l thị huệ

 

thằn lằn tặc ở đường trường sa

 

 

bốn giờ sng  khch sạn cao lầu sao

nghe biển thở v thằn lằn lắc tm tiếng

mấy mươi năm bỗng một mnh nằm nghe thằn lằn tặc

phng e hai khng hai r sọt hyatt ở đường trường sa

cn trng đn sng sng trng dương mnh mang

quẩy sương khuya về buồn dng ln mi

chở tuổi biển trẻ cn nguyn y huệ trắng hồn xanh

đồi thng xứ biển mỹ kh 1968 sợ lnh mỹ rượt chạy thục mạng

sợ việt cọng điện ngọc điện bn qu anh hng nguyễn văn trỗi pho kch sang

chừ chm tiếng lặc tặc lằn vnh vang thời gian

e hai khng hai r sọt hyatt ở đường trường sa

thằn lằn nhng nhng vo lt ổ vm trần năm sao

kẽo kẹt tiếng ngho km qu hương đọt điệc bất diệc

nhớ năm xưa nằm sợ tn vỡ v trời ging nh vn v thằn lằn tắc

đường trường sa giờ 2015 vẫn lo tu h hạm lặc hết biển đất

thằn lằn tặc quo ti nằm đo vn sầu vu vơ

m ảnh nỗi khốn nạn của xứ sở sau chiến tranh đ hơn bốn mươi năm

 

l thị huệ

5 Trường Sa, Hyatt Regency, Đ Nẵng, 28.10.2015http://www.gio-o.com/lethihue

 

gio-o.com 2015