lê th hu

 

chữ ở

 

với áo quan

của những xác chữ

đă biến tính ở gió o

gửi các tác giả …

 

 

Nhẹ nhàng tôi bay bay

Nhẹ nhàng đến bên tôi

Chờ bàn tay tôi vỗ về

Ngậm xác thân tôi lềnh đênh

Liếm hồn tôi ngập nỗi râm ran

Những sợi tơ tṛn mơn man

Nhẹ nhàng trườn rưới

Rừng lóe sáng ră rượi

Gío vá trời hoang mang

Phút vơi sầu dây

Nứt thành tŕ

Chữ đổ

Thơ ̣a

Văn xiêu

 

Đến đây hăy đến đây

ôm lấy tôi

Và hút nhẹ nhàng vào ngực tôi

 

lê th hu

tháng 5-2009