Nắm Tay Con Đi Biểu Tình

Lê Thị Huệ 

Con trai cao hơn mẹ một trượng trời
Choàng cổ mẹ nhảy với con trên đường phố
Những tiếng hát và thơ dành nhau hò chuyển gió
"Make Peace Not War"
Iraq thì ở xa
Mỹ Ca thì ở gần
Con thì không biết nói
Ú ớ ơ ờ ơ ưm ừm ừm
Vọc mái tóc mẹ rồi đứng nghía trời xanh
Con đứng giữa  thiên thu ngó một một bầy thú dữ
Tranh nhau reo
"War Not The Answer"
Hai mẹ con long đong thân thế giữa phố phường
San Francico thành phố điên đi đầy đường
Những nhạc hội hàng trăm nghìn người nhảy múa
Mẹ không biết hát còn con thì không biết nói
Đã nhiều lần nhân loại gọi con một gã điên

Con điên ơi của mẹ
Làm sao mẹ có thể biết
Đưá con gái của thừa tự Viet Nam War
Sanh cho đời một thằng con không biết nói
Hôm nay mẹ dắc tay con đi nguyện ước hòa bình toàn thế giới
Ở một thành phố ngầy ngật bóng người điên
Những tiếng la to tuồn vào trong lồng ngực mẹ
"War for People With Limited Language Skills"
....
Chúng ta sắp sập hầm cầu
Iraq War
....

Lê Thị Huệ 


 

chú thích:
Make Peace Not War: "Tạo Lập Hoà Bình Chứ Không Phải Chiến Tranh."
War Is Not The Answer: "Chiến Tranh Không Phải Là Giải Pháp" .
War for People With Limited Language Skills: "Chiến Tranh Chỉ Dành Cho Những Người Thiếu Khả Năng Ngoại Giao"