tranh: Lê Thị Quế Hương


 

Người Đàn Bà Việt Bắc

 

Những ống chân ươn những cột thu lôi

Chổng mông bám trụ triền đất Việt Bắc

Cấy bốn nghìn năm văn hiến lúa

Những ống chân dài đĩa Trường Sơn se gió

Hút hết những màu xanh non của mạ

Những ống chân trơ khấc dáng đứng Tô Thị

Chờ nghìn năm đá bạc tình lơ ngơ

Những ống chân run rẩy cánh cò la

Bay mãi miết qua những cánh đồng bói cá tạnh

Những ống chân ngạnh ngấn ấn Mẹ Chăm

Biến mất vào những thảo nguyên não nùng của hư vô tịch mịch

 

Lê Thị Huệ