ngày 25 tháng 8 năm 2019

tại đại học UC Berkeley, Bắc California

Chiều Thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn

www.gio-o.com tổ chức 

<

Người Tình Của Đất
thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn

người đọc: Vũ Quỳnh Hương

tiếng nhạc đệm của: Hòa Ngô 

Bên Ni Bờ
thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn

người đọc: Nguyễn Tư Phương

tiếng nhạc đệm của: Hòa Ngô 

Tao Với Mày
thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn

trình bày: Tivonne Hà