l thị huệ

 

vng bất lực

 

với con yu, Tm Hm

 

 

c một con mo hoang nằm giữa chng ta

c thể con đang suy tư trong ci đầu man dại

nghn nghn gt chỉ rối ni cơn lng bng đời sống trong con

i con man dại trong tấm thn mẹ truyền di tật nguyền

mẹ muốn by con hn ln mu vng ct đại dương

m tuổi thơ mẹ ngả ngớn b mớm b ngoại

mu chiều hong hn trn bi biển m sng

khng cần biết cơn bo đại dương la đến

từ những người đn ng mang c về

sấp ngửa phin chợ c nhn gian đớn đao

sẽ mu vng biến mất trn ct

như chiều nay mẹ xớn xc tung te tc tai

bất lực chuyển mu vng hong hn

của ct biển vo nh mắt con

mo hoang nhảy chồm ra co cấu tấm ảnh

thnh mẹ con b mu khng mu

 

l thị huệ

6/2011