robincracknell.com/Gallery


Chiều Hè Của Một Người Đàn Bà

 

Úp đứa bé sơ sanh lên bầu ngực

Trôi lềnh bềnh những dã rượi tứ chi

Ngủ vật vờ trong tỉnh thức

Cơn đau còn ê ẩm

Chiều hè trôi lan man

Điệu nhạc soft rock rơi qua ghế bành rộng

Êm đềm

Thời gian bỏ quên ngoài cửa sổ

Tấm áo mở phanh phơi bụng mẹ

Gió rớt qua miệng con

Thơm mùi sữa non

Hỏi đời sống

Bắt đầu niềm vui từ phút giây nào ?


1990


Lê Thị Huệ