Nhớ

 

Có lẽ em sẽ nhớ người đàn ông khuôn mặt lưỡi cày

bật ra khỏi màn đêm như thanh dao

và - trước khi ta nhận ra - biết được ǵ đă ở đó:

hắn đă thấy tia khói và đoan chắc là cụm lửa.

 

The pallid woman with black hair

rose like a fish from the abyss,

and the two of them built up a contraption,

armed to the teeth, against love.

 

Người đàn bà xanh xao với mái tóc đen

Trồi lên như con cá từ vực thẳm,

và cả hai họ xây đắp một cỗ máy tân tạo,

vũ khí tận răng, chống lại t́nh yêu.

 

Man and woman, they felled mountains and gardens,

then went down to the river, they scaled the walls,

they hoisted their atrocious artillery up the hill.

 

Đàn ông và đàn bà, bọn họ đốn ngả núi và vườn,

rồi đi xuống ḍng sông, họ leo lên những tường,

họ ra sức kéo dàn đại pháo ác liệt lên đồi.

 

Then love knew it was called love.

And when I lifted my eyes to your name,

suddenly your heart showed me my way.

 

Và rồi t́nh yêu nó được đặt tên là t́nh yêu.

Và khi tôi dương mắt hướng về tên em,

Hốt nhiên tâm t́nh em nói với tôi nẻo đường.

 

Lư Ốc BR phiên dịch

 

http://www.poemhunter.com/poem/sonnet-lxxiii-maybe-you-ll-remember/

2 Paintings: Cubism French painter Georges Braque 1882  - 1963

 

http://www.gio-o.com/LyOcBr.html

 

© gio-o.com 2017