ảnh,Foltzphoto.com

lê thị huệ

Khafi (ngoại đạo)

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi đào bới tôi đến banh thây rồi chết đi
trước khi những đứa con biết tuổi tên tôi họ gì 

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi xác quyết không bắt chước phiên bản
của ai cả
Tôi là tôi và tôi yêu cầu mọi người hãy cúi
đầu thờ phượng

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi không tục tĩu như đàn ông rậm râu chơi tình
Tôi sạch và thơm là tôi cứ dễ thương thôi
Ai muốn bú muốn đú và muốn nhìn tôi
thì cứ việc
Tục sao đẹp được
Đẹp thì không tục
Đàn bà là thế

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi vẫn viết tiếng Mạ tôi truyền dống

Quái sao cứ phải viết cho Mỹ đọc
Tôi không muốn hiểu sự tôn sùng quyền lực
của kẻ mạnh

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi tiếp tục là kẻ dẫn đường không muốn
ai theo và cũng không có người theo
Theo là một sự khiếp nhược và yếu đuối
kinh khủng
Tôi là người đàn bà mạnh bạo gió bão
sống như thác chết như mưa vẫn đêm sâu
tương tư ngày nắng

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi 
Tôi vẫn hát ca như mẹ khùng Iraq
yêu con mình tuyệt vời
dù hai bầu vú đã bị người cắt cạn nguồn sữa
trong chiến tranh, thù hận, và ngu muội
của một mặt đất có lão Bush cha Bush con
dạng háng đái đầy sông ngòi rạch thổ

Trong khi chờ phiên mình lên ngôi
Tôi bị ném đá bầm chết trước khi hoàn
tất lời ca nâng loài người
Bóng tối ơi choàng cho tôi một bài thơ
lệ là những câu thơ tình đầu tiên chàng viết

lê thị huệ
3-2004