"Our Lady" by Alma Lopez ©1999

puella

những thập tự chúa hở hang nhìn qúa khổ

những bụng bệ phật tròn căng mãn nguyện khóai lạc

thế giới tranh nhau nhìn những ảo tượng đá

sự thờ phượng con gái sao cũng đòi cởi áo

khi đài trang thiếu nữ chính là

niềm kết tinh thơ mộng luyến láy

từ vướng đọng thiên thu bỏ chạy

trên thân xác mong manh

trong vòng tay nghệ nhân dang dở

tuyệt vời

lê thị huệ